Šílený PES nás do normálu nikdy nepustí. Je nejvyšší čas ho utratit.

PES: Protiepidemický systém ČR

Naše životy od listopadu 2020 řídí všemocný PES, protiepidemický systém představený s velkou slávou ministrem zdravotnictví Janem Blatným. Prakticky převzal agendu po dříve magickém číslu R, které už zřejmě přestávalo dostatečně vyhovovat neustálé potřebě strašení a omezování. Jak ale vlastně vzniká tak důležitý ukazatel, na základě kterého prý potom vláda rozhoduje o našich životech?

Je omylem očekávat, že systém pro epidemii koronaviru dávali dohromady lékaři epidemiologové s praktickou zkušeností z oboru. Jsou pod ním podepsáni čtyři inženýři, čtyři magistři a pět doktorů přírodních věd. Nikdo z autorů systému PES nemá lékařské vzdělání a nikdy se nezabýval infekčními nemocemi.

Počty hospitalizovaných ani mrtvých PES neřeší.

Pro výpočet se používají vybrané ukazatele: 1) počet pozitivních za posledních 14 dní, 2) počet pozitivních starších 65-ti let za posledních 14 dní, 3) procento pozitivity testů – kolik bylo pozitivních z celkem testovaných, 4) reprodukční číslo R získané zjednodušeným výpočtem. Celá konstrukce je tedy postavená na počtech a výsledcích PCR testů, které jsou prokazatelně nespolehlivé, a výsledek je silně závislý na počtech provedených testů. Čím více testovaných, tím více pozitivních, to platilo vždycky. Do toho vstoupily ještě antigenní testy, kdy se jejich pozitivita z důvodu nespolehlivosti následně ověřuje PCR testem. Jaký div, že potom stoupá procento pozitivních testů z celkového počtu, když velká část negativních je „odfiltrována“ na antigenních testech. Kam se poděly počty hospitalizovaných? Přetížené nemocnice přece byly a jsou nejčastějším argumentem pro zavádění likvidačních vládních opatření.

PES nikdy nebude na nule, i kdyby žádný Covid nebyl.

Z matematického hlediska není možné dojít v indexu PES nikdy na nulu. I kdyby se to nakrásně podařilo (14 dnů by se nesměl provádět žádný test), budeme pořád v prvním stupni, kde jsou restriktivní omezení včetně roušek pro děti ve škole, maximálně 100 osob v uzavřených prostorách, maximální počet sportovních diváků na venkovních akcích 1000 atd. Navíc i v prvním stupni se počítá s nouzovým stavem. Jinou alternativu PES nenabízí, není žádný stupeň „nula“. Kde je návrat do běžného života, který je nám neustále v podtextu slibován? Vezmeme-li do úvahy uváděnou chybovost testů, tak musí z každého nenulového počtu testů vyjít nějaké výsledky pozitivní. Konkrétní procento teď nechme stranou – záleží na tom, jakým studiím budete důvěřovat – o chybovosti testů na koronavirus se ale nedá pochybovat. A to se ještě předpokládají ideální laboratorní podmínky pro provádění testů, včetně správně nastaveného počtu cyklů pro namnožení odebraného materiálu. V realitě nastavení výpočtu PSA budeme rádi, když se někdy podaří dostat a udržet ve druhém stupni, jak ukazuje výpočet. A to i za předpokladu, kdyby žádný covid neexistoval, jen se prováděly testy. Vyzkoušet si to můžete v online kalkulačce PSA sami.

Index rizika výrazně vzroste jen samotným zvýšením počtu prováděných testů.

Závěr analýzy provedené Datově-analytickou agentura MODE research působící při Katedře statistiky a pravděpodobnosti Fakulty informatiky a statistiky VŠE v jejich tiskové zprávě zní: „Pouhá hodnota indexu rizika by neměla sloužit jako klíčový nástroj řešení epidemické situace. Nevhodná interpretace jeho vývoje v čase může mít, s ohledem na vlastnosti vyplývající z konstrukce indexu, dlouhodobé a závažné ekonomické dopady. Hodnota indexu rizika může výrazně vzrůst pouze samotným zvýšením počtu prováděných testů. Některé ukazatele vstupující do indexu jsou navíc mezi sebou natolik silně propojené (v podobě vysoké vzájemné míry závislosti), takže index rizika může ve velmi krátké době vykazovat výrazné skokové nárůsty i poklesy. Vývoj indikátoru rizika nemusí z těchto důvodů pro veřejnost představovat optimální vodítko, na jehož základě lze provádět ekonomická rozhodnutí. To pak může vést k systému řízení brzda – plyn. Každý návrh takovéto protiepidemické strategie s významnými ekonomickými a společenskými dopady by měl projít širokou odbornou debatou a dostatečným recenzním řízením s veřejně dostupnými výsledky.“

Kde je opozice? Kde jsou média?

