Zastavte očkování proti COVID-19, vyzývá odborník na vakcíny.

Geert Vanden Bossche, PhD, DMV

Geert Vanden Bossche, PhD, DMV

„Jsem cokoliv, jen ne odpůrce očkování. Jako vědec se obvykle neuchyluji k jakékoliv platformě tohoto typu, abych zaujal stanovisko pro témata týkající se vakcín. Jako oddaný virolog a odborník na vakcíny dělám pouze výjimku, když zdravotnické úřady dovolují, aby se vakcíny podávaly způsoby, které ohrožují veřejné zdraví, především když se ignorují vědecké důkazy. Současná extrémně kritická situace mě nutí se uchýlit k této naléhavé výzvě. Jelikož nebývalá míra lidských zásahů v pandemii covidu-19 nyní představuje riziko, že vyústí v globální katastrofu, tuto výzvu nelze vyjádřit dostatečně hlasitěji a rázně“, uvádí ve zveřejněné výzvě adresované WHO, všem úřadům, vědcům a odborníkům z celého světa Geert Vanden Bossche, PhD, DMV.

Nemohu dostatečně zdůraznit, jak vášnivě se zabývám vakcínami, ale nemohu akceptovat, že používáme vakcíny, které místo zmírnění pandemie Covid-19 nyní hrozí jejím dramatickým zhoršením.

Původní kmen Covid-19 způsoboval u velké většiny zdravých jedinců pouze mírné příznaky, nebo dokonce vůbec žádné. Než tedy všem doporučíme používání jakéhokoli typu současných vakcín proti Covid-19, měli bychom se nejprve ujistit, že vakcína sníží míru morbidity a úmrtnosti pod míru, kterou lze rozumně očekávat, když pandemie proběhne přirozeným způsobem. Je to ještě jednodušší: pokud někdo analyzuje dynamiku pandemie způsobené přirozenou, omezenou virovou infekcí (např. pandemie chřipky během první světové války), je zřejmé, že počet obětí na lidských životech není vyšší, než co je nezbytně nutné k tomu, aby se virus udržel. Bez lidského zásahu má pandemie za následek kolektivní imunitu. To potencionálně ponechává dveře otevřené viru, aby se stal endemickým s rozptýlenými sezónními projevy (jak to obvykle vidíme například u viru chřipky). Žádná pandemie netrvala déle než dva roky, dokonce ani španělská chřipka nebo prasečí chřipka, a jakmile je stanovena kolektivní imunita, je obnova viru řízena naším imunitním systémem díky jeho vzpomínce na předchozí setkání s virem.

Aby tedy vakcína byla lepší než přirozená pandemie, musela by urychlit kolektivní imunitu. Je to však přesně naopak, co vidíme právě teď: vakcíny nejsou schopny zabránit šíření viru u příjemců vakcín vystavených nově se objevujícím vysoce infekčním kmenům. To zabrání rozvoji kolektivní imunity. Zatímco na počátku pandemie Covid-19 vrozená imunita zdravých lidí poskytovala pevnou první linii imunitní obrany proti Covid-19, již tomu tak není, když na scéně stále více dominují vysoce infekční kmeny. Zdraví jedinci, včetně dětí, jsou nyní stále více vystaveni cirkulujícím vysoce infekčním kmenům, zatímco kvalita nebo kvantita jejich protilátek je nedostatečná.

Proč je pravděpodobné, že vakcíny Covid-19 zvýší virovou infekčnost? Je to proto, že se jedná o profylaktické (preventivní) vakcíny – určené k budování imunity jedinců dříve, než jsou vystaveni patogenu / viru. Nejsou vůbec vhodné pro administraci lidem během pandemie, protože pravděpodobnost, že příjemce vakcíny bude cílem útoku, zatímco ještě není obdařen plnohodnotnou imunitní odpovědí, se zvyšuje s rostoucím infekčním tlakem. To částečně platí v případě vysoce infekčních cirkulujících variant.

Co se stane, když dostanete vakcínu? U jedince, který právě dostal první dávku vakcíny, bude jeho tělo v procesu budování imunitní odpovědi. Může trvat několik týdnů, než se imunitní odpověď plně rozvine, a pokud jste během této doby vystaveni viru, může být vaše imunitní odpověď příliš slabá na to, aby účinně odolávala viru. I když vás první dávka může chránit před rozvojem příznaků, virus může být schopen replikace a přenosu. Vyvíjení vysokého imunitního tlaku bez prevence replikace a přenosu viru je receptem na vybraný imunitní únik viru. To, co nyní stále více pozorujeme, je však ještě znepokojivější: ani ti, kteří byli předtím, než přišli do kontaktu s covidem-19, plně očkováni, již nekontrolují replikaci a přenos viru. Důvodem je, že jsou nyní stále více infikovány více infekčními variantami, jejichž spike protein se liší od proteinu obsaženého ve vakcíně. Virus se proto stále více vyhýbá reakci protilátek z vakcíny. Už jsme to viděli v mnoha pečovatelských domech, kde se vysoce infekční varianty rychle šíří i přes vysokou míru protečkovanosti (tj. až 80-90 %). Jedinou výhodou těchto vakcín je, že mohou dočasně chránit před závažným onemocněním a úmrtností (v závislosti na antigenních vlastnostech infikované varianty).

