VOLNÝ blok: Poznejte nás a podle plodů naší práce volte číslo 3.

Poznejte nás a podle plodů naší práce volte. Toto je ovoce a plody VOLNÉHO bloku a tisíců jeho sympatizantů. V této republice není povinný covid pas, protože jsme jej zastavili. Nemusíte dnes platit testy, protože jsme to zastavili. Neočkované děti nemusí nosit roušky, protože jsme to zastavili. Nebudou Vám odvádět děti pomocí českého Barnevernetu, protože jsme zastavili jeho financování. A to všechno, přestože nám vypínali mikrofony, zkracovali dobu vystupování, vypínali kamery a lhali o nás v médiích. Toto jsou plody práce VOLNÉHO bloku. Isoprinosin, ivermektin, imunor, budesonid, to jsou všechno léky, které Vám ti ostatní zatajili. To jsou všechno léky, o kterých jste neměli vědět. A díky sympatizantům VOLNÉHO bloku a díky dvěma poslancům VOLNÉHO bloku, kteří teďka reprezentují číslo 3, o nich ví celá republika – a každý má šanci. Toto jsou plody naší práce.

Volní s Volným blokem

Budeme volní od totalitních nařízení vlády. Už žádné uzavírání škol, restaurací, provozoven, divadel, kulturních, sportovních i dalších akcí. Žádné vynucované opakované vakcinace a testování. Žádná mimořádná opatření, covid mafie, omezení a roušky. Žádné kvóty pro imigranty a nařízení Bruselu. Povoláme skutečné odborníky ze všech oborů, včetně medicíny. Zajistíme kvalitní prevenci a účinnou, bezpečnou léčbu. A společně půjdeme ke svobodě!

VOLNÝ blok – volební program v 10 bodech

1. Svoboda

 • Czexit!
 • Přestaneme platit příspěvky do rozpočtu EU, nebudeme čerpat dotace EU.
 • Aktivujeme článek 50 Lisabonské smlouvy.
 • O zákonech rozhoduje český parlament, ne neziskovky.
 • Nepřípustné jsou: omezování svobody a jakákoliv cenzura.
 • Jsme ekologové, ne ekoteroristé. Žádný „Green Deal“!

2. Bezpečnost

 • Vystoupíme z NATO.
 • Obnovíme obranyschopnost země.
 • Obranná spolupráce v rámci V4 + Rakouska.
 • Výdaje na armádu musí být výdaje na bezpečí České republiky, ne na nákupy zařízení podle potřeb cizích armád a výrobců.
 • Podpoříme Systém střelecké přípravy a branné bezpečnostní rezervy i rozvoj aktivní zálohy ozbrojených sil.
 • Nedopustíme vznik No-go zón.
 • Přijmeme zákon o ochraně České republiky před skrytým zahraničním vlivem.
 • Zastavíme nelegální migraci. Zpřísníme podmínky pro přijímání legálních migrantů.
 • Zachováme bezvízový režim, ale obnovíme ochranu hranic a hraniční kontroly.
 • Do přísahy příslušníků bezpečnostních sborů vrátíme věrnost České republice a ochranu ústavního zřízení České republiky.

3. Ústavně vyloučíme politický islám ze vstupu do soutěže politických stran.

 • Prvky práva šaría a islámského bankovnictví nesmějí pronikat do naší společnosti.

4. Ústavně zaručíme právo na svobodu rozhodování o vakcinaci, testování a čipování.

 • Odmítáme lékařské experimenty na lidech prováděné bez vědomého a plně informovaného souhlasu či prováděné pod nátlakem.
 • Zrušíme pokuty za porušení pravidel nouzového stavu a pandemického zákona.
 • Odškodníme občany postižené nezákonnými nařízeními vlády.

5. Ústavně zaručíme právo na finanční hotovost.

 • Zákonem zaručíme významné navýšení zlatých rezerv ČNB.
 • Ochrana před zápornými úrokovými sazbami.
 • Ochrana úspor.
 • Svoboda a bezpečnost.

6. Zakážeme vývoz nezpracovaného nerostného bohatství

 • Lithium, uran, zlato, wolfram, kobalt a další suroviny musí získat přidanou hodnotu.

7. Přestaneme plýtvat našimi penězi.

 • Peníze vydělané v ČR patří do ČR.
 • Zabráníme odlivu zisku do zahraničí.
 • Snížíme výdaje státního rozpočtu.
 • Zrušíme kraje.
 • Zrušíme služební zákona a změníme kompetenční zákon.
 • Zastavíme nekontrolovatelný růst byrokracie.
 • Snížíme počet státních úředníků a omezíme moc nevolených byrokratů.
 • Odstřihneme od veřejných rozpočtů politické neziskovky a nadace.
 • Vystoupíme ze všech zbytečných mezinárodních organizací.
 • Zavedeme naturální sociální dávky.

8. Postavíme se západnímu progresivismu jako útoku na naše hodnoty a zvyklosti.

 • Prosazujeme demokracii bez přívlastků, ve které rozhoduje většina.
 • Stop pozitivní diskriminaci.
 • Respektujeme zákony přírody.
 • Pohlaví je dáno biologicky, ne sociálně.
 • Manželství je svazek muže a ženy.
 • Rodiče jsou žena-matka a muž-otec. Vychovávají děti a zodpovídají za ně.
 • Budeme důrazně varovat před důsledky výchovy dětí stejnopohlavními páry a důsledky surogátního mateřství pro děti.
 • Škola učí, předává vědomosti, nevychovává. Vychovává rodina.
 • Zavedeme jednotné osnovy pro základní školy.
 • O působení neziskovek ve školách a použití jejich „výukových“ programů budou rozhodovat rodiče.
 • Nedovolíme vznik českého Barnevernetu a odebírání dětí jako byznysu.

9. Bydlení

 • Vlastní bydlení je podílem na zemi. Sen o vlastním bydlení nesmí být nedosažitelný.
 • Manželé se dvěma a více dětmi budou mít nárok na odpočty hypotéky podle počtu dětí k pořízení vlastního bydlení.
 • Uvolníme spekulační byty zavedením daně z nemovitosti a daně z nájmu pro stávající zahraniční vlastníky. Přestaneme tak platit za chyby Bruselu.
 • České nemovitosti budou moci kupovat jen čeští občané a firmy českých majitelů se sídlem v České republice.

10. Senioři

 • Senioři se zasloužili o naši republiku, mnoho jim dlužíme. Zároveň je jejich role nezastupitelná při výchově mladé generace.
 • Pracující rodiče budou moci účelově odvádět část sociálního zabezpečení jako dorovnání výše předčasného důchodu pro své rodiče, kteří budou pečovat o vnoučata.
 • Legislativně podpoříme spolupráci obcí a obchodních řetězců na provozu pravidelných taxi-busů pro možnost nákupu na vesnicích.
 • Legislativně usnadníme výstavbu nových domovů pro seniory s plnou odbornou péčí.
 • Zaručíme ochranu kupní síly úspor a nedotknutelnost české měny.
 • Zpřísníme postihy za trestní činnost páchanou na seniorech.
 • Důchodová reforma nesmí trestat ty, kdo celý život poctivě přispívali do systému sociálního zabezpečení. Její provedení bude možné jen na základě ústavního zákona, aby občané nežili v nejistotě před každými volbami.

Více informací na webu volnyblok.cz.

Když nám to nebude VOLNÉ, budeme s VOLNÝM blokem opět VOLNÍ