Testování a roušky ve školách jsou nezákonné a zrůdné, upozorňuje advokátka.

Jana Zwyrtek Hamplová

Jana Zwyrtek Hamplová, advokátka

„Nevěřila jsem, že taková zrůdnost může projít“, říká advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, specialistka na ústavní a veřejné právo, která podala v zastoupení rodičů dětí k Ústavnímu soudu stížnost na povinnost nechat děti v mateřských a základních školách testovat a stížnost na povinnost nosit v mateřských a základních školách roušky. Vládní opatření považuje za politické, nikoliv medicínské, porušující mezinárodní úmluvy, náš ústavní pořádek a řadu našich zákonů.

„Testování školáků je v rozporu se zákony. Být kantorkou, nikdy bych na sebe nevzala tuto odpovědnost.“

„Jde mi o to uchránit naše děti před onou zrůdností, kterou tam někdo nahoře od stolu vymyslel. Bez ohledu na názory řady specialistů, které v analýze cituji rovněž, a kterým věřím tisíckrát více, než politikům“

„Žádný rodič přece nevystaví své dítě ničemu, co může ohrozit jeho zdraví, ať fyzické nebo psychické. A vládní opatření zdraví dětí ohrožují.“

„Tady už prostě přestává veškerá legrace, protože nejde o žádné názorové proudy, ale o jasný zásah do integrity našich dětí, do jejich fyzického a psychického zdraví, se kterým nikdo soudný zkrátka nemůže souhlasit. A tento zásah ohrožující zdraví dětí nařizuje vláda (!). Světlo světa tak spatřily manuály pro děti a pro učitele, z nichž z obou je vám akorát tak zle. A nepotřebujete na to znát ani ty paragrafy – ale mohu vás ujistit, že pokud je znáte, tak je vám jen o to hůř.“

Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová zpracovala podrobnou právní analýzu „nařízení o opatřeních souvisejících s návratem dětí do MŠ a ZŠ s celodenním nošením roušek a pravidelným testováním“. Zjednodušený závěr analýzy:

Navrhovaná opatření

 • mohou ohrozit fyzické a psychické zdraví nezletilých dětí, a nelze vyloučit ani trvalé následky; ministerstvo se v tomto směru nijak nevypořádalo s odbornými argumenty specialistů a vlastní důvody ničím nepodložilo; jedná se tak o návrh politický, nikoli medicínský, tedy o návrh laiků, t.č. v politických funkcích
 • jsou v rozporu s mezinárodními úmluvami, ústavním pořádkem ČR a s řadou dalších právních předpisů
 • nebyla podrobena testu proporcionality, tedy nebyla podložena a odůvodněna jejich smysluplnost
 • jsou předkládána bez specifikace reálnosti cílů, které by měla naplnit; tyto cíle nebyly hodnověrně ani vytýčeny
 • jsou jednoznačně účelovou diskriminací v přístupu ke vzdělání
 • přenášejí vysokou míru odpovědnosti na školy, kterým jsou současně doporučovány protiprávní a právně sporné kroky, které nemají žádnou oporu v zákoně, nebo je jejich faktické řešení
  nemožné; toto přenášení nemá oporu v zákoně, a to ani pandemickém
 • odebírají zákonná práva rodičům jako zákonným zástupcům dětí
 • absolutně neřeší faktické dopady, které mohou nastat řádově v počtu tisíců (požadavky přítomnosti zákonných zástupců, faktický postup vyloučení žáka z výuky, doporučovaná nic neřešící
  přítomnost policie…), které nepochybně zasáhnou klima školy
 • absolutně neřeší informační toky k zákonným zástupcům dětí
 • nereflektují na to, že nelze dětem přikázat samotestování, ani na fakt, že nezletilý se nemůže dopustit přestupku
 • nemají oporu ani v pandemickém zákoně (!)
 • nedůvodně zatěžují rodinné rozpočty, když jim přikazují kupovat určitý druh zboží (roušky) bez možnosti volby

tedy navrhovaná opatření jsou opatřeními politickými, nikoli medicínskými, jak se deklaruje, a jsou proto jasným zneužitím práva ze strany vrchnostenské státní správy v současné době.

„Všichni opatřeními dotčení by je proto měli důrazně odmítnout. Rodiče, protože nechtějí ohrozit zdraví svých dětí, učitelé a zřizovatelé škol, protože nechtějí z pudu sebezáchovy převzít balík odpovědnosti mimo svou odbornost, i policie, která bez zákonných zástupců dětí nesmí nic. Nařízená opatření jsou v dané podobě zkrátka neobhajitelná. Věřím, že se za tento názor postaví i Ústavní soud České republiky. Jde totiž totiž o naprosté základy právního státu. A na prvním místě o zdraví těch dětí.“

Zdroj: Oni nám ty děti opravdu chtějí dusit a děsit

Testování dětí a nošení roušek ve školách je něco mezi nesmyslem a zločinem.