VÝZVA: Dejme roušky dolů, máme právo svobodně dýchat! Hned teď a všude.

Takže vy jste si naivně mysleli, že to v létě všechno skončí? Že uděláme tečku za koronavirem, a že se náš život vátí do normálu? Ne, omyl. Teď to teprve začíná…

Chápete už konečně, že o ochranu lidí tady nejde a nikdy nešlo? Že jde jen o to nás dostat na kolena, umlčet nás, zničit náš svět, život, ekonomiku. Udělat z nás poslušné spolupracující žebráky závislé na systému, který pracuje pouze na tom, aby nás co nejvíce poškodil. Pojďme to zastavit hned teď! Protože čím dříve to zastavíme, tím větší šanci na život bez podmínek máme.

Řekněte stop! Ukažte to tím, že si sundáte nadobro roušku. Hned teď. Choďte všude bez roušky, a hlavně volně dýchejte.

Řídíme se platným zákonem a ne protiprávním nařízením. Máme právo svobodně dýchat. Máme právo na život bez podmínek. Náš občanský protest začíná právě teď tím, že dáme roušku dolů.

Dle našeho názoru je důležitá dobrovolnost a nepodmíněnost nařízení, jakým je právě nošení roušek a respirátorů. Pokud kdokoliv cítí, že roušku či respirátor chce nosit, je to tak naprosto v pořádku a neříkáme, že by neměl(a). Stejně tak, pokud má někdo zdravotní problémy, oslabenou imunitu a cítí, že se chce rouškou chránit, je to tak naprosto v pořádku. Na webu RouskuDolu.cz najdete právní a i zdravotní argumenty.

 • Žádný zákon, ani tzv. pandemický zákon, ministerstvu zdravotnictví neumožňuje vydat jakékoliv nařízení s plošnou platností.
 • Opatření může vyhlásit pouze krajská hygienická stanice, a to s řádným zdůvodněním a pouze s místní platností.
 • Nejvyšší správní soud zrušil (ke konci července 2021) 24 vládních nařízení nebo nařízení ministerstva zdravotnictví – buď odporují českým zákonům anebo jsou nedostatečně odůvodněná, případně obojí. Vláda i ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí soudu trvale ignorují.
 • Nejvyšší správní soud zrušil již třikrát plošné nařízení povinného nošení roušek či respirátorů.
 • Dodržování nařízení, která jsou v rozporu se zákonem, nelze nijak vymáhat, pokud se člověk nerozhodne tato nařízení dodržovat dobrovolně.
 • Dodržování protizákonných nařízení nemůže vymáhat ani Policie ČR, natož podnikatel nebo zaměstnanec soukromé společnosti či agenturní pracovník.
 • Výňatky z Listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy ČR:
  • Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. [Nařízení, vyhlášky a opatření nejsou zákon.]
  • Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.
  • Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.
  • Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

Nová studie o vlivu roušek na děti
V prestižním časopise Americké lékařské asociace vyšla 30. června studie prokazující nepříznivý vliv nošení roušek u dětí. Více v krátkém videu (2:40 min). O této studii píše i Epoch Times zde.

Analýza poukazuje na rizika nošení roušek
Výňatek z videa: „Průměrná doba nošení roušky byla 270 minut za den. Postižení způsobené nošením roušek ohlásilo 68 % rodičů. Mezi ně patřilo: podrážděnost (60 %), bolest hlavy (53 %), obtíže s koncentrací (50 %), méně pocitu štěstí (49 %), neochota chodit do školy/školky (44 %), nevolnost (42 %), zhoršené učení (38 %) a ospalost nebo únava (37 %).” Více ve videu níže (10 min.) Zdroj analýzy + další zdroje o rouškách (pouze v angličtině)

Dr. Lee Merrittová: Mýty a fakta o rouškách a respirátorech
Poslechněte si dr. Merrittovou o tom, jak vysvětluje mýty a fakta o rouškách a respirátorech. Má nošení roušek smysl a představují nějaké zdravotní riziko?

Dr. Bridle – Jednoduchý experiment prokazující, že roušky jsou k ničemu (tohle všem ukažte)
Virový imunolog dr. Byram Bridle předvádí názornou ukázku toho, že roušky jsou naprosto nefunkční z hlediska zabránění přenosu kapének. I když budeme brát to, že „viry” se šíří skrze kapénky, i z tohoto pohledu nedávají roušky smysl.

Zdroje:
VÝZVA: Dejme roušky dolů a dýchejme volně
Dr. Lee Merrittová: Mýty a fakta o rouškách a respirátorech
Dr. Bridle – Jednoduchý experiment prokazující, že roušky jsou k ničemu (tohle všem ukažte)

S povinnými rouškami dochází k většímu šíření koronaviru než bez roušek.