Selektivní imunitní úniky také upřednostňují další šíření vysoce infekčních kmenů, protože hromadné očkování nyní stále více mění příjemce vakcín v bezpříznakové roznašeče. Později přenášejí vysoce infekční virus na nechráněné nebo dosud neinfikované subjekty. To je pravý opak toho, co měly vakcíny dělat. Ve skutečnosti nyní panuje obecná shoda, že vakcíny skutečně nevytvoří kolektivní imunitu. Kromě toho také nedokážou eliminovat stále rostoucí počet vysoce infekčních kmenů, protože vakcínové protilátky již neodpovídají variantnímu spike proteinu cirkulujících kmenů, zatímco stále brání vazbě přirozených protilátek na virus.

Kombinace imunitního úniku a dominantního oběhu vysoce infekčních variant je receptem na urychlení virové rezistence na vakcínu a dlouhodobé potlačení naší vrozené imunitní odpovědi proti koronavirům obecně. Je nemožné vědecky pochopit, jak by to mohlo mít šťastný konec. Lidstvo je tedy na křižovatce. Pokračování plošného očkování těmito „děravými“ vakcínami v průběhu plnohodnotné pandemie nevyhnutelně znamená, že budeme svědky vzniku více nakažlivějších variant, které vystavují lidi vyššímu riziku těžké nemoci.

Zatímco očkování může pomoci na okamžik ochránit jednotlivce, hromadné očkování jednotlivců během vrcholící pandemie zhorší globální situaci tím, že povzbudí virus k výběru konkrétních mutací, které mu umožní překonat „suboptimální“ imunologické překážky. V důsledku toho se bude globální populace pravděpodobně muset vypořádat s horší verzí viru a horší situací v oblasti zdravotní péče než dříve v pandemii. V probíhajících očkovacích kampaních proti Covidu-19 bychom měli přestat používat konvenční profylaktické (preventivní) vakcíny.

Další podrobnosti o rizicích plošného očkování současnými vakcínami najdete v rozhovoru, ve kterém Geert Vanden Bossche mimo jiné poukazuje, jak locdowny a omezování kontaktů ničily a ničí naši přirozenou imunitu.

Otázkou je, jestli je tohle správná zbraň pro druh války, která nyní probíhá? A moje odpověď je, že rozhodně ne. Protože tohle jsou preventivní vakcíny, a preventivní vakcíny by typicky neměly být podávány lidem, kteří jsou vystaveni vysokému infekčnímu tlaku.

Velmi dobře to shrnul jeden z komentářů na Seznam Zprávy:

„V našich tělech se za normálních okolností nacházejí speciální bílé krvinky, které nám pomáhají likvidovat infekce. Tyto bílé krvinky, tzv. NK buňky (NK = natural killer, tedy „přirozený zabiják“), pomáhají pozabíjet závadné buňky, které „vtrhnou“ do těla. Jakmile NK buňky dokončí svou práci, objeví se naše protilátky a uklidí vzniklý nepořádek.

Dr. Bossche vysvětluje, že vakcíny proti covidu-19 spouštějí tvorbu velmi specifických protilátek, které soupeří s přirozenou obranyschopností jedinců, kteří se nechali očkovat. Dochází tím k potlačení přirozených obranných systémů očkovaných lidí, protože specifické protilátky, které vyprodukovala vakcína, mají na vrch. A tyto specifické protilátky jsou trvalé. Zůstávají v těle očkované osoby navždy.

Katastrofálním důsledkem je, že přirozená imunita desítek či stovek milionů lidí, kteří podstupují očkovaní, je efektivně ničena. Jejich imunitní systém nebude schopen bojovat proti jakékoli zmutované variaci viru, která se jim vyvíjí v těle. A tyto zmutované viry se mohou šířit do společnosti. Mám za to, že právě z tohoto důvodu se nové variace viru objevují v oblastech, kde bylo očkováno opravdu hodně lidí.

A lidé, kteří byli očkováni, nebudou schopni na mutace reagovat, neboť jejich vlastní imunitní systém byl ovládnut systémem umělým, který má svůj původ v genové terapii a který byl koncipován tak, aby bojoval proti původní formě koronaviru. Očkovaní jedinci budou velmi ohroženi, jakmile se začnou šířit nové mutace. Jejich těla jsou trvale a výlučně zaměřena na obranu proti formě viru, která se rychle stává zastaralou.“

Podobně kritický postoj k současným vakcínám zastává Dr. Sucharit Bhakdi. I on varuje, že jdeme špatnou cestou, která bude mít za následek zničení přirozené imunity a tedy schopnosti lidského těla se s koronavirem vypořádat. Srozumitelně to vysvětluje ve videu v následujícím textu:

Věřím očkování, ale nevěřím vakcíně proti COVID-19, říká známý epidemiolog.

Zdroje:
LinkedIn – Geert Vanden Bossche
Geert Vanden Bossche – Rizika plošného očkování proti Covidu-19
G. V. Bossche – Otevřená výzva k WHO, odborníkům a celému světu k zastavení očkování proti Covidu-19
G. V. Bossche – Věda o katastrofických důsledcích bezmyšlenkovitého lidského zásahu v pandemii Covid-19

Publikujeme bez výslovného svolení autora překladu, v dobré víře i úmyslu rozšířit myšlenky a názory, se kterými se web Nespokojený ztotožňuje.