Mezinárodní žaloba a důkazy o zločinech proti lidskosti ve jménu „pandemie“.

Dr. Reiner Fuellmich

Dr. Reiner Fuellmich

Zločiny proti lidskosti během korona krize jsou srovnatelné se zvěrstvy páchanými v první a druhé světové válce a měl by je soudit mezinárodní tribunál v procesu podobném Norimberku 1945, nepochybuje německý právník Dr. Reiner Fuellmich. Ten stojí za vytvořením vyšetřovací komise iniciativy Stiftung Corona Ausschuss s týmem právníků a lékařských odborníků z celého světa, která žaluje za porušování zákonů a vzniklé škody kvůli uměle vytvořené pandemii koronaviru. Aktuální informace o tom co se chystá, najdete na konci textu.

Norimberský proces 2
Covid očkování je zločin proti lidskosti, porušuje Norimberský kodex.

Tým právníků a lékařských odborníků vedený Dr. Reinerem Fuellmichem připravuje soudní řízení za zločiny proti lidskosti. Fuellmich a jeho tým představují chybný test PCR a příkaz lékařů označit jakékoliv komorbidní onemocnění za smrt Covid jako podvod. Test PCR nebyl nikdy navržen tak, aby detekoval patogeny, a je 100% chybný po 35 cyklech. Všechny PCR testy sledované CDC jsou nastaveny na 37 až 45 cyklů. CDC připouští, že žádné testy po 28 cyklech nejsou pro pozitivní spolehlivý výsledek přípustné. Toto samo o sobě zneplatňuje více než 90% údajných případů covid „infekcí“ sledovaných použitím tohoto chybného testu.

Kromě vadných testů a podvodných úmrtních listů je samotná „experimentální“ vakcína v rozporu s článkem 32 Ženevské úmluvy. Podle článku 32 Ženevské úmluvy z roku 1949 je zakázáno „mrzačení a lékařské nebo vědecké experimenty, které nevyžadují lékařské ošetření chráněné osoby“. Podle článku 147 je provádění biologických experimentů na chráněných osobách závažným porušením Úmluvy. 

„Vakcína“ nesplňuje následujících pět požadavků, aby jí bylo možné považovat za vakcínu, a je ze své podstaty lékařským „experimentem“.

 • Poskytuje imunitu vůči viru
  Jedná se o „děravou“ genovou terapii, která neposkytuje imunitu vůči přípravku Covid a tvrdí, že zmírňuje příznaky, přestože je očkováno dvakrát, je nyní 60% pacientů vyžadujících ER nebo JIP s covid infekcemi.
 • Chrání příjemce před virem
  Tato genová terapie neposkytuje imunitu a dvojitě očkovaní mohou stále virus zachytit a šířit.
 • Snižuje úmrtí na virovou infekci
  Tato genová terapie nesnižuje úmrtí na infekci. Dvojitě očkovaní infikovaní přípravkem Covid také zemřeli.
 • Snižuje cirkulaci viru
  Tato genová terapie stále umožňuje šíření viru, protože poskytuje nulovou imunitu vůči viru.
 • Snižuje přenos viru
  Tato genová terapie stále umožňuje přenos viru, protože poskytuje nulovou imunitu vůči viru.

„Experimentální“ vakcína porušuje všech 10 bodů Norimberského kodexu. Ten obsahuje trest smrti pro ty, kdo se snaží tyto mezinárodní zákony porušit.

Porušení Norimberského kodexu jsou následující:

1. Dobrovolný souhlas lidské osoby je absolutně nevyhnutelný.

Nemělo by dojít k žádnému zásahu nebo jakémukoliv prvku síly, podvodu, klamu, nátlaku nebo jakékoliv formě omezení nebo vnucování. Dobrovolný informovaný souhlas je zásadní. Vakcína podle definice musí poskytnout imunitu proti viru. Chránit příjemce před onemocnění virem. Snížit počet úmrtí, infekcí, oběh a přenos viru. Říká se nám, že tato experimentální injekce nic z tohoto nedělá, přesto podvodně jí říkají vakcína. Pokud jde o nátlak, omezování a vnucování, je všude. Pokud chcete svůj život zpět, nechte se očkovat.

