Udělali jsme velkou chybu! Spike protein v covid injekcích je toxický, varuje kanadský vědec.

Dr. Byram W. Bridle, PHD

Dr. Byram W. Bridle, PHD

Kanadský lékař, virový imunolog, vědec a docent na univerzitě v Ontariu Dr. Byram Bridle upozorňuje na nebezpečí spike proteinu v injekcích proti covidu. Spike protein, který tělo produkuje po covid injekcích, je jako takový toxický, dostává se do krevního oběhu a akumuluje se v některých orgánech, a nejvíce ve vaječnících u žen.

Udělali jsme velkou chybu. A nedošlo nám to celou dobu. Mysleli jsme si, že spike protein je tím velkým cílovým antigenem (provokujícím tvorbu protilátek), ale nevěděli jsme, že spike protein je sám o sobě toxinem a patogenní bílkovinou. Očkujeme veřejnost toxinem (jedovatou látkou).“

Sám jsem obecně velmi pro očkování, ale vždy se musím ujistit, že vědecký výzkum byl učiněn správně a následujeme vědecký výzkum opatrně před tím, než můžeme zavést očkování veřejnosti. Doufám, že budu mít dostatek času na vysvětlení, chtěl bych předem posluchačům oznámit, že to, co teď budu povídat, vás může vyděsit.

Tohle je nejnovější vědecký poznatek, máme několik klíčových vědeckých informací, ke kterým jsme se před pár dny dostali, které teď vysvětlily konečnou příčinnou souvislost, takže nyní rozumím já a moji mezinárodní spolupracovníci tomu, kde se právě nyní nacházíme, a proč se tyto problémy objevují mezi všemi těmito vakcínami. A vysvětlení je tak trochu děsivé, takže vás na to připravuji.

Ale všechno vám postupně vysvětlím, vědecké podklady, o kterých se budu bavit, které jsou podložené vědeckými daty, znovu vás ujišťuji, že to, co vám povím, je vědecky kompletně podložené recenzovanými vědeckými studiemi ve velmi známých, a velmi respektovaných vědeckých časopisech. Mám všechny tyto informace u sebe, a chtěl bych je všechny sepsat do jednoho dokumentu, který doufám, budu moci velmi široce rozšířit.

Spike protein pronikne do krve, cirkuluje v krvi dané osoby několik dní po očkování.

SARS-COV-2 na svém povrchu má spike protein. Tento spike protein je to, čím dokáže infikovat naše těla. To je důvod, proč jsme použili spike protein v našich vakcínách. Vakcíny byly používány k tomu, aby naše buňky vyprodukovaly tento spike protein, s tím, že pokud jsme schopni vyvolat imunitní reakci na ten protein, můžeme zajistit ochranu našeho těla před infekcí tímto virem. To je teorie, která je podstatou pro vakcínu. Nicméně, když jsme onemocnění studovali, pokud onemocníte covidem-19, tak problémy se srdcem, problémy s kardiovaskulárním systémem, krvácení a krevní sraženiny jsou stejně tak asociovány s vážným průběhem covidu-19.

A prací na této studii, to, co bylo objeveno vědeckou komunitou, je to, že samotný spike protein je skoro zcela zodpovědný za poškození kardiovaskulárního systému, pokud se dostane do krevního oběhu. A vskutku, pokud purifikovaný spike protein injekčně podáte do krevního oběhu zvířatům, budou mít veškerá možná poškození kardiovaskulárního systému, může projít skrze hematoencefalitickou bariéru a poškodit mozek. Na první pohled se to nemusí jevit jako problematické, protože se tyto vakcíny aplikují do svalu na rameni.

Ale náš předpoklad až doteď byl ten, že všechny tyto vakcíny se chovají stejně jako naše tradiční vakcíny, a že se nerozšiřují nikam jinam než do místa vpichu. Takže zůstávají v našem rameni, nějaké množství proteinu se dostane do lokální lymfatické žlázy, aby se aktivoval imunitní systém. Nicméně, zde je to místo, kde nejnovější výzkum přichází, a to je to, kde se to stává děsivé…

Spike protein je patogenní protein. Je to toxin. Může způsobit poškození v našem těle, pokud se dostane do krevního oběhu.

