Vakcínou proti COVID-19 nechráníte nikoho ve svém okolí. Kampaň na očkování je HOAX.

Každý den jsme politiky, masmédii, provládními odborníky a masivní kampaní přesvědčováni o bezpečnosti vakcín, která prý jako jediné mohou udělat tečku za koronavirem. Máme se nechat očkovat, abychom ochránili sebe a své blízké. Vakcíny jsou přece bezpečné a prověřené. Informace z oficiálních zdrojů Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) říkají ale něco jiného. Všechny „vakcíny“ jsou experimentální genovou terapií s neznámými výsledky, které se budou vyhodnocovat za dva až tři roky. Injekce proti COVID-19 nejsou vakcíny, a když si je necháte vpravit do těla, nechráníte vaše okolí. Zjistěte si odpovídající informace sami z oficiálních zdrojů, přinášíme kompletní návod, jak se k nim dostat. To je to nejmenší, co můžete pro sebe a své děti udělat. 

Oficiální dokumenty EMA usvědčují covidovou mafii ze lži.

Vakcínám byly udělené tzv. podmíněné registrace, vedlejší účinky se teprve sledují. Všichni výrobci uvádějí, že vliv očkování na komunitní šíření viru SARS-CoV-2 zatím není znám. Jinými slovy injekce proti COVID-19 nebrání šíření viru. Není známo, jak dlouho vydrží ochrana, osoby očkované v rámci klinické studie mají být nadále sledovány. Vakcíny jsou nevhodné pro alergiky, měly být podávány pod bedlivým lékařským dohledem. Nejsou k dispozici studie k vakcínám proti COVID-19 pro těhotné ženy. Moderna, Astra Zeneca ani Johnson & Johnson se pro použití u dětí nedoporučují, Pfizer nově už od 12 let (bylo 16 let). Není známo, jak dlouho přetrvává ochrana poskytovaná injekcemi. Globální experiment na lidech bude trvat do roku 2023 resp. 2024, kdy se teprve očekává jejich vyhodnocení.

Vakcína (též očkovací látka nebo imunizační agens) je látka, jejíž vpravení do organismu má zajistit stimulaci imunitního systému, aby si organismus vytvořil mechanismus obrany proti konkrétnímu onemocnění bez toho, aby skutečně onemocněl. „Vakcíny“ proti COVID-19 nic z uvedeného nezajišťují. Injekce mRNA nevytváří protilátky proti nemoci. Nahradí vrozený imunitní systém uměle vytvořenou látkou, která nás proti nákaze nechrání! Pouze snižuje pravděpodobnost těžkého průběhu.

Pfizer/BioNTech
Comirnaty (mRNA vakcína [s modifikovanými nukleosidy] proti onemocnění COVID-19)

Co je přípravek Comirnaty a k čemu se používá?
Přípravek Comirnaty je vakcína k prevenci onemocnění koronavirem 2019 (COVID-19) u osob ve věku od 12 let.
Přípravek Comirnaty obsahuje molekulu zvanou mediátorová RNA (mRNA) s instrukcemi k tvorbě proteinu z viru SARS-CoV-2, což je virus, který způsobuje onemocnění COVID-19.

Může přípravek Comirnaty snížit přenos viru z jedné osoby na druhou?
Vliv očkování přípravkem Comirnaty na komunitní šíření viru SARS-CoV-2 zatím není znám. Dosud není známo, do jaké míry mohou očkované osoby být i nadále schopny virus přenášet a šířit.

Jak dlouho ochrana přípravkem Comirnaty přetrvává?
V současné době není známo, jak dlouho ochrana poskytovaná přípravkem Comirnaty přetrvává. Osoby očkované v rámci klinické studie budou nadále sledovány po dobu 2 let, aby se získaly další informace o délce ochrany.

Mohou být přípravkem Comirnaty očkovány děti?
Podávání přípravku Comirnaty pacientům ve věku do 12 let není v současné době povoleno.
(ještě 29.5.2021 byla v podmínkách hranice 16 let, viz video, zanedlouho bude možná 2 roky nebo šest měsíců)

Mohou být přípravkem Comirnaty očkovány osoby s oslabenou imunitou?
O osobách s oslabenou imunitou (osobách s oslabeným imunitním systémem) je k dispozici jen omezené množství údajů. I když se může stát, že osoby s oslabenou imunitou na vakcínu nebudou reagovat stejně dobře, z dostupných údajů nevyplývají žádné zvláštní obavy týkající se její bezpečnosti. Osoby s oslabenou imunitou mohou i tak být očkovány, neboť by jim v důsledku onemocnění COVID-19 mohlo hrozit vyšší riziko.

Mohou být přípravkem Comirnaty očkovány těhotné nebo kojící ženy?
Studie na zvířatech nenaznačují žádné škodlivé účinky, které by mohly mít vliv na těhotenství, údaje o podávání přípravku Comirnaty během těhotenství jsou však velmi omezené. I když nejsou k dispozici žádné studie týkající se kojení, v této souvislosti se neočekává žádné riziko.
Rozhodnutí o použití této vakcíny u těhotných žen by mělo být provedeno po důkladné konzultaci se zdravotnickým pracovníkem na základě zvážení přínosů a rizik.

Mohou být přípravkem Comirnaty očkovány osoby s alergiemi?
Osobám, které již ví, že trpí alergií na některou ze složek vakcíny uvedených v bodě 6 příbalové informace, by tato vakcína neměla být podána.
U osob, kterým tato vakcína byla podána, byly zaznamenány alergické reakce (reakce z přecitlivělosti). Od okamžiku, kdy bylo zahájeno používání této vakcíny v rámci vakcinačních kampaní, se vyskytl velmi malý počet případů anafylaxe (závažné alergické reakce). Jako u všech vakcín by proto přípravek Comirnaty měl být podáván pod bedlivým lékařským dohledem, kdy je k dispozici odpovídající lékařská péče. Osobám, u kterých se vyskytne závažná alergická reakce při podání první dávky přípravku Comirnaty, by druhá dávka neměla být podána.

Experiment až do roku 2024
Za účelem potvrzení účinnosti a bezpečnosti přípravku Comirnaty má držitel rozhodnutí o registraci předložit závěrečnou zprávu o klinické studii pro randomizovanou, placebem kontrolovanou, pro pozorovatele zaslepenou klinickou studii C4591001: Prosinec 2023.

Moderna
Vakcína COVID 19 Vaccine Moderna (mRNA vakcína [s modifikovanými nukleosidy] proti onemocnění COVID-19)

Co je vakcína COVID 19 Vaccine Moderna a k čemu se používá?
Vakcína COVID 19 Vaccine Moderna je vakcína pro prevenci onemocnění koronavirem 2019 (COVID-19) u osob ve věku 18 let a starších.
Vakcína COVID 19 Vaccine Moderna obsahuje molekulu zvanou mediátorová RNA (mRNA) s instrukcemi k tvorbě proteinu z viru SARS-CoV-2, což je virus, který způsobuje onemocnění

Může vakcína COVID 19 Vaccine Moderna snížit přenos viru z jedné osoby na druhou?
Vliv očkování vakcínou COVID 19 Vaccine Moderna na komunitní šíření viru SARS-CoV-2 zatím není znám. Dosud není známo, do jaké míry mohou očkované osoby být i nadále schopny virus přenášet a šířit.

Jak dlouho ochrana vakcínou COVID 19 Vaccine Moderna přetrvává?
V současné době není známo, jak dlouho ochrana poskytovaná vakcínou COVID 19 Vaccine Moderna přetrvává. Osoby očkované v rámci klinické studie budou nadále sledovány po dobu 2 let, aby se získaly další informace o délce ochrany.

Mohou být vakcínou COVID 19 Vaccine Moderna očkovány děti?
Vakcína COVID 19 Vaccine Moderna se v současné době pro použití u dětí nedoporučuje. Agentura EMA se se společností dohodla na plánu provést v pozdější fázi studie, do kterých budou zařazeny děti.

Mohou být vakcínou COVID 19 Vaccine Moderna očkovány osoby s oslabenou imunitou?
O osobách s oslabenou imunitou (osobách s oslabeným imunitním systémem) je k dispozici jen omezené množství údajů. I když se může stát, že osoby s oslabenou imunitou na vakcínu nebudou reagovat stejně dobře, neexistují žádné zvláštní obavy týkající se její bezpečnosti. Osoby s oslabenou imunitou mohou i tak být očkovány, neboť onemocnění COVID-19 by pro ně mohlo být rizikovější.

Mohou být vakcínou COVID 19 Vaccine Moderna očkovány těhotné nebo kojící ženy?
Studie na zvířatech nenaznačují žádné škodlivé účinky, které by mohly mít vliv na těhotenství, údaje o podávání vakcíny COVID 19 Vaccine Moderna během těhotenství jsou však velmi omezené. I když nejsou k dispozici žádné studie týkající se kojení, v této souvislosti se neočekává žádné riziko.
Rozhodnutí o použití této vakcíny u těhotných žen by mělo být učiněno po důkladné konzultaci se zdravotnickým pracovníkem na základě zvážení přínosů a rizik.