Mnoho médií, politických i nelékařských osob říká lidem, aby to udělali. Neposkytují žádné informace o nepříznivých účincích nebo nebezpečích této genové terapie. Jediné, co od nich uslyšíte, je – „bezpečné a účinné“ a „výhody převažují nad riziky“. Země používají blokování, nátlak a vyhrožování, aby přiměly lidi, aby si vzali tuto vakcínu, nebo jim bylo zakázáno účastnit se svobodné společnosti na základě mandátu očkovacího pasu nebo zeleného pasu. Během norimberských procesů byla dokonce stíhána média a členové byli usmrceni za to, že lhali veřejnosti, spolu s mnoha lékaři a nacisty uznanými vinnými ze zločinů proti lidskosti.

2. Experiment by měl být takový, aby přinesl plodné výsledky, které nejsou zjistitelné jinými metodami.

Nejplodnější metoda by byla zdravá imunita, kterou lze dosáhnout zdravou životosprávou a přírodními doplňky jako vitamín D, vitamín C a zinek. Ale lidem se tohle neříká. Ti, kteří o tom mluví, jsou očerňováni a umlčováni.

3. Experiment by měl být navržen a založen na výsledcích experimentů na zvířatech.

Tato experimentální injekce přeskočila testování na zvířatech.

4. Experiment by měl být prováděn tak, aby se zabránilo veškerému zbytečnému tělesnému a duševnímu utrpení a zranění.

Podle oficiálních zpráv tento experiment už způsobil tisíce úmrtí a více jak čtvrt milionu zranění.

5. Neměl by být prováděn žádný experiment, pokud lze předpokládat, že dojde ke smrti nebo poranění.

Dřívější testy prokázaly vysokou pravděpodobnost, že tyto nové spike proteiny způsobí, že tělo začne útočit samo na sebe. Tomu se říká zesílení závislé na protilátkách neboli ADE. Virolog a držitel Nobelovy ceny říká, že vakcína tvoří varianty.

Na základě lékařských údajů založených na faktech, tato genová terapie způsobuje smrt a zranění. Minulý výzkum mRNA také ukazuje několik rizik, která byla při současném pokusu s genovým experimentem ignorována. Studie z roku 2002 o spike proteinech SARS-CoV-1 ukázala, že způsobují zánět, imunopatologii, krevní sraženiny a brání expresi angiotenzinu 2. Tento experiment nutí tělo produkovat tento spike protein, který zdědí všechna tato rizika.

6. Stupeň rizika by nikdy neměl překročit míru přínosu.

Covid-19 má 98-99% míru přežití. Je méně smrtelný než sezónní chřipka. Experimentální injekce je už nejnebezpečnější vakcínou v celé 30leté historii databáze VAERS.

Poranění vakcínou, úmrtí a nežádoucí vedlejší účinky genové terapie mRNA toto riziko daleko převyšují. USA a EU zakázaly používání „děravých“ vakcín pro použití v zemědělství kvůli studii, která ukazuje, že se objevují mutace a varianty… což dělá nemoc ještě smrtelnější. Přesto to CDC pro lidské použití ignorovalo, protože plně vědělo, že z netěsných očkování vyplyne riziko nových smrtelnějších variant. CDC si plně uvědomuje, že používání děravých vakcín usnadňuje vznik horkých (smrtelnějších) kmenů. Přesto to ignorovali, pokud jde o člověka

7. Měly by být provedeny vhodné přípravy a zajištěno náležité vybavení na ochranu účastníků pokusu proti sebemenší možnosti zranění, zdravotního postižení nebo smrti.

Žádné přípravy nebyly provedeny. Žádná vybavení nejsou. Účastník přijde pro svoji dávku a jde domů.

Tato genová terapie přeskočila pokusy na zvířatech. Vlastní klinické studie fáze 3 u farmaceutických společností nebudou ukončeny do roku 2022/2023. Tyto vakcíny byly schváleny na základě zákona o nouzovém použití a vynuceny dezinformované veřejnosti. Nejsou schváleny FDA.

8. Experiment by měly provádět pouze vědecky kvalifikované osoby.

Tento experiment je výhradně řízen politiky, médii, celebritami a byrokraty s vazbami na farma průmysl.

