Vláda bezdůvodně poškozuje statisíce dětí a mladých lidí.

Jak dlouho ještě necháme devastovat vzdělávání a budoucnost našich dětí? Jaká fakta opodstatňují další uzavření škol od 4. ledna 2021? Uvědomuje si vůbec někdo, že některé ročníky měly za celý minulý rok 2020 třeba jen 7 týdnů klasické výuky? Distanční výuka nemůže v žádném případě nahradit standardní vzdělávání. Bez ohledu na fakt, že na mnohých školách je to jen parodie na online vyučování.

I kdyby všechno perfektně fungovalo, je tady totální ztráta a rozvrat návyků a režimu, ztráta sociálních kontaktů. Zpomalujeme a zastavujeme osobnostní růst dětí a studentů. Zvyšujeme riziko zanedbání péče o děti v rodinách, kde nemají rodiče možnost zůstat s dětmi doma. Zvyšujeme závislost dětí na internetu a sociálních sítích, u starších na alkoholu a drogách. Dochází k poškozování celých generací. Děti jsou kvůli uzavření škol vystaveny i ve vyšší míře domácímu násilí, mají daleko častěji psychické problémy, zvyšují se sociální nerovnosti a obrovský náklad je to také pro ekonomiku. Rodiče musí zůstat s dětmi doma, a nemohou být v práci. To se týká i doktorů a hlavně sestřiček, kdy téměř 30% personálu zůstalo doma. [1] [2]

Uzavírání škol přitom nedává žádný smysl. Podle Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) má být používáno až jako poslední možné opatření, a vždy jen na nezbytně dlouhou dobu. Studie a zprávy evropských zemí totiž dokládají, že šíření koronaviru ve školách není obvyklé. Školy nejsou příčinou, ale obětí komunitního šíření. Onemocnění se tam tak objeví například v důsledku rozšíření koronaviru v rodinách, firmách nebo kvůli událostem v úzkém okolí. Nákaza se tam navíc dále šíří jen minimálně. Ani znovuotevření škol v září nevedlo k masivnímu nárůstu nových případů koronaviru. ECDC to dokládá daty ze 17 evropských zemí, podle kterých rostly počty nakažených ve věkové kategorii od 16 do 18 let v přepočtu stejně jako v případě lidí od 19 do 39 let. [3] [4] [5]

K podobnému závěru došlo i u nás Centrum pro modelovaní biologických a společenských procesů (BISOP). [6] 26. září 2020 zveřejnil ministr školství Robert Plaga informaci, že uzavření škol sníží hodnotu reprodukčního čísla R pouze o 1,4 – 2,3%, takže dojde k poklesu R z 1,3 jen na cca 1,28. Pár dní na to byly školy v České republice, v rozporu s výše uvedeným, opět uzavřeny.

Zavřené školy, zastavení vzdělávání dětí a mladých lidí, jsou stavem národního ohrožení. Riziko šíření infekce SARS-CoV-2 ve školách není velké. Riziko infekce pro děti je minimální. Většina infekcí, které zachytilo monitorování, se vyskytlo v pedagogickém sboru mezi dospělými, kteří ji do školy přinesli. Riziko šíření infekce z dětí na dospělé je velmi malé. Děti do deseti let nepředstavují riziko šíření infekce, nepředstavují zdroj nákazy ani pro dospělé. Riziko šíření infekce dětí od 11 do 16 let je velmi nízké. Otevření škol za to riziko stojí. [7]

Schopnost establishmentu nevidět a neslyšet, co se zrovna nehodí, je neuvěřitelná, nebo spíš těžko uvěřitelná. Když WHO oznámí, že lockdowny nemají smysl, ožebračují lidi a koronavirus nezastaví, je ticho po pěšině. [8] Nouzový stav a jedeme dál zachraňovat životy. Když ECDC předkládá data o nesmyslnosti uzavření škol, máme psa, který ví všechno líp a do nového roku distanční výuka. Snad budou mít alespoň soudy dost odvahy a nadhledu rozlišit mezi prvotní hysterií spojenou s novou infekcí SARS-CoV-2 s tehdy předpokládanou vysokou úmrtností, a vládními rozhodnutími realizovanými dnes, kdy už máme dostatek studií a dostupných dat. Za pošlapávání základních lidských práv a poškozování životů musí být požadovaná konkrétní právní i společenská odpovědnost.

Zdroje:
Studie ukazují, že se ve školách covid masivně nešíří. V Česku se zavíraly jako první
COVID-19 in children and the role of school settings in transmission
Estimating the costs of school closure for mitigating an influenza pandemic
Neexistujú pádne dôvody pre zatvorené školy. Vláda poškodila budúcnosť státisícov detí a študentov!
Lockdowny jen ožebračují lidi a vir stejně nezastaví, varuje zmocněnec WHO