Braňte se covidovému fašismu v obchodech a restauracích! Doporučení a paragrafy.

Většina z nás už asi pochopila, že proti covidovému fašismu je nutná cesta osobního odporu. Iniciativy právníků i občanských iniciativ potřebují podporu každého jednoho z nás. Podívejte se na video ukázky, jak reagovat na nezákonná opatření vlády v obchodech a restauracích včetně právní argumentace.

„Dodržování nařízení, které jsou v rozporu se zákonem, nelze nijak vymáhat. Pokud se je člověk nerozhodne dodržovat dobrovolně.“

Nakupování v obchodech.

Chraňte svá práva a zákony viditelně! Ne jen psaním a stěžováním si. Když mohu já, můžete i Vy!

Tři mladé pokladní mi odmítly možnost zaplacení nákupu, jelikož jsem neměla nasazený respirátor. Dokonce na mne zavolaly tři pány z ochranky, kteří pouze přihlíželi a sami mi řekli, že respirátor nemohou vyžadovat, pouze dohlíží na pořádek. Byla jsem v obchodě sama bez svědků a natáčela si jejich chování a celou situaci. Jelikož na videu byl viditelný jejich obličej a jména, nemohu video zveřejňovat (GDPR). Zboží po 30 min mi neprodaly. Proto jsem se rozhodla vzít svědka a vše znovu natočit jak má být a vrátila jsem se v 19.00 do obchodu Lindex smířená s možností přivolání policie a nahlášením trestných činů prodavaček.

  • Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro to, že uplatňuje svoje základní práva a svobody.
  • Nedotknutelnost osoby a její soukromí je zaručeno.
  • Nikoho nelze mučit a podrobit ho krutému nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo stresu.
  • Každý má právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré, dobré pověsti a jména.
  • Svoboda pohybu a pobytu se zaručuje.
  • Zdravotní stav člověka je utajovaným údajem.
  • Ústava dovoluje omezovat základní práva a svobody pouze zákonem čl.13 ods.2. Takovou pravomoc Ústava svěřuje pouze zákonodárné moci, nepřiznává ji dokonce ani výkonné moci.
  • Vládní zařízení nesmí být v rozporu se zákonem.

Návštěva v restauracích.

Odkazy na zákony použité v argumentaci:

Trestní zákoník č. 40/209 Sb.
§ 328 Přisvojení pravomoci úřadu
Kdo neoprávněně vykonává úkony, které jsou vyhrazeny orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jinému orgánu veřejné moci, nebo kdo vykoná úkon, který může být vykonán jen z moci úřední orgánu státní správy, územní samosprávy, soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
§ 6 Zákaz diskriminace spotřebitele
Prodávající nesmí při prodeji výrobků nebo poskytování služeb spotřebitele diskriminovat.

Zákon č. 198/2009 Sb.
Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)

Zneužívání pravomoci veřejného činitele, § 158

Nikdo není povinen vypovídat, kdyby mohl sobě nebo osobě blízké způsobit trestní nebo správní stíhání. Zapamatujte si proto větu:

„Využívám svého práva podle paragrafu 53 a 55 správního řádu a odmítám na jeho základě podávat jakékoli vysvětlení, výpověď nebo předkládat jakýkoli důkaz.“

 

 

Doporučený postup pro zákazníky obchodů @ Pro Libertate
stáhnout můžete zde

Manual-zakaznici-x-pokladni

 

Vzor trestního oznámení: Proti útisku zákazníků @ Pro Libertate
stáhnout můžete zde

Příloha trestního oznámení: Vliv očkování na ochranu populace před šířením viru SARS-CoV-2 @ Pro Libertate
stáhnout můžete zde

Vliv-ockovani-na-ochranu-populace-pred-sirenim-viru-SARS_v2_08102021

 

Provozovatelé restaurací.

Manuál při poskytování služeb: bezinfekčnost @ Pro Libertate
stáhnout můžete zde

manual_sluzby_aktualizace1

 

Zdroj právních dokumentů a manuálů: Pro Libertate – Institut práva a občanských svobod

 

Vyzýváme občany k odporu! Síla razí cestu, postavme se proti zdravotní diktatuře!