Mohou být vakcínou COVID 19 Vaccine Moderna očkovány osoby s alergiemi?
Osobám, které již ví, že trpí alergií na některou ze složek vakcíny uvedených v bodě 6 příbalové informace, by tato vakcína neměla být podána.
U osob, kterým tato vakcína byla podána, byly zaznamenány alergické reakce (reakce z přecitlivělosti). Vyskytl se velmi malý počet případů anafylaxe (závažné alergické reakce). Jako u všech vakcín by proto vakcína COVID 19 Vaccine Moderna měla být podávána pod bedlivým lékařským dohledem, kdy je k dispozici odpovídající lékařská péče pro případ alergických reakcí. Osobám, u kterých se vyskytne závažná alergická reakce při podání první dávky vakcíny COVID 19 Vaccine Moderna, by druhá dávka neměla být podána.

Experiment až do roku 2023
Za účelem potvrzení účinnosti a bezpečnosti vakcíny COVID-19 Vaccine Moderna má držitel rozhodnutí o registraci má předložit závěrečnou zprávu o klinické studii pro randomizovanou, placebem kontrolovanou, pro pozorovatele zaslepenou klinickou studii mRNA-1273-P301: prosinec 2022.

Astra Zeneca
Vaxzevria (vakcína proti onemocnění COVID-19 (ChAdOx1-S [rekombinantní]))

Co je přípravek Vaxzevria a k čemu se používá?
Přípravek Vaxzevria je vakcína k prevenci onemocnění koronavirem 2019 (COVID-19) u osob ve věku od 18 let. Onemocnění COVID-19 způsobuje virus SARS-CoV-2.
Přípravek Vaxzevria je vytvořen z jiného viru (ze skupiny adenovirů), který byl upraven tak, aby obsahoval gen potřebný k tvorbě proteinu z viru SARS-CoV-2.

Může přípravek Vaxzevria snížit přenos viru z jedné osoby na druhou?
Vliv očkování přípravkem Vaxzevria na komunitní šíření viru SARS-CoV-2 zatím není znám. Dosud není známo, do jaké míry mohou očkované osoby být i nadále schopny virus přenášet a šířit.

Jak dlouho ochrana přípravkem Vaxzevria přetrvává?
V současné době není známo, jak dlouho ochrana poskytovaná přípravkem Vaxzevria přetrvává. Osoby očkované v rámci klinických studií budou po dobu 1 roku dále sledovány, aby se získaly další informace o délce ochrany.

Mohou být přípravkem Vaxzevria očkovány děti?
Přípravek Vaxzevria v současnosti není schválen k použití u dětí. Agentura EMA se se společností dohodla na plánu provést v pozdější fázi studie, do kterých budou zařazeny děti.

Mohou být přípravkem Vaxzevria očkovány osoby s oslabenou imunitou?
O osobách s oslabenou imunitou (osobách s oslabeným imunitním systémem) je k dispozici jen omezené množství údajů. I když se může stát, že osoby s oslabenou imunitou na vakcínu nebudou reagovat stejně dobře, neexistují žádné zvláštní obavy týkající se její bezpečnosti. Osoby s oslabenou imunitou mohou i tak být očkovány, neboť by jim v důsledku onemocnění COVID-19 mohlo hrozit vyšší riziko.

Mohou být přípravkem Vaxzevria očkovány těhotné nebo kojící ženy?
Předběžné studie na zvířatech nenaznačují žádné škodlivé účinky, které by mohly mít vliv na těhotenství, údaje o podávání přípravku Vaxzevria během těhotenství jsou však velmi omezené. I když nejsou k dispozici žádné studie týkající se kojení, v této souvislosti se neočekává žádné riziko.
Rozhodnutí o použití této vakcíny u těhotných žen by mělo být provedeno po důkladné konzultaci se zdravotnickým pracovníkem na základě zvážení přínosů a rizik.

Mohou být přípravkem Vaxzevria očkovány osoby s alergiemi?
Osobám, které již ví, že trpí alergií na některou ze složek vakcíny uvedených v bodě 6 příbalové informace, by tato vakcína neměla být podána.
U osob, kterým tato vakcína byla podána, byly zaznamenány alergické reakce (reakce z přecitlivělosti). Rovněž se vyskytly případy anafylaxe (závažné alergické reakce). Podobně jako všechny vakcíny by měl být přípravek Vaxzevria podáván pod pečlivým lékařským dohledem, kdy je k dispozici odpovídající lékařská péče pro případ alergických reakcí. Osobám, u kterých se vyskytne závažná alergická reakce při podání první dávky přípravku Vaxzevria, by druhá dávka neměla být podána.

