právo

Vyzýváme občany k odporu! Síla razí cestu, postavme se proti zdravotní diktatuře!

Postavme se šíření strachu, volbami to nekončí. Počítáme s tím, že po volbách budou politici podstatně drzejší. Budeme připraveni zasáhnout a aktivně se bránit jejich zvůli. Tedy lockdownům, celoplošným uzávěrám, povinnému očkování a dalším zrůdnostem, které na nás připravují, a které vidíme v zahraničí jako naprosto běžnou věc. Budeme mobilizovat a organizovat se do té doby, dokud si politici budou plést své občany se svým majetkem. Nedopustíme, aby se zde stalo to, co se děje v cizině.

My v Čechách, na Moravě a ve Slezsku říkáme ani náhodou!

Daniel Landa představil 15.9.2021 iniciativu Zlatý špendlík na tiskové konferenci v Praze na Střeleckém ostrově. Po boku mu seděli zástupci spolupracujících právníků této iniciativy Jana Zwyrtek Hamplová, Tomáš Nielsen a Zdeněk Koudelka, kteří připravili „Desatero pro odpor„.

Potřebujeme vrátit svobodu. Pandemický zákon musí být zrušen a musí být odebrána ta moc z rukou politiků, která byla dána naprosto bezprecedentně. Klasická právní cesta nefunguje. Občané se musí postavit po bok právníků, aby nám pomohli tuto již nastoupenou totalitu zrušit a eliminovat, než bude ještě hůř. (Pokračování textu…)

Výzva lékařů a odborníků zabývajících se problematikou nemoci Covid-19.

Tato výzva je výsledkem konsensu lékařů praktických oborů i zástupců z akademických řad. Je pokračováním petice, která byla přednesena petičnímu výboru parlamentu v dubnu 2021 a poté ignorována. Jako lékaři, odborníci jiných specializací a občané cítíme povinnost vyjádřit se ke koronavirové krizi, která těžce dopadla na naši zemi. Jsme si plně vědomi vážnosti situace i zdravotních rizik, která s sebou přináší. Mnohem větší ohrožení celkového zdraví obyvatel však vidíme v následcích drastických vládních opatření než v samotné nemoci Covid-19. Po roce a půl je zřejmé, že země s liberálním přístupem (Švédsko) nedopadly hůře než země s restriktivním přístupem (ČR). V poslední době je odstrašujícím příkladem Austrálie, kde neuvěřitelné restrikce mohou vyústit ve společenskou a/nebo zdravotní krizi, pokud nedojde ke změně přístupu australské vlády.

Z medicínského hlediska nevidíme důvod k pokračování restriktivních opatření a důrazně žádáme vládu, aby ukončila pandemický stav a začala respektovat svá vlastní pravidla (tzv. rozvolňovací balíčky), podle nichž jsme již několik týdnů měli žít normálním životem bez omezení. (Pokračování textu…)

Máme v ČR stav epidemie? Je kampaň Tečka pravdivá a vakcína bezpečná??

Máme v České republice stav epidemie nebo pandemie? Na základě jakých statistických údajů? Je reklamní kampaň Tečka pravdivá a kolik stála? Kolik nás stojí testy a vakcíny? Kdo a za jakých podmínek působil v pozici odborných poradců na Ministerstvu zdravotnictví a jaká je jejich odpovědnost? Jsou záruky, že nespolupracovali nebo nespolupracují s některým z dodavatelů testů nebo vakcín? Sledují se statistická data u očkovaných? Kdo se podílel a kdo nese odpovědnost za „Opatření upravující provoz škol po 31.8.2021“?

To jsou jen některé z otázek, které položila advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, a zaslala žádosti na základě zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím prezidentovi České lékařské komory Milanu Kubkovi, ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi a ministru školství Robertu Plagovi. Odpovědi na položené otázky by měly zajímat každého z nás. (Pokračování textu…)

Covid pandemie byla naplánovaná a mRNA „vakcíny“ jsou biologická zbraň.

Dr. David Martin

Dr. David Martin

Rozhovor specialisty na patentové právo Dr. Davida Martina navazuje na jeho výpověď před vyšetřovací komisí vedenou Dr. Reinerem Fuellmichem. Na základě dohledatelných záznamů o patentech, časové posloupnosti objevení „nového“ viru a zahájení výroby „vakcín“, Dr. Martin označuje mRNA injekce za biologickou zbraň.

„Svět je vystaven biologické zbrani, která už zabila tisíce a pravděpodobně ovlivní morbiditu stovek milionů. Tohle je organizovaný zločin a my tady diskutujeme o maskách.“
(Pokračování textu…)

Žádný nový koronavirus neexistuje. Žádné nové varianty. Covid injekce nejsou vakcína.

Dr. David Martin

Dr. David Martin

Odborník na patentové právo Dr. David Martin vypovídal před vyšetřovací komisí Stiftung Corona Ausschuss, kterou vede Dr. Reiner Fuellmich. Na historii patentů od roku 1999 ukazuje Dr. David Martin, že koronavirus SARS-Cov-2 byl uměle vytvořený, patentovaný, a spike protein byl úmyslně použitý jako biologická zbraň. Nevšední a šokující pohled na plandemii přes patenty a tedy peníze, protože o ty jde vždy až na prvním místě.