Díky žádosti o poskytnutí informací od japonských regulatorních orgánů, jsem já a moji kolegové měli přístup k něčemu, co se nazývá „studie bio-distribuce“, a to byl první moment, kdy vědci byli schopni vidět, kam tyto mRNA vakcíny putují po očkování. Jinými slovy, je to správný předpoklad, že vakcína zůstává v rameni? Krátká odpověď je, že absolutně ne. Je to velmi znepokojující, spike protein pronikne do krve, cirkuluje v krvi dané osoby několik dní po očkování.

Jak je v krvi, akumuluje se v orgánech jako je slezina, kostní dřeň, játra, nadlevinky, a orgán, který mi dělá opravdu velké starosti, tím, že akumuluje opravdu velkou koncentraci, jsou vaječníky. A existuje také publikace, která byla právě akceptována, vědecká práce právě akceptována k publikování, která to prokazuje, a ta zkoumala 13 mladých zdravotních sester, které obdržely vakcínu od Moderny, což je další mRNA vakcína, kterou máme k dispozici v Kanadě, a oni nám to potvrdili, že našli spike protein v krevním oběhu, tj. v krvi 11 těchto mladých zdravotních sester, které se nechaly očkovat.

Co to znamená? Věděli jsme již dlouhou dobu, že spike protein je patogenní protein. Je to toxin. Může způsobit poškození v našem těle, pokud se dostane do krevního oběhu. Nyní máme jasný důkaz, že vakcíny, které způsobují, aby buňky v našich deltových svalech vyráběly tento protein, tak že vakcína jako taková společně s proteinem se dostane do krevního oběhu. Jakmile se dostane do krevního oběhu, spike protein se může zachytávat na receptorech, které jsou na krevních destičkách, a na buňkách v cévách.

Výsledek toho všeho je, že jsme udělali velkou chybu, kterou jsme si doteď neuvědomili.

To může způsobit jednu ze dvou věcí. Může to způsobit, že se krevní destičky začnou spojovat, a to může vést ke krevním sraženinám. Proto vidíme problémy s krevními sraženinami v souvislosti s těmito vakcínami. Může to také vést ke krvácení, a to samozřejmě do toho zatahuje srdce, je samozřejmě součást kardiovaskulárního systému, proto vidíme problémy se srdcem.

Protein může také proniknout přes hematoencefalitickou bariéru a způsobit neurologické poškození, to je také důvod, proč fatální případy krevních sraženin se často objevují v oblasti mozku. A dále jsou zde důkazy, ale tato studie ještě nebyla akceptována pro publikování, tato se snaží prokázat, že protilátky způsobené vakcínami, se dostanou do mateřského mléka. Myšlenka byla, že to může být pozitivní záležitost, protože to zajistí nějakou ochranu dětem. Nicméně se také mimochodem prokázalo, že vakcína, mRNA vakcína, se přesune do mateřského mléka, tzn. že dochází k doručení samotného vektoru vakcíny během kojení.

Očkováním lidí je nevratně očkujeme toxinem. Problémem je dárcovství krve, kojení dětí i neplodnost.

A teď víme, že spike protein se dostane do oběhu, a také, že jakýkoli protein v krvi se dostane do mateřského mléka. Pohledem do databáze nežádoucích účinků ve Spojených státech nacházíme důkazy, že při kojení kojenců byly zaznamenány krevní poruchy ve smyslu krvácení v rámci gastrointestinálním traktu. Takže…

To vede samozřejmě k implikacím v oblasti dárcovství krve, zda může očkovaný darovat krev, protože nechceme přenášet tyto patogenní spike proteiny na zranitelné pacienty, kteří dostávají transfúzi té krve.

Je tu implikace pro kojence, kteří jsou kojeni. A má to velmi vážné implikace pro všechny ty, pro které koronavirus není vysoce rizikovým patogenem, a to zahrnuje všechny děti. Krátce. Výsledek toho všeho je, že jsme udělali velkou chybu, kterou jsme si doteď neuvědomili, mysleli jsme si, že spike protein je výborná část fungující jako antigen, nikdy jsme nevěděli, že spike protein sám o sobě je toxin, a že jde o patogenní protein. Očkováním lidí je nevratně očkujeme toxinem. Některým lidem se dostane do krevního oběhu, a to pak může způsobit poškození zejména kardiovaskulárního systému, a mám k tomu ještě mnoho, ale už nemám čas, spoustu dalších legitimních otázek s ohledem na dlouhodobou bezpečnost pro tento typ vakcín. Například ta akumulace proteinu ve vaječnících, moje jedna z otázek je, budeme mladé lidi dělat neplodnými?