Experiment až do roku 2024
Za účelem potvrzení účinnosti a bezpečnosti vakcíny Vaxzevria u starších osob a u osob s přidruženým onemocněním má držitel rozhodnutí o registraci předložit přehled a souhrny primární analýzy a závěrečnou zprávu o klinické studii: březen 2024.

Johnson & Johnson
COVID-19 Vaccine Janssen (vakcína proti onemocnění COVID-19 (Ad26.COV2-S [rekombinantní]))

Co je vakcína COVID-19 Vaccine Janssen a k čemu se používá?
Vakcína COVID-19 Vaccine Janssen je vakcína k prevenci onemocnění koronavirem 2019 (COVID-19) u osob ve věku 18 let a starších. Onemocnění COVID-19 způsobuje virus SARS-CoV-2.
Vakcína COVID-19 Vaccine Janssen je vytvořena z jiného viru (ze skupiny adenovirů), který byl upraven tak, aby obsahoval gen potřebný k tvorbě proteinu, který se nachází na viru SARS-CoV-2.

Může vakcína COVID-19 Vaccine Janssen snížit přenos viru z jedné osoby na druhou?
Vliv očkování vakcínou COVID-19 Vaccine Janssen na komunitní šíření viru SARS-CoV-2 zatím není znám. Dosud není známo, do jaké míry mohou očkované osoby být i nadále schopny virus přenášet a šířit.

Jak dlouho ochrana vakcínou COVID-19 Vaccine Janssen přetrvává?
Ochrana vakcínou COVID-19 Vaccine Janssen je navozena přibližně 14 dnů po očkování, ale v současné době není známo, jak dlouho přetrvává. Osoby očkované v rámci klinických studií budou nadále sledovány po dobu 2 let, aby se získaly další informace o délce ochrany.

Mohou být vakcínou COVID-19 Vaccine Janssen očkovány děti?
Vakcína COVID-19 Vaccine Janssen se v současné době pro použití u dětí nedoporučuje. Agentura EMA se se společností dohodla na plánu provést v pozdější fázi studie, do kterých budou zařazeny děti.

Mohou být vakcínou COVID-19 Vaccine Janssen očkovány osoby s oslabenou imunitou?
O osobách s oslabenou imunitou (osobách s oslabeným imunitním systémem) nejsou k dispozici žádné údaje. I když se může stát, že osoby s oslabenou imunitou na vakcínu nebudou reagovat stejně dobře, neexistují žádné zvláštní obavy týkající se její bezpečnosti. Osoby s oslabenou imunitou mohou i tak být očkovány, neboť onemocnění COVID-19 by pro ně mohlo být rizikovější.

Mohou být vakcínou COVID-19 Vaccine Janssen očkovány těhotné nebo kojící ženy?
Ze studií na zvířatech nevyplývají žádné škodlivé účinky vakcíny COVID-19 Vaccine Janssen během těhotenství. Údaje o používání vakcíny COVID-19 Vaccine Janssen během těhotenství jsou však velmi omezené.
Neexistují žádné studie o vakcíně COVID-19 Vaccine Janssen týkající se kojení, ale v této souvislosti se neočekává žádné riziko.
Rozhodnutí o použití této vakcíny u těhotných žen by mělo být provedeno po důkladné konzultaci se zdravotnickým pracovníkem na základě zvážení přínosů a rizik.

Mohou být vakcínou COVID-19 Vaccine Janssen očkovány osoby s alergiemi?
Osobám, které trpí alergií na některou ze složek vakcíny uvedených v bodě 6 příbalové informace, by tato vakcína neměla být podána.
U osob, kterým tato vakcína byla podána, se objevily alergické reakce (reakce z přecitlivělosti). V probíhající studii se vyskytl jeden případ anafylaxe (závažné alergické reakce). Jako u všech vakcín by vakcína COVID-19 Vaccine Janssen měla být podávána pod bedlivým lékařským dohledem, kdy je k dispozici odpovídající lékařská péče pro případ alergických reakcí.

Experiment až do roku 2024
Za účelem potvrzení účinnosti a bezpečnosti vakcíny Ad26.COV2.S COVID-19 má držitel rozhodnutí o registraci předložit závěrečnou zprávu o klinické studii pro randomizovanou, placebem kontrolovanou, pro pozorovatele zaslepenou klinickou studii VAC31518COV3001: Prosinec 2023.

 


Odkazy na oficiální zdroje informací z EMA uvedené ve videu:

 

Jestli necháte očkovat děti proti Covid-19, pácháte tím zločin. Tečka.