Politici, média a herci, kteří tvrdí, že se jedná o bezpečnou a účinnou vakcínu, nejsou kvalifikovaní. Propaganda není lékařská věda. Mnoho maloobchodních prodejen, jako je Walmart a průjezdní vakcinační centra, nejsou způsobilé poskytovat experimentální lékařské genové terapie neinformované veřejnosti.

9. Během experimentu by měl mít účastník možnost experiment ukončit.

Tisíce zdravotních odborníků se pokoušeli tohle šílenství zastavit, a jejich hlasy jsou nadále umlčovány.

Přes pobouření více než 85 000 lékařů, zdravotních sester, virologů a epidemiologů se experiment nekončí. Ve skutečnosti v současné době existuje mnoho pokusů o změnu zákonů s cílem vynutit dodržování předpisů o očkování. To zahrnuje povinné a nucené očkování. Experimentální „aktualizační“ záběry jsou plánovány na každých 6 měsíců, aniž by bylo možné využít rostoucího počtu úmrtí a zranění již způsobených tímto experimentem. „Aktualizované“ záběry práce budou podávány bez klinických studií. Doufejme, že tento nový norimberský proces ukončí tento zločin proti lidskosti.

10. Experiment musí být ukončen, pokud vede ke zranění nebo smrti.

Ale experiment i tak pokračuje. Ze statistických údajů je zřejmé, že tento experiment má za následek smrt a zranění, přesto se však všichni politici, farmaceutické společnosti a takzvaní experti nepokoušejí zabránit tomu, aby tento experiment genové terapie způsobil škodu nesprávně informované veřejnosti.

Ti, kteří porušují tyto mezinárodní zákony, podléhají trestu smrti. Soudní řízení jsou v přípravě a důkazy se shromažďují. Informátoři jsou vyzýváni, aby kontaktovali mezinárodní tým na www.securewhistleblower.com. Tohle je nejspíše největší zločin kdy spáchán proti světové populaci. A otázka je: máme stále soudní systém, který by hájil spravedlnost?

Co můžete udělat, abyste pomohli ukončit tento zločin proti lidskosti? Sdílejte tyto informace. Uvědomte své politiky, média, lékaře a zdravotní sestry, aby odpovídali – že pokud se podílejí na tomto zločinu proti lidskosti, podléhají také zákonům stanoveným v Ženevské úmluvě a Norimberském zákoníku a mohou být souzeni a shledáni vinnými. Právní řízení jde kupředu, byly shromážděny důkazy a velká rostoucí skupina odborníků bije na poplach.

Navštivte webové stránky výboru Covid a pokud jste byli tímto zločinem zasaženi, nahlaste událost.

„Jak jsme opakovaně jasně ukázali, tohle není o zdraví a nikdy to nebylo o zdraví. Nejde o to, že tam venku nic není… virus existuje, ale není tak nebezpečný, jak tvrdí. Spíše je stejně nebezpečný jako běžná chřipka při úmrtnosti 0,14 – 0,15 %. Během našeho vyšetřování skrze tyto rozhovory jsme zjistili, že existuje spousta důkazů o tom, že tohle nemá co dělat se zdravím, a že to má co dělat např. se zničením střední třídy, protože jejich tržní podíl mají údajně převzít obří, mezinárodní korporace jako např. Amazon. Také jsme zjistili, že je za tím další agenda, která souvisí se snížením populace. A součástí toho jsou… jak vidíme… tzv. vakcíny, které ve skutečnosti lidi zabíjí. Ne všechny, ale některé z nich, a je to velmi vážná událost, které jsme nyní svědky.“

Německý právník Reiner Fuellmich, který připravuje Norimberský proces 2 a propojuje řadu právníků z celého světa, mluví o tom, co chystá, a také vyvrácí různé fámy, které se o něm šíří na internetu. Více ve videu.

Aktulizováno 23.6.2021

Zdroje:
VIDEO: Skupina právnikov a dôkazy o zločinoch proti ľudskosti v mene pandémie
Právník Reiner Fuellmich – O očkování a experimentování na lidech
Reiner Fuellmich – Věřím, že tohle vyhrajeme & O soudních žalobách a co se chystá
Covid očkování: Zločin proti lidskosti, který porušuje Norimberský kodex

Není žádná pandemie koronaviru, jen pandemie PCR testů, varuje Dr. Reiner Fuellmich.