Trestní oznámení na ministra zdravotnictví Vojtěcha a hlavní hygieničku Svrčinovou.

Šíří Adam Vojtěch a Pavla Svrčinová nakažlivou nemoc? Věc bude šetřit policie. Podle sdělení Institutu práva a občanských svobod Pro Libertate, bylo 2.11.2021 podáno trestní oznámení na ministra zdravotnictví, hlavní hygieničku a další nezjištěné osoby. Důvodem je, že zavedli opatření, která podporují šíření koronaviru očkovanými osobami, ačkoliv na to byli předem upozorněni.

Zavádění diskriminačních opatření již dávno nemá epidemiologický smysl. Je dokonce v rozporu se zájmem o ochranu veřejného zdraví, jak ji MZ samo stále deklaruje. Jeho jedinou motivací je ekonomický a psychologický nátlak na očkování. To je absolutně nepřijatelné.

„Upozorňovali jsme MZ i KHS, že nová opatření povedou k šíření onemocnění covid-19 očkovanými. Stalo se – teď se věcí bude zabývat policie.

Opatření Ministerstva zdravotnictví zaměřená proti neočkovaným nebrání šíření viru očkovanými – odpovědné osoby čelí trestnímu oznámení.

Podali jsme trestní oznámení na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a hlavní hygieničku Pavlu Svrčinovou pro podezření ze spáchání trestného činu úmyslného šíření nakažlivé lidské nemoci podle § 152 trestního zákoníku. Nevylučujeme, že odpovědných osob může být více. Jsme přesvědčeni, že opatření, omezující práva pouze neočkovaných, vedou k nekontrolovatelnému šíření koronaviru SARS-CoV-2 očkovanými lidmi. Za pravdu nám dává i řada mediálně známých případů. Na některé z nich v podání upozorňujeme. Trestní oznámení opíráme i o odborné stanovisko. Úmyslné jednání dovozujeme ze skutečnosti, že jsme před podobnou situací pana ministra již dříve varovali. Stáhnout celý text trestního oznámení.

Institut-Trestni-oznameni-sireni-nakazlive-nemoci

Varovali jsme hygienické stanice i Ministerstvo zdravotnictví. Pokud nás nevyslyší, podávejte trestní oznámení.

Krajské hygienické stanice opakovaně nařizují karanténu neočkovaným dětem ve třídách, v nichž byl někdo pozitivně testován. Tento přístup považujeme za diskriminační.

Protože je již zcela zřejmé, že koronavirus šíří i lidé očkovaní, vede tento postup KHS k šíření nakažlivé nemoci.

Činí tak přitom na základě opatření Ministerstva zdravotnictví.

Dnes (4.10.2021) jsme upozornili všechny krajské hygienické stanice i MZ na to, že nařízení podobné formy karantény může naplnit skutkovou podstatu několika trestných činů. Budou-li tak činit i nadále, po doručení našeho upozornění, půjde již o úmyslný trestný čin.

Pokud tedy bude Vašemu dítěti nařízena karanténa, aniž by byla nařízena i očkovaným žákům, doporučujeme následující postup:

  1. Oznamte policii ČR podezření na spáchání trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci a diskriminace skupiny lidí (osobně nebo písemným oznámením). O podání získejte důkaz (svědecky, dokladem o odeslaném oznámení apod.).
  2. Pokud policie odmítne oznámení přijmout, nebo věc odloží, napište nám e-mail na info@prolibertate.cz a do předmětu uveďte „KHS – diskriminace“. Do e-mailu krátce popište Vaši situaci a přiložte zprávu policie o odložení věci (nebo prohlášení svědka o tom, že se policie odmítla věcí zabývat). Takovou zprávu použijeme v dalších řízení, včetně řízení před Mezinárodním trestním soudem.

Upozorňujeme také na to, že karanténní opatření ani izolaci nelze uložit e-mailem, SMS zprávou ani telefonicky, ale výhradně řádně doručeným písemným rozhodnutím.

Vzor trestního oznámení naleznete zde.
Prosíme, nekontaktujte nás s individuálními dotazy ke způsobu, jak ho vyplnit – není v našich kapacitních možnostech na podobné dotazy reagovat.

[EDIT 25.11.2021]

V novodobé historii České republiky nikdo záměrně nevystavil ohrožení života takové množství osob, jako Adam Vojtěch a Pavla Svrčinová.

Opakovaně upozorňujeme zástupce Ministerstva zdravotnictví, Krajských hygienických stanic i Vlády ČR, že pro ochranu života a zdraví lidí je nezbytné obnovit standardní protiepidemické postupy. Opakovaně varujeme před podceňováním situace a před nesmyslnou propagací očkování. Orgány činné v trestním řízení dosud na naše podání nereagovaly. A lidé dále umírají.

Dnes jsme doplnili naše trestní oznámení proti ministru Vojtěchovi a hlavní hygieničce Pavle Svrčinové i naši výzvu k uvalení vazby na obě uvedené osoby (případně i další) o další podání (celé znění zde).

Pokud Vláda ČR vyhodnotila aktuální situaci tak, že jsou naplněny důvody pro vyhlášení nouzového stavu, pak považujeme za nesporné, že za tuto situaci jsou s ohledem na dostupné informace zodpovědné právě shora uvedené osoby. A trváme na tom, aby otázku odpovědnosti veřejných činitelů za ohrožení či zmaření životů mnoha lidí prověřily orgány činné v trestním řízení. Pevně věříme, že nezůstanou nečinné.

 

Zdroje:
Opatření Ministerstva zdravotnictví zaměřená proti neočkovaným nebrání šíření viru očkovanými – odpovědné osoby čelí trestnímu oznámení
Varovali jsme hygienické stanice i MZ. Pokud nás nevyslyší, podávejte trestní oznámení
V novodobé historii České republiky nikdo záměrně nevystavil ohrožení života takové množství osob, jako Adam Vojtěch a Pavla Svrčinová.

Foto: Blesk zprávy

Trestní oznámení na Milana Kubka, prezidenta České lékařské komory.

Mezinárodní žaloba a důkazy o zločinech proti lidskosti ve jménu „pandemie“.