Některé z nich. Vím, že z toho můžete mít těžkou hlavu, ale je to venku…

Cenzurování odborníků s odlišným názorem na očkování proti covidu.

Po zveřejnění výše uvedeného rozhovoru okamžitě začaly útoky. Dr. Byram Bridle vysvětluje na tikové konferenci, jak se jeho život po zveřejnění závěrů studie obrátil naruby, je od té doby očerňován a cenzurován.

Jsem státem financovaný pracovník, takže jsem státní pracovník, vy Kanaďané za mě platíte svými daněmi. Pracuji v akademické instituci, která je financovaná státem, a tudíž tohle vnímám jako svoji zodpovědnost vůči Kanaďanům. Když mají otázky, že mohou za mnou přijít, a pokud se ty otázky vztahují k mé odbornosti, je mojí zodpovědností dát tu nejinformovanější odpověď, kterou dokážu, aby mohli udělat informované rozhodnutí.

Společnost, která vysílala ten pořad, neudělala nic špatně, moderátorka Alex Pierson se mě zeptala na jednu otázku, a nic špatného neudělala. Dělala svoji práci. Položila mi otázku, jestli vím, jestli může existovat spojitost mezi covid vakcínami a případy srdečního zánětu, které se po celém světě hlásí u mladistvých mužů, v tomto případě 12 mladistvých mužů v Izraeli. Velmi hluboce jsem se ponořil do literatury, protože jsem vakcinolog. Můj celý výzkumný program je založen na vývoji nových vakcín.

Můj záznam publikací je založen na publikování informací o vakcínách. Mám v této oblasti hodně odbornosti. A vskutku, společně s velkým počtem spolupracovníků, jak v Kanadě tak mezinárodně, jsme došli k vážným obavám s ohledem na současné covid vakcíny. Měl jsem pocit, že bych mohl vyjádřit ty obavy, a že může být spojitost mezi těmito případy srdečních zánětů a těmito covid vakcínami. Po tomto pětiminutovém rozhovoru, co jsem mluvil k laické veřejnosti, to bylo, jakoby mi v mém světě vybouchla jaderná bomba a můj život se obrátil vzhůru nohama. Jsme si jistý, že můj život už nikdy nebude stejný. Během 24 hodin se vytvořil web za použití mého jména, falešný účet na Twitteru, aby mě očerňoval, a jsem terčem denních útoků.

Tohle jsou věci, které teď v posledních týdnech zažívám. Po třech dnech jsem byl jako chodící zombie… prvních několik nocí jsem spal jen 1,5 hodiny. Pak jsem se díky podpoře dal dohromady. V mé instituci mám pár kolegů, kteří se mnou stáli bok po boku. Jsem součástí kanadské aliance Covid Care. Tohle je skupina jedinců… důvod, proč vůbec existujeme, je smutný. Existujeme, protože jsme podobně naladění v tom smyslu, že chceme být schopni mluvit otevřeně a volně o vědě a medicíně s ohledem na covid-19.

„Nikde jinde kromě naší soukromé skupiny se k tomu necítíme bezpečně. Tam se cítíme bezpečně. Já a jeden další člen té skupiny… ta skupina má skoro 100 členů a stále rychle roste… jsme poměrně noví. A pouze dva z nás jsme ochotní mluvit s médii o této skupině. Ostatní se příliš bojí o svoji práci. Lékaři se bojí, že přijdou o svoji licenci, a jsou tam akademici a ostatní odborníci, kteří se bojí, že přijdou o práci.

To, o čem teď budu mluvit, je přesně důvod, proč jsem obtěžován. Věda, o které budu ve zkratce mluvit… nemám moc času, takže to bude krátké. Ale pokud o tomto chcete více informací, napsal jsem pro rodiče vyčerpávající příručku, aby mohli udělat informované rozhodnutí ohledně covid vakcín, pokud jde o očkování jejich dětí. Tuto příručku najdete na webu kanadské aliance Covid Care.

Co se stalo v tomto rozhovoru? Když jsem dostal otázku, jestli vnímám potenciální spojitost mezi srdečními záněty a covid vakcínami, řekl jsem, že ano. A důvod je tento. Co jsme zjistili… a to jsme zjistili z velkého souhrnu vědecké literatury, také jsme to zjistili ze zpráv od samotného Pfizeru pro regulační agentury… jedna konkrétní je v Japonsku.

Zastavte očkování dětí! Není v pořádku pokračovat na základě předpokladů, které byly chybné.

Jsem s vakcínami velmi obeznámen, a tradiční vakcinační technologie nám říká, že když píchnete vakcínu do ramene, kde očkujeme i covid vakcínou, tradiční vakcinační technologie nám říká, že vakcína zůstane v rameni. A buňky imunitního systémy přijdou a vyzvednou spike protein…. všechny tyto (covid) vakcíny spouští v těle výrobu spike proteinu. Takže buňky imunitního systému ten spike protein vyzvednou, vezmou ho do místní lymfatické žlázy a aktivují imunitní systém. Proto když onemocníme nebo jsme očkováni, někdy se nám naše lymfatické žlázy napuchnou, protože tam dochází k imunitní reakci.

A naše B a T buňky jdou skrze tělo a hledají virus. Tohle byl tedy předpoklad, který jsem přijal na začátku pandemie a na začátku podávání těchto vakcín. Museli jsme převážně pracovat s předpoklady. Ale víte co? Vědecká literatura v posledních 16 měsících explodovala. A nyní chápeme mnohem víc. Teď tedy chceme očkovat děti. A už není v pořádku pokračovat na základě předpokladů. Zjistili jsme, že předpoklad, že vakcína zůstává v rameni, neplatí v případě této nové vakcinační technologie, která nikdy v lidech nebyla.

Tyto mRNA vakcíny se rozšíří do celého těla. Ve skutečnosti jsme zjistili, že v rameni zůstává pouze 25 % dávky. A šíří se po celém těle. Mnoho z vás možná slyšelo o polyethylenglykolu (PEG), protože to je jedna ze složek vakcín, na kterou lidé někdy mají anafylaktickou reakci.

Polyethylenglykol byl přidán… lidé neví, že tyto lipidové nanočástice, ty malé tukové bublinky, co s sebou nesou kód, který pomáhá našim buňkám tvořit spike protein, byly původně navrženy, aby se rozšířily do celého těla. Byly navrženy, aby byly vektory genové terapie, a aby také dodávaly léky, zejména do mozku, kde je lze použít k léčbě např. Parkinsonovy nemoci a Alzheimerovy choroby a rakovin mozku. Jen abyste věděli, ten polyethylenglykol je navržen na to, aby usnadnil to rozšíření do celého těla.

S polyethylenglykolem dochází k pětinásobně většímu rozšíření v těle. Víte proč? Protože přítomnost polyethylenglykolu pomáhá lipidovým nanočásticím obejít buňky našeho imunitního systému, které mají nabrat antigen a vzít ho do lymfatických žláz. Takže přítomností polyethylenglykolu nejen podporujeme šíření do těla, ale můžeme tlumit samotnou funkčnost vakcíny, kterou chceme.

Nebyly provedeny náležité studie, nebylo to vyzkoušeno na lidech.

Hodně z tohoto je samozřejmě spekulace. Ale s jistotou víme, že tato vakcína se šíří do celého těla. Také víme, že nebyly provedeny náležité studie. Tohle je pozoruhodně založeno na studii na krysách, a to je náležité jako počáteční bod, ale neměl by to být koncový bod. Tohle mělo být vyzkoušeno aspoň na dvou zvířatech. A co je pozoruhodné, nebylo to vyzkoušeno na lidech.

A nebylo to vůbec vyzkoušeno se skutečnou vakcinační formulou, kterou podáváme našim dětem. Vakcinační formula ani nebyla vyhodnocena… vyhodnocena byla technologie lipidových nanočástic, ale ne samotná vakcína. I když jde o reprodukční studie… když se prováděly reprodukční studie, očkovány byly pouze samice hlodavců. Samci nebyli. A lidé si také neuvědomují… a nebyly žádné důkazy o problémech s plodností… lidé si neuvědomují, že tito hlodavci jsou naprosto nevhodným modelem pro covid-19. Hlodavci neprojevují receptory jako my. V takovém modelu se vám samozřejmě prokáže bezpečnost.

