Respirátory víc škodí, než pomáhají, varuje MUDr. Jan Hnízdil.

Pokud sdílíte obavy ze zdravotních potíží způsobených permanentním nošením respirátorů, nebo těmito obtížemi trpíte, požádejte hygienickou stanici v místě bydliště, hlavní hygieničku a ministra zdravotnictví, aby příslušná měření provedli a v souladu se zákonem o ochraně veřejného zdraví poškozování vašeho zdraví zabránili, resp. přesvědčivě doložili, že ochranný efekt respirátoru před nákazou či šířením Covid výrazně převyšuje nežádoucí účinky spojené s jeho permanentním povinným používáním. Já dělám, co můžu, už moc nemůžu… Mayday!!!, vyzývá MUDr. Jan Hnízdil a přidává podobu dopisu, který zaslal ministru zdravotnictví Blatnému, nové hlavní hygieničce Svrčinové a na hygienickou stanici hl. m. Prahy. Pane ministře Blatný, chraňte naše zdraví:

Vážená paní hlavní hygieničko, vážený pane ministře, vážení kolegové,

při cestování v MHD jsem zaznamenal zásadní změnu chování cestujících. Zatímco v době „předcovidové“ se zájmem sledovali okolí, telefonovali, psali SMS…nyní jsou letargičtí, apatičtí, pospávají. Mám důvodné obavy, že toto jejich chování může být způsobeno intoxikací oxidem uhličitým – CO2. Podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. stát nezkolauduje pobytové prostory, kde není konstrukčně zajištěna výměna venkovního vzduchu na osobu minimálně 25 m3/h. Respirátor, s prostorem v desítkách cm3, bez přístupu čerstvého vzduchu, jsou lidé nuceni nosit permanentně, po celou pracovní směnu nebo dokonce v prázdném městském parku. Z veřejně dostupných informací vyplývá, že v nevětrané a uzavřené ložnici, o 40 m3, při pobytu dvou lidí, přesáhne během noci koncentrace CO2 hodnotu 1500 ppm, která je maximální povolenou hodnotou. Při měření CO2 v respirátoru, které lze najít na FB Dialog 2021, dosahovaly hodnoty 5000 ppm, což byla maximální měřící schopnost přístroje. Hodnoty nad tuto hranici jsou pro zdraví nebezpečné. Domnívám se, že v dlouhodobém horizontu proto budou lidé náchylnější k virovým a bakteriální infekcím, imunitním a plicním chorobám.

Dovoluji si Vás proto naléhavě požádat o sdělení:

jaké hodnoty CO2 jste detekovali po celodenním nošení respirátorů
– v případě, že takové měření provedeno nebylo, abyste jej neprodleně realizovali a veřejnost seznámili s výsledky
– sdělili, jaké jsou maximální bezpečné hodnoty CO2 při dlouhodobém nošení respirátorů a jaká z jejich překročení mohou vyplývat zdravotní rizika.

Z dostupných informací je též zřejmé, že respirátor brání průniku koronaviru (a dalších virů a bakterií) do těla nositele. Dovozuji též opačný proces, tedy že člověku, který je nositelem viru či bakterie, respirátor brání ve vydechování a dotyčný se vdechováním kontaminovaného vzduchu permanentně reinfikuje, zvyšuje bakteriální či virovou zátěž. To by, podle mého názoru, v kombinaci s intoxikací CO2 a nemožností aktivně pečovat o vlastní zdraví, vysvětlovalo narůstající počet pacientů s Covid s těžkým průběhem, neúčinnost represivních opatření a zahlcení nemocnic.

Děkuji za vyjádření. V úctě. MUDr. Jan Hnízdil

Praha, 8. 3. 2021

Publikujeme bez výslovného svolení autora, v dobré víře i úmyslu rozšířit myšlenky a názory, se kterými se web Nespokojený ztotožňuje.

Zdroj: Pane ministře Blatný, chraňte naše zdraví