Pravda o nebezpečných covidových vakcínách. Ty lži už nejde udržet, vysvětluje přední český vědec.

prof. doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. DSc.

prof. doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. DSc.

Nebezpečí a rizika covidových vakcín existují. V krátkém horizontu jsou už zdokumentovaná, ve střednědobém nikdo nemůže vědět, co to udělá. Část mRNA vakcíny se dostane do krve a tam cirkuluje. Nemáte kontrolu nad tím, kam se ty částice dostanou, a když dojde k expresi S (spike) proteinu, nemáte kontrolu nad mírou této produkce.

Prof. doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. DSc. patří mezi mimořádné vědce, kteří získali titul „doktor věd“, a již přes dvacet let se zabývá mimo jiné vývojem vakcín. Je farmakolog, imunolog a vakcinolog, renomovaný odborník na systémy a technologie distribuce léků v organismu. I proto bude zpochybnění jeho slov pro covidové factcheckery obtížné. Velmi doporučujeme celý rozhovor ke shlédnutí.

„Byl jsem překvapen, kolik tady máme odborníků na vakcíny, především moderní jako jsou mRNA, já to do teď nevěděl. A to si myslím, že mám dobrý přehled, kdo v této oblasti pracuje, protože nás moc není. A najednou se vyrojilo tolik odborníků, a já jsem si říkal proč, jakou mají potřebu k tomu vystoupit, když tomu nerozumí? Uvádějí zavádějící informace, a v podstatě se podílí na tom, čemu já říkám jarmark s vakcínami.“

Tím posledním hřebíkem byl postoj, jakým se postavili proti paní doktorce Pekové. Vidíte jasnou cenzuru názorů, zkreslování situace, podsouvání nějakých fakt, která jsou vymyšlená nebo jsou okleštěná a tak nasvícená, aby to vypadalo, že se tady děje něco strašného, že nás zachrání jenom vakcíny. Už to prosakuje, ty lži už nejde udržet.

Naprosto nechutné vnucování vakcín pod záminkou, že dostanete tenisky, iphony nebo že nebudete smět tu a tam, že vám zakážeme toto. Pocítil jsem potřebu vystoupit a uvést ty věci na pravou míru z pozice člověka, který tomu rozumí jistě víc než lidé, kteří o tom stále hovoří a uvádějí zavádějící informace.

Když se podíváte na údaje, které vám ukážou každý den, tak tam máte počet případů. Ale to není počet nemocných. Je to počet pozitivně testovaných lidí.

Část mRNA vakcíny se dostane do krve a tam cirkuluje. Tam může dosáhnout do jater, do sleziny, může se dostat do mozku, kumuluje se ve vaječnících, něco ve varlatech u mužů a tak dále. Nemáte kontrolu nad tím, kam se ty částice dostanou, a když dojde k expresi S proteinu, nemáte kontrolu nad mírou exprese. To jsou dva velké problémy genetických vakcín. Mohou vzniknout neurodegenerativní onemocnění. O tom nemůžete dneska říct nic, ty záležitosti jsou několikaleté.

Měla by se vést odborná diskuze názorových oponentů, v níž by se otevřeně probraly možnosti řešení a jejich rizika. Těch nedořešených věcí je tam celá řada, a mělo se o nich mluvit, mělo to být součástí odborných debat. Ne to všechno zamáznout a nechat o tom mluvit jenom lidi, kteří tomu jednak nerozumí, a za druhé jsou to jenom tlampače účelových propagandistických lží o vakcínách.

Víme, že z krátkodobého hlediska způsobují covidové vakcíny embolie v plicích, v ledvinách, v mozku nebo v periferních cévách. Jak to způsobil S protein, to už je dneska prokázáno.

Oni budou vakcínou, která nemá prověřené dlouhodobé účinky, budou vakcinovat celou dětskou populaci? Proč? Jaký je důvod udělat kampaň na vakcínu, která ještě není schválená, u dětí, které nejsou cílem té infekce?

Třetina dospělých se vakcinovat nenechá, protože tomu prostě nevěří, a já se jim nedivím. Tak se vrhneme na děti a ti co už byli vakcinovaní, dostanou ještě jednu dávku…

Budou vás vakcinovat na nádraží, vlezete do obchodního centra, tam není ani školený personál. To je něco tak skandálního, je to záležitost zdraví, to není kampaň na prodej tenisek!

Prof. doc. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc. DSc. mluví i o riziku ADE při nových mutacích koronaviru SARS-Cov-2, podobně jako někteří jeho kolegové.

Všichni nereagují na vakcíny stejně, část populace bude reagovat negativně.

Jaroslav Turánek 1. díl: Ne všichni reagují na vakcíny stejně. V populaci je frakce, která bude reagovat nepříznivě. Je to otázka zvážení rizik.
Až budeme mít vakcínu, a také účinné léky proti koronaviru, pak se nám uleví a budeme zase normálