Selhání politiků a osobní strach pseudoodborníků dál živí pandemii.

Pokud se má v České republice něco pohnout, tak je potřeba, aby si každý člověk uvědomil, že bez něj to nepůjde. Každý jednotlivý člověk, sebemenším kouskem své práce, může napomoci tomu, aby stát už konečně začal covid považovat za běžnou nákazu. To je základní cíl, kterého je třeba dosáhnout. Každý může pomoci, a bude velmi vítaný. Daniel Landa, Prof. MUDr. Jiří Beran CSc. a JUDr. Tomáš Nielsen v komplexním rozhovoru o všech aspektech covidové totality.

Nebojte se. Vy jste ta síla, vy jste ta moc. Lidé pevných postojů, lidé v jednotě, dokážou pohnout celým vesmírem. I kdyby byli v relativní menšině. Fit via vi – Síla proráží cestu

Speciální livestream Wolfstreet Bros s moderátorem Mr. Kubelíkem k aktuálním tématům. Jak a proč vznikla aktivita Zlatého špendlíku? Co se za ní skrývá a čeho chce docílit? Na jaký podzimní scénář bychom se pravděpodobně měli připravit? Co dělat, když stát nerespektuje rozhodnutí ústavního soudu? Jaký je právní, morální a medicínský rámec vakcinace? Jak se může občan bránit protiprávnímu jednání? Jak se současné dění podepisuje na svobodě slova…

 

Vyzýváme občany k odporu! Síla razí cestu, postavme se proti zdravotní diktatuře!