Ve standardně fungující společnosti je těžko představitelné, že by se Blatnému a spol. podařilo prosadit a spustit něco podobného jako PES bez jakékoliv širší diskuse. Nejde o nezávazná experimentální cvičení epidemiologů a na ně napojených statistiků. Jde o klíčové parametry pro rozhodování vlády o našich životech. Těžko si představit viditelnější důkaz průseru, do kterého jsme se dostali. Estébák si spolu s komunisty odhlasuje jeden nouzový stav za druhým, směšně bezzubá opozice se zmůže maximálně na „kritiku“, jestli nějaká restrikce měla být o týden dřív nebo později, a média už se třesou na další katastrofické zprávy zvyšující počty čtenářů. Absolutně chybí jakákoliv přirozená kontrola vydávaných nařízení. Část lidí už zprávy obecně v rámci zachování duševního zdraví raději nesleduje vůbec. Masmédia jen přejímají jedno opatření za druhým, jednu tiskovou konferenci za druhou, a jako hlásné trouby rozšiřují bez výhrad dál. Nic jiného než Covid neexistuje. Velký vůdce Andrej si tak v nouzovém stavu může realizovat své sny o řízení státu jako firmy, konečně mu do toho nikdo nekecá. A přestože snad ve všech ohledech jako krizový manažer selhal, své voliče si zase najde. Konečný účet za to zaplatíme všichni.

Jestli máte ověřené informace, data, analýzy, dejte je k dispozici.

Vláda sama resp. její představitelé a poradci se stávají tvůrci konspiračních teorií a manipulací s lidmi. Jejich tvrzení jsou nepodložená a smyšlená, často v rozporu s dostupnými vědeckými analýzami a studiemi. Lockdowny nefungují, je zbytečné uzavírat ekonomiku i společnost. Jen ožebračují lidi a vir stejně nezastaví. Děti patří do škol, šíření koronaviru ve školách není obvyklé. Zavření restaurací, kaváren, barů a hotelů není podložené žádnými studiemi, které by prokázaly těžký průběh nebo úmrtí na Covid-19. Máme právo zkontrolovat podklady, odborné práce, důvody, studie a informace, ze kterých vychází vláda a její poradci při opatřeních, která na nás všech realizují. Zveřejněte je k diskusi. Není možné přistoupit na současnou praxi, kdy se za správný a možný považuje pouze jeden názor, a všechny ostatní jsou špatné a závadné.

Nemáme tady žádnou nemoc, která by vyhlazovala lidstvo.

Původní předpovědi a odhady z jara se mýlily v řádech stovek procent, přesto koronavirová hysterie pořád přetrvává. Tvůrci původních nepřesných a extrémních modelů stále ve významných rolích ovlivňují náš život. Máme informace o rizikových skupinách, které tvoří až 98% obětí s nemocí Covid-19, přesto jsou stále plošně uvalovány restrikce na celou společnost včetně těch, kterých se riziko nákazy resp. onemocnění netýká, a v rizikových skupinách nadále umírají lidé. Místo cílené ochrany ohrožených omezujeme život všem bez rozdílu, a stejně to nefunguje.

Touha mocných řídit a ovládat životy nás všech nabrala neskutečný rozměr. Ještě před rokem bychom něčemu podobnému při diskusi nad pivem v hospodě těžko věřili. Za rok možná budeme s nostalgií vzpomínat i na dnešek. Naše vlastní pohodlnost a komfort života nás ničí. Základní lidská práva se pošlapávají nevídaným způsobem, přesto je většinová reakce téměř žádná. Přirovnání k fašismu nebo komunismu není od věci, i když byl nepřítel jiný. Ale prostředky a cíle se až tak moc neliší. Omezování svobody a individuálních práv nelze považovat za nic jiného než za výplod sociálně inženýrských koncepcí centrálních plánovačů, který nemá nic společného s vědecky podloženými opatřeními, která by reagovala na skutečnou zdravotnickou hrozbu.

Zdroje:
Nezdárný PES. Co všechno je v něm špatně a co úplně chybí?
Nevhodná interpretace a použití indexu rizika v systému PES způsobí dlouhodobé a závažné ekonomické dopady
Rozvolnění už nikdy nepřijde. Nikdy. PES rozebraný na součástky: Odhalení akademiků
Nestrašte nás PSEM
PES – vládní podvod který sakra kouše a smrdí!!!
Experti ukázali nový covidový index. Vyzkoušejte si, jak se počítá PES
Metodika pro výpočet indexu rizika COVID-19
PES: Protiepidemický systém ČR – stupně pohotovosti dle aktuální epidemiologické situace