Rozmazlení státní zaměstnanci

Stát nemá peníze a musí šetřit. Když se ve stejné situaci ocitne firma, je jedním z prvních logických kroků snížení počtu zaměstnanců nebo snížení mezd. Obojí vede ke zvýšení produktivity práce a tím i konkurenceschopnosti. Podnikatel musí hledat úspory kde jen to jde, protože práce a tím i peněz je méně. To ale – zdá se – neplatí pro jeden extra odolný druh, státní zaměstnance. Přestože jsou placeni z našich daní, zaslepeni vlastní důležitostí, odmítají spoluúčast. Často kolem sebe slýchám, jak je ta nebo ona skupina potřebná a nezbytná, a jak si plat zaslouží. Podívejme se na to, kolik nás kdo vlastně stojí. Nějak nám ten státní sektor přerůstá přes hlavu…

Průměrná mzda v České republice je přibližně 23.500 Kč. Nevím jak vy, ale já znám ve svém okolí hodně lidí, kteří se takovému číslu ani zdaleka neblíží. Nemá ho kluk od přepravce, který nám přivezl balíky, servírka v hospodě, kde jsem byl na obědě, ani prodavačka v supermarketu, kam půjdu pro nákup. Tak kde se ta průměrná mzda sakra bere?

Možná se tomu budete divit, ale hlavním tahounem mezd v České republice není výkon průmyslu, nárůst obchodu nebo služeb, ale hodný taťka stát, který rozprostřel ruce nad svými ovečkami státními zaměstnanci a navzdory všem ekonomickým ukazatelům a alarmujícímu nárůstu zadlužení, vesele pumpuje finance z našich kapes (rozuměj daní). Samozřejmě mu v tom zdárně sekunduje polostátní výroba a rozvod elektřiny (ČEZ) a finanční služby, které stát v minulosti více než štědře sanoval.

Pikantní na níže uvedeném seznamu je hlavně fakt, že průměrná mzda státních zaměstnanců není pod celkovou průměrnou mzdou v České republice. Naopak. V nepodnikatelském sektoru se bere víc než v podnikatelském. V praxi to znamená, že zaměstnanci ve službách státu, kteří jsou placení z lidí daní v podnikatelském sektoru, berou vyšší průměrnou mzdu, než ti, kteří si je platí. Přijde vám to normální?

Ochotu vnímat realitu světa kolem sebe, a nejen svět tarifních tříd, bonusů a odsloužených let, můžeme sledovat právě teď při jednání o státním rozpočtu na příští rok.

Poslanci

Současný základní poslanecký plat činí 59.000 korun, například předsedova sněmovny má 158.400 korun měsíčně a předseda některého z osmnácti sněmovních výborů 83.100 korun měsíčně. Kromě základního platu mají poslanci nárok na různé druhy náhrad, které jsou paušální, nedaněné a nemusejí se proúčtovat. Na reprezentaci a stravné dostávají měsíčně 9.100 korun, náhrada za cestovné se pohybuje od 22.800 do 34.200 korun. Na asistenta dostává 35.000 korun měsíčně, 7.000 na telefon. Další částky má na ubytování v Praze, a to 17.000, analýzy až 14.000, kancelářské potřeby přes dva tisíce korun, pronájem kanceláře, ale i letenky. Někteří sněmovní funkcionáři, například předseda a místopředsedové sněmovny, mají nárok na auto s řidičem. Není divu, že je o korýtka takový zájem.

Soudci

Loni byl průměrný plat soudců 84.169 korun, letos došlo ke snížení na 69.892 korun, hrubý nástupní plat soudce je 50.100 Kč měsíčně. K platu mají paušální částku náhrad na literaturu a reprezentaci, která činí 3.200 korun jako nezdaněná náhrada. Chápu, z jejich platu by si to těžko kupovali sami.

Lékaři

Lékaři ve fakultních, krajských a městských nemocnicích pobírali v loňském roce průměrně 48.723 korun měsíčně, zdravotní sestry a porodní asistentky 26.261 korun. V soukromých zařízeních měli lékaři i zdravotní sestry platy nižší. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců v privátních a ve všech lázeňských zařízeních ve zdravotnictví činila 22.840 korun. Lékaři a zubní lékaři pobírali 47.266 korun, u všeobecných sester a porodních asistentek dosáhl průměrný plat částky 22.371 korun. Není něco špatně, když jsou v soukromé sféře platy nižší?

Policisté

Loni činil průměrný služební příjem u Policie České republiky zhruba 33.300 Kč hrubého, nástupní služební příjem policisty je okolo 19.000 Kč hrubého. Zvláštní kapitolou je tzv. doživotní renta. Základní výměra výsluhového příspěvku činí za 15 let služby 20 % měsíčního příjmu. Po každém dalším odslouženém roce výše této renty roste. Po třiceti letech služby má policista nárok na 50 % jeho příjmu. Pěkné ne? Který zaměstnanec v soukromé firmě to má?

Hasiči

Hasiči mají v tomto roce průměrný plat 33.895 korun, nástupní plat činí zhruba 20.000 korun. Příslušník, který odejde minimálně po šesti letech, má nárok na odchodné ve výši dvojnásobku až šestinásobku hrubého služebního příjmu. Po 15 letech služby má nárok podobně jako policista na výsluhový příspěvek ve výši 20 % hrubého služebního příjmu, zvyšující se postupně podle počtu odsloužených let na odchodné až ve výši 50 % hrubého služebního příjmu, jehož dosahuje po 30 letech služby u Hasičského záchranného sboru. Díky za povodně, že by ale byl důvod ke stížnostem?

Učitelé

Průměrná hrubá měsíční mzda učitelů v regionálním školství byla letos v prvním čtvrtletí 23.977 korun 1). Učitelé v mateřských školách pobírali průměrně 19.005 korun. Učitelé základních škol brali průměrně 24.495 korun. Průměrný plat učitelů středních škol byl v letošním prvním čtvrtletí 26.082 korun, učitelé konzervatoří měli 25.275 korun a učitelé vyšších odborných škol 27.125 korun. Na veřejných vysokých školách mají nejvyšší průměrné mzdy profesoři, a to 49.990 korun. Platově jsou na tom po profesorech nejlépe docenti s průměrem 38.475 korun. Tady bych určitě nešetřil, ale je to především o kvalitě učitelů.

1) Údaje o mzdách učitelů bez ohledu na zřizovatele.


Zdroje a zajímavé články odjinud: