Filip Vačko: 45 největších nesmyslů Evropské unie

jose-manuel-barosso

Regulace, omezení, zákazy, pravidla a výjimky neodmyslitelně patří do slovníku správného a uvědomělého občana Evropské unie. Filip Vačko sestavil pro Nadaci F. A. Hayeka žebříček 45 nesmyslných opatření a nápadů Evropské unie.

Podobných žebříčků by se dalo sestavit podle gusta určitě víc. A další kandidáty chrlí byrokratický kolos prakticky každý den. Než se začnete hlasitě smát, tleskat nebo vztekat (podle nátury), zkuste chvíli přemýšlet. Opravdu to potřebujeme?

1. Zákaz standardních žárovek

Evropská unie zakázala výrobu a dovoz standardních žárovek. V současnosti však plánuje zakázat i další druhy. S příchodem roku 2016 se tak obyvatelé Evropské unie pravděpodobně rozloučí i s halogenovými a všemi ostatními žárovkami, které mají energetické hodnocení vyšší než B.

Výsledek? Po zákazu klasických žárovek jsou pro spotřebitele nejdostupnější alternativou úsporné žárovky, jejichž používání s sebou přináší řadu zdravotních rizik. Obsahují nebezpečnou rtuť a jsou vyráběny mnohem náročnějšími výrobními procesy, jejich skutečný dopad na životní prostředí je tedy sporný.

2. Vliv klimatických změn na rovnost žen

Unie vydává zprávy a vypracovává studie, které zkoumají vzájemné propojení klimatických změn a rovnosti žen. Tvrdí, že „bez skutečné rovnosti pohlaví nebude existovat ani klimatická spravedlnost“.

Výsledek? Studie a zprávy jsou plné vágních frází a hrozivých čísel, často vytržených z kontextu. Reálně přinášejí jen velmi málo hodnotných informací, přesto jsou financovány z peněz daňových poplatníků.

3. Povinné kvóty pro ženy v řídících orgánech společností

V současnosti je ve vrcholových pozicích nevýkonných orgánů 15% žen a při výkonných orgánech je to 8,9% žen . Evropská komise (EK) navrhla povinnou kvótu ve výši 40%, čímž chce údajně pomoci nadaným ženám v dosahování vrcholových pozic v největších podnicích EU.

Výsledek? Zasahování do svobody podnikání. Navíc v důsledku takové povinné pozitivní diskriminace může reputace žen utrpět, protože se bude negativně nahlížet i na ženy, které se do vrcholových orgánů dotyčných firem dostali na základě vlastních schopností, nikoliv na základě nařízení.

4. Zákaz rozlišování mezi muži a ženami při tvorbě cen pojistného

Od konce minulého roku musí pojistitelé v EU prodávat tytéž pojistné produkty mužům i ženám za stejnou cenu. EU tak chce zabránit diskriminaci na základě pohlaví při výpočtu pojistných sazeb. Unii vadilo například to, že pojistné sazby u mladých mužů byly nižší než u žen.

Výsledek? Zohledňování pohlaví při výpočtu pojistných sazeb byl legitimní nástroj pojistitelů. Ten nevycházel ze záměrné diskriminace pohlaví, ale například v případě pojištění motorových vozidel ze statistické pravděpodobnosti bezpečného ježdění. Zákazníci budou nyní muset nést vyšší náklady, které tak sumární zvýší výšku pojistných sazeb.

5. Regulace fotbalových přestupů

Bruselu se nelíbí, že menší kluby a amatérští soutěžící vidí jen málo z tří miliard eur, které vynakládají na přestupy fotbalové kluby v Evropské unii. Vypracovala rozsáhlou studii o přestupech hráčů ve fotbale, kde navrhuje různá opatření k řešení dnešního stavu. Podle EU je zapotřebí přestupový systém, který přispěje k rozvoji všech klubů a mladých hráčů.

Výsledek? Evropská unie absolutně nerozumí fungování sportu, když chce velmi kuriózním způsobem mezi sportovci vyrovnávat rozdíly. Dá se očekávat tlak EU vůči sportovním řídícím orgánům jako FIFA a FIBA. Navíc daná studie má až 341 stran, takže je možné očekávat, že za její vypracování daňoví poplatníci musí nést značné náklady už teď.

„Z projektu, který měl původně podporovat odstraňování administrativních bariér při obchodování mezi jednotlivými zeměmi, se stal byrokratický kolos. Chrlí jednu regulaci za druhou s cílem řídit každou jednu část životů lidí,“ tvrdí Filip Vačko v publikaci Nadace FA Hayeka a Sdružení podnikatelů Slovenska.

6. Zákaz nošení podpatků a šperků pro kadeřnice

Unii nejsou lhostejné ani pracovní podmínky kadeřnic. Zlepšit je chce snížením rizika výskytu nemocí z povolání. Podle návrhu budou muset kadeřnice povinně nosit boty s rovnou protiskluzovou podrážkou. Na boty s podpatky, šperky a hodinky mají však v práci úplně zapomenout.

Výsledek? Návrh ve skutečnosti vytváří pro kadeřnice minimálně zčásti horší pracovní podmínky. Evropská unie by se neměla zabývat tím, jakou obuv nebo doplňky nosí pracovníci. Kadeřnice nikdo nenutí nosit boty s podpatky, šperky, ani hodinky, je to jejich svobodné rozhodnutí,“ píše v publikaci 45 nesmyslných opatření a nápadů Evropské unie.

7. Omezení příkonu vysavačů

Vysavačům s příkonem nad 1600 W může odzvoní už v září 2014. Od září 2017 by se v Evropské unii mělo zapomenout i na vysavače s příkonem nad 900 W. Unie se rozhodla ušetřit elektrickou energii pro spotřebitele. Průměrný příkon v současnosti nakupovaných vysavačů je 1800 W.

Výsledek? Návrh omezí podnikatelské prostředí, jakož i svobodu výběru zákazníků. Pro podniky vyrábějící vysavače bude tato regulace představovat výrazné zatížení. Vzhledem k tak výrazné omezení příkonu navíc není jasné, jak se zajistí srovnatelná efektivita vysávání.

8. Změna prováděcího nařízení o obchodních normách pro olivový olej

Změny servírovaní olivového oleje by se mohly dotknout evropských restauracích. Pokud by evropské nařízení vstoupilo v platnost, musel by být podáván pouze ve speciálních nádobách, které nebude možné doplňovat. Unie tak chce údajně chránit zákazníky před podvody při servírování olivového oleje.

Výsledek? Nařízení v konečném důsledku spotřebitele poškodí. Zvýšené náklady na dodržování tohoto nařízení ponesou samotní spotřebitelé. Výběr spotřebitelů také bude omezen. Podle předběžných reakcí některých dotčených osob můžeme očekávat, že se výrazně ztíží možnost poskytovat nejběžnější druhy olivového oleje. Nařízení přispěje k větší produkci odpadů a k plýtvání olivovým olejem. Nepoužitý olej se pravděpodobně bude muset likvidovat. To jde opět proti cíli EU chránit životní prostředí. Zásadní problém není jen neefektivnost daného nařízení, ale i problém omezení svobody volby zákazníka a svobody podnikání majitelů restaurací. EU navíc aplikuje presumpci viny, když nepostihuje pouze podnikatele, kteří zákazníky podvádějí, ale postihuje preventivně všechny.

9. Zákaz zobrazování obrázků na obalech kojeneckého mléka

Unie je přesvědčena, že obrázky mohou toto mléko „idealizovat“. Obal na kojeneckém mléku nesmí obsahovat obrázky dětí, jiné obrázky nebo text, které mohou idealizovat takový přípravek, a tím odradit matky od kojení. Namísto obrázků dětí a zvířat na obalech kojeneckého mléka bude moci být pouze ilustrační obrázek výrobku a návod na přípravu.

Výsledek? Zákaz omezí spotřebitelům možnost volby a podnikatelům zvýší náklady. Případy klamavé reklamy navíc řeší již stávající zákony na ochranu spotřebitele. EU jde v tomto případě už nad rámec svých povinností.

10. Regulace chemikálií, které se dají zneužít na výrobu bomb

I když se bojem proti terorismu zapsali do podvědomí Evropanů zejména Spojené státy, i Evropská unie se snaží ukázat, že s terorismem nemá slitování a rozhodla se regulovat chemikálie, které by se daly zneužít na výrobu bomb. Při nákupu tří chemikálií, běžně používaných k čištění bazénů a hnojení (peroxid vodíku, kyselina dusičná, nitrometan spotřebitelé sice nebudou potřebovat povolení, ale prodejci budou povinni zaznamenávat všechny nákupy těchto výrobků .

Výsledek? V důsledku očekávané zátěže pro podnikatele můžeme očekávat zvýšení cen daných výrobků. Podle expertů však takové opatření ke snížení množství teroristických útoků nebudou mít prakticky žádný dopad, protože teroristé si k těmto výrobkům najdou alternativy, nebo si je pořídí i nelegální. Tento návrh tak nejvíce dopadne na legitimních spotřebitelů a prodejců těchto látek.

11. Regulování elektronických cigaret
12. Omezení platnosti řidičských průkazů
13. Právo na bankovní účet
14. Daň z finančních transakcí
15. Zavedení emisní daně pro letecký průmysl
16. Reforma ochrany dat
17. Omezení používání plastových tašek
18. Přísnější hygienické standardy pro poskytovatele vody
19. Kompenzace pro cestující při zpožděních v autobusové a autokarové dopravě
20. Přísnější pravidla kontroly technického stavu vozidel
21. Omezení používání některých látek v klimatizačních systémech osobních automobilů
22. Zákaz přidávání cukru do ovocných džusů
23. Přísnější bezpečnostní opatření v autech
24. Zaměstnanci mají v případě onemocnění během dovolené právo na další dovolenou
25. Regulace platů bankéřů
26. Nová pravidla pro uvádění informací při prodeji potravin
27. Vytváření pracovních programů pro mládež za peníze daňových poplatníků
28. Nová pravidla pro označování kosmetických výrobků
29. Kulturní výjimka při jednání o smlouvě o volném obchodu mezi EU a USA
30. Zákaz ochucených cigaret a přísnější regulace cigaret a tabákových výrobků
31. Přísnější bezpečnostní a ekologické standardy u vozidel kategorie L
32. Evropské školy
33. Pokuta Microsoftu za nemožnost výběru prohlížeče
34. Doporučení Komise o informování pracovníků a konzultacích s nimi, předjímání a řízení restrukturalizace
35. Střadatelé budou moci přijít o vklady v bankách nad 100 000 eur
36. Regulace prodeje tzv. nakrátko
37. Tvorba Národní soustavy kvalifikací
38. Stanovení maximální výše poplatků u kreditních a debetních karet
39. Antidumpingová cla na čínské solární panely
40. Zrušení snížených sazeb DPH
41. Automatické nouzové volání v případě silniční nehody pro automobily (Call)

Některé druhy plýtvání veřejnými zdroji v EU :
42. Luxusní budova Evropské rady byla výrazně předražená
43. Budova ECB bude stát téměř o polovinu více , než bylo původně plánováno
44. Stránky na Facebooku a Twitteru měly být vytvořeny a spravovány za 50 000 eur
45. Drahé a pohoršující video o ženách ve vědě

Zdroje:

Kompletní informace najdete v publikaci 45 nezmyselných opatrení a nápadov Európskej únie, kterou napsal Filip Vačko (PDF).
Nadácia F. A. Hayeka – 45 nezmyslov z Bruselu.
Aktuality.sk – 45 najväčších nezmyslov Európskej únie odhalil Slovák.