Je to nevhodný zvířecí model. Snažím se vám tady říct, že jsou studie… bylo nám řečeno, že nebudou žádné zkratky. Zkratky byly provedeny. Dokážu pochopit, že jsme se snažili vyřešit něco, co nám přišlo velmi nebezpečné, a dokážu pochopit… a znovu mluvím z předpokladů… tady se zaměřuji na děti a očkování zdravých dětí. Hromadné očkování milionů zdravých, kanadských dětí vyžaduje, aby míra bezpečnosti spojená s tímto činem byla mimořádně vysoká. Za 16 měsíců zemřelo (na covid) 13 Kanaďanů ve věku do 20 let, ale více jak 2500 zemřelo na jiné příčiny. Jen abychom to uvedli do kontextu.

Musíme se vážně zaměřit na bezpečí. Tohle je skutečná obava o děti.

Musíme se vážně zaměřit na bezpečí. A chci říct, že tuto vědu podporuje mnoho vědců a lékařů včetně jednoho z vynálezců mRNA vakcinační technologie, dr. Roberta Malona. Tohle je skutečná obava o děti. To, co tady říkám, může klidně vést ke zničení mé kariéry. A to nechápu… přijde mi to nepochopitelné, že se tohle děje. Ale jako Kanaďané si musíme položit otázku: Chcete, aby hlasy vašich lékařů a vědců byly potlačovány? Teď v Kanadě jsme polarizovaní. Máme lidi na obou stranách.

Musíte pochopit, že jsme stejně tak zapálení… máme pocit, že se snažíme hájit nejlepší zájmy. Děláme naše analýzy rizika a přínosu… v mém případě u dětí. Upřímně si myslím, že pokračovat nyní s očkováním bez provedení náležitých bezpečnostních testů můžeme způsobit více škody než užitku. Jsem do toho zapálený… ale respektuji ty, kteří mají opačný názor. To stejné bych žádal pro sebe a moje kolegy. Nemůžeme potlačovat otevřenou diskuzi vědy a medicíny v Kanadě. Je to znak demokratické společnosti.

Další věc, kterou chci zmínit, je ta, že tu zastupuji lékaře, vědce, členy médií, kteří se cítí být potlačováni, a také jsem byl požádán, ať zastoupím některé politiky, kteří mě soukromě oslovili, kteří mají pocit, že jejich práce je v ohrožení, a poslanec Derek Sloan určitě může potvrdit, co se stane, pokud se příliš snažíte mít otevřenou diskuzi. Chci to tady zakončit, ale chci říct, že dr. Patrick Phillips za pár minut bude mluvit, a chci, abyste věděli, že je jeden lékař, ale zastupuje jich stovky. Kontaktovaly mě stovky lékařů, kteří podporují jeho postoj, a on vám přednese nějaké věci, které nám umožní bezpečně pozastavit tyto vakcíny.

Někdo jako Patrick Phillips a jeho kolegové mají efektivní strategie pro prevenci a léčbu covidu, co nám umožní očkování zastavit. Momentálně nepoznávám zemi, ve které jsem se narodil. Jednoduše bych požádal všechny Kanaďany, prosím, chci, abychom se znovu naučili se navzájem respektovat. Moc vám děkuji.

Zdroje:
Dr. Byram Bridle – Nebezpečí spike proteinu v covid injekcích (nová studie)
Dokument Evropské lékové agentury k injekci od Pfizeru, kde se zmiňuje akumulace spike proteinu v orgánech
Vaccine researcher admits ‘big mistake,’ says spike protein is dangerous ‘toxin’
New peer reviewed study on COVID-19 vaccines suggests why heart inflammation, blood clots and other dangerous side effects occur
Dr. Byram Bridle – O cenzurování odborníků & Výzva k zastavení očkování dětí

Publikujeme bez výslovného svolení autora, v dobré víře i úmyslu rozšířit myšlenky a názory, se kterými se web Nespokojený ztotožňuje.