Máme právo na odpor! Končí hra, cesta se vytváří silou, vyzývá Daniel Landa.

Občané Čech, Moravy a Slezska, sjednoťme se proti politické zdravotní diktatuře. Obnovme normální smysluplný život bez nesmyslných plošných uzávěr, dejme právo dětem chodit do školy bez roušek, testů a očkování. Nikdo nesmí být k ničemu z toho nucen! Vyhoďme vládní překupníky vakcín a testů ze zkorumpovaných sedel. Zabraňme falešným elitám v ponižovaní, omezování a okrádání lidí. Nenechme si šlapat na hlavu! Když selže stát a ochrana práva, Listina základních práv a svobod nám dává právo chránit demokratický právní stát odporem proti jakékoli totalitě a zvůli, včetně totality zdravotní diktatury. Daniel Landa zesiluje svůj apel na občanské řešení současné situace s covidovým fašismem.

Končí hra. FIT VIA VI:

Daniel Landa oznamuje, že zahajuje Odpor a začíná objíždět republiku, aby získal podporu veřejnosti při bránění občanských svobod:

Čl. 23 Listiny přímo říká:
„Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.“

Využijme ho a buďme připraveni pozvednout se na ODPOR! Přidat se můžete na zlutyspendlik.cz.

Všem spřízněným duším: brzy se uvidíme po celé ČR, probouzíme lva, na Moravě a ve Slezsku orlice. Termíny brzy zde. Ústava a Základní listina práv a svobod nejsou cáry papíru. Nebude-li zbytí, bude třeba je bránit.

Daniel Landa odmítá zdravotní diktaturu, dnešní dobu přirovnal k fašismu:

Foto: Týden.cz