Odjinud: Nemůžeme obětovat svoje děti kvůli strachu.

Uzavření škol je součin (nikoliv součet) neracionality, zbabělosti a hlouposti, tedy třetí mocnina špatnosti, uvádí na svém blogu Karel Janeček v článku „Děti jsou naše nejcennější a mají právo na vzdělání“ s odkazy na relevantní studie od nás i ze zahraničí.

„Budeme i nadále okrádat naše děti o vzdělání a budoucnost? Umožníme vzdělávat se jen některým dětem a za většinou složitých podmínek? Budeme je nutit střídat se ve škole po týdnu? Nebo se konečně přestaneme bát něčeho, co většina studií vyvrací, a bezodkladně otevřeme plně školy a bez roušek? Naše děti musí zase normálně žít.

Pojďme zkusit najít více odvahy, čelit svým strachům a nebýt zbabělí. Nemůžeme obětovat svoje děti kvůli strachu. Míra smrtnosti viru by musela být o dva řády vyšší, nikoliv pouze o jeden řád, abychom v nějakém smyslu mohli obhájit plošnou traumatizaci našich dětí.“