„Tragédií je, že se teď ocitáme ve světě, kde máme stovky milionů lidí, kterým se píchá patogen stimulující počítačovou sekvenci. A je to prodáváno pod tím, co by patentový úřad, zdravotnická profese a FDA ve svých vlastních klinických standardech nenazvali vakcínou. Ale tím, jak používáme tento výraz, tak vystavujeme stovky milionů lidí něčemu, co bylo v roce 2005 známo jako biologická zbraň.“ (Pokračování textu…)

Proč pořád dodržujete protiprávní opatření? Soudy rozhodují neúčinně a alibisticky.

Existuje vůbec nějaké covidové opatření vlády, které by následně nezrušily soudy? Sledujeme absurdní divadlo, kdy každé nařízení je po čase shledáno soudem jako protiprávní. Jenže vždy až v okamžiku kdy už platí obdobné „nové“ nařízení, na základě kterého je možné opět omezovat a šikanovat. A takhle to jde pořád dokola. Proč není možné rozhodnout v řádu hodin maximálně několika málo dnů, když podstata věci i odůvodnění jsou prakticky stále stejné?

Listina základních práv a svobod, článek 23:
Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. (Pokračování textu…)

„Vakcína“ má prý vrátit svobodu. Lžete, protože to není ani vakcína, ani svoboda.

JUDr. Peter Weis

JUDr. Peter Weis

Slovenský advokát JUDr. Peter Weis na sebe výrazně upozornil, když jeho advokátní kancelář Weis & Partners odmítla poskytovat služby lidem očkovaným proti covidu se zdůvodněním, že mohou být nebezpeční pro své okolí: „Jelikož údajné „vakcíny“ proti covid-19 jsou stále experimentálními látkami, jejichž vedlejší účinky na organismus ve střednědobém a dlouhodobém horizontu neznáme a neznáme ani případnou malignitu těchto látek na okolí, musíme jednat v zájmu zdraví zaměstnanců a vedení kanceláře, které se očkovat nechce, a stanovisko může přehodnotit nejdříve až po případném plném povolení těchto látek, resp. po publikování recenzovaných studií.“

„Někdo se tu snaží vytvořit dvě skupiny lidí. Jednu s většími právy, než má mít ta druhá.“ (Pokračování textu…)

Mezinárodní žaloba a důkazy o zločinech proti lidskosti ve jménu „pandemie“.

Dr. Reiner Fuellmich

Dr. Reiner Fuellmich

Zločiny proti lidskosti během korona krize jsou srovnatelné se zvěrstvy páchanými v první a druhé světové válce a měl by je soudit mezinárodní tribunál v procesu podobném Norimberku 1945, nepochybuje německý právník Dr. Reiner Fuellmich. Ten stojí za vytvořením vyšetřovací komise iniciativy Stiftung Corona Ausschuss s týmem právníků a lékařských odborníků z celého světa, která žaluje za porušování zákonů a vzniklé škody kvůli uměle vytvořené pandemii koronaviru. Aktuální informace o tom co se chystá, najdete na konci textu. (Pokračování textu…)

Stát vydírá rodiče, kteří nechtějí nechat děti ve škole týrat testy a nošením roušek.

Jana Zwyrtek Hamplová, advokátka

Jana Zwyrtek Hamplová, advokátka

Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová zpracovala analýzu a podala ústavní stížnost proti opatřením nosit roušky a testovat děti v mateřských a základních školách. V obsáhlém rozhovoru pro Svobodné Universum vysvětluje svůj postoj a přesvědčení, že stát nepostupuje podle práva ani zdravého rozumu, ohrožuje zdraví dětí, a vydírá rodiče.

„Pokud jde o ústavní stížnost, stojím si za každým slovem. Nelze aplikovat opatření, která ohrožují zdraví dětí, ať by byl důvod jakýkoli. O to více, že smysluplnost opatření není jakkoli podložena. Ministerstvo uteklo jak před odborníky z oblasti medicíny, tak před právníky. Opatření je tak politickým rozhodnutím, nikoli medicínským. To, co se nyní děje, považuji hrubě za hranou principů právního státu.“ (Pokračování textu…)

Testování a roušky ve školách jsou nezákonné a zrůdné, upozorňuje advokátka.

Jana Zwyrtek Hamplová

Jana Zwyrtek Hamplová, advokátka

„Nevěřila jsem, že taková zrůdnost může projít“, říká advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, specialistka na ústavní a veřejné právo, která podala v zastoupení rodičů dětí k Ústavnímu soudu stížnost na povinnost nechat děti v mateřských a základních školách testovat a stížnost na povinnost nosit v mateřských a základních školách roušky. Vládní opatření považuje za politické, nikoliv medicínské, porušující mezinárodní úmluvy, náš ústavní pořádek a řadu našich zákonů. (Pokračování textu…)