Předložte vědecké důkazy, na základě kterých děláte rozhodnutí, a omezujete život.

MUDr. Igor Bukovský, PhD.

MUDr. Igor Bukovský, PhD.

Jak jsou odborně podložená současná opatření vlády v souvislosti s infekcí SARS-CoV-2? Jsou prý založená na tak přesvědčivých vědeckých poznatcích, že diskutovat o nich je nevědecké, dokonce škodlivé. Kdo přináší otázky nebo žádá důkazy, je označený za konspirátora, je ignorovaný ve vědecké obci i v médiích. Činnost médií, které zásadně dávají prostor jen těm, kteří podporují vládní oficiální stanovisko, je v rozporu s mezinárodními dohodami o činnosti médií během krizových situací. To, co vidíme v televizních studiích, slyšíme v rozhlasu nebo čteme na internetu nebo v tisku, nejsou odborné diskuse nebo polemiky, ale čistá propaganda, kde dotyčné osoby říkají to samé a navzájem si potvrzují svoje názory.

Kde jsou přesvědčivá fakta? Kde jsou vědecké důkazy? Taková drakonická opatření nemůže vláda uvalit na společnost bez toho, aby si veřejnost mohla ověřit zdroje a důvody, které vedou vládu k takovému jednání. Jestli tedy chceme ještě mluvit o demokratickém a ne diktátorském uspořádání společnosti. Máme právo zkontrolovat podklady, odborné práce, důvody, studie a informace, ze kterých vychází vláda a její poradci při opatřeních, která na nás všech realizují. MUDr. Igor Bukovský, PhD. předkládá argumenty, které zpochybňují a vyvrací přijatá opatření proti koronaviru vedoucí k zavření škol, restaurací, hotelů a podobných zařízení.

Většina opatření je založená na chybných matematických modelech, které se ve skutečnosti pletou fatálně a řádově. Jejich autoři jsou přesto dál považováni za hodnověrné, a jsou nosiči informací pro masmédia jako důvěryhodní respodnenti. Stačí si u nás vzpomenout na jméno Jaroslav Flégr. Kde jsou orgány činné v trestním řízení, proč nejsou zahájené kroky v souvislosti se šířením poplašné zprávy? Realita života je jiná, než matematické modely.

Druhou oblastí, ze které čerpají vlády podklady pro svá rozhodnutí, jsou tzv. vzpomínkové mapy získané během trasování. V nich mohou pozitivně testovaní při dotazu na jejich aktivitu před několika dny jmenovat jako jednu ze vzpomínek restauraci. Stejně tak ale chodili do práce, jezdili MHD, cestovali nebo byli doma. Nevíme přesně zdroj nákazy. Po několika dnech budete také pravděpodobně např. restauraci jmenovat jako ten zážitek, která zůstal v paměti, než třeba každodenní jízdu metrem.

„Žádná z těchto studií neprokázala ani jeden jediný těžký průběh nebo úmrtí na Covid-19. Jsme neustále systematicky udržováni v omylu, že ke všem opatřením, které vláda realizuje, má dostatek spolehlivých dat, dostatek spolehlivých vědeckých informací. Není to pravda. Zveřejněte všechna vědecká data, poskytněte nám odkazy na vědecké studie a odborné informační zdroje, ze kterých ve svých opatřeních vycházíte.“

Zavření restaurací, kaváren, barů a hotelů je kromě omezení významného segmentu ekonomiky a omezení obživy desetisíců lidí a jejich rodinných příslušníků především zavření a paralyzování našich třetích prostorů, ve kterých se odehrává podstatná část našeho společenského života, sociálních vztahů a kontaktů.

Zavřené školy, zastavení vzdělávání dětí a mladých lidí, jsou stavem národního ohrožení. Riziko šíření infekce SARS-CoV-2 ve školách není velké. Riziko infekce pro děti je minimální. Většina infekcí, které zachytilo monitorování, se vyskytlo v pedagogickém sboru mezi dospělými, kteří ji do školy přinesli. Riziko šíření infekce z dětí na dospělé je velmi malé. Děti do deseti let nepředstavují riziko šíření infekce, nepředstavují zdroj nákazy ani pro dospělé. Riziko šíření infekce dětí od 11 do 16 let je velmi nízké. Otevření škol za to riziko stojí.

„Neexistují pádné důvody pro zavřené školy. Vláda poškodila budoucnost statisíců děti a studentů. Zavřené školy a přerušené vyučování z dlouhodobého hlediska napáchá víc závažných škod, než riziko infekce.“

Na druhou stranu existuje obrovské riziko v souvislosti se zavřenými školami. Zanedbané vzdělávání. Vzdělávání je jeden za základních pilířů společnosti. Distanční vzdělávání v žádném případě nenahradí osobní kontakt a osobní účast na vzdělávání. Není to plnohodnotná forma. Další riziko je totální ztráta a rozvrat návyků a režimu, ztráta sociálních kontaktů. Zpomalujeme a zastavujeme osobnostní růst děti a studentů. Zvyšujeme riziko zanedbání péče o děti v rodinách, kde nemají rodiče možnost zůstat doma s dětmi. Zvyšujeme závislost dětí na internet a na sociální sítě, u starších na alkohol a drogy. Dochází k poškozování celých generací. Samozřejmě poškozujeme i ekonomiku tam, kde rodiče musí zůstat s dětmi doma a nemohou být v práci. To se týká i doktorů a hlavně sestřiček, kdy téměř 30% personálu zůstalo doma.

Micheál Martin (premiér Irska): „Nemůžeme dovolit a nedovolíme, aby se budoucnost našich dětí a mladých lidí stala další obětí této nemoci.“

Zdroje informací použité ve videu „FAKTY Reštaurácie a Hotely sú zatvorené bez dostatočných vedeckých dôkazov“:
Does Science Really Demand that Bars and Restaurants Close?
Jaroslav Flegr protáhl exponenciální křivku do konce prosince a zjistil, kolik lidí bude umírat o Vánocích
Mrazáky a tisíce mrtvých. Kočičí proroctví profesora Flegra se naštěstí nenaplňuje
COVID-19: Analytici potvrdili správnosť nastavených opatrení na Slovensku v súvislosti s koronavírusom

Zdroje informací použité ve videu „Neexistujú pádne dôvody pre zatvorené školy. Vláda poškodila budúcnosť státisícov detí a študentov!“:
Pediatrička K. Šimovičová: Kawasakiho syndróm z korony u detí? Žiadna panika – a čím skôr do školy!
Korona: Prečo sa na Slovensku deje práve toto? Kto je zodpovedný za chaos a rozvrat nášho života?
Koronavírus – urobme, čo treba robiť a obnovme život v krajine!
Is go-slow schools’ reopening failing kids?
SARS-CoV-2 infections in Italian schools: preliminary findings after one month of school opening during the second wave of the pandemic
Why schools probably aren’t COVID hotspots
When Trump Was Right and Many Democrats Wrong
Why Is Europe Keeping Its Schools Open, Despite New Lockdowns?
Italian children take lessons outside school in protest at Covid closures
Zavreté školy nás môžu stáť oveľa viac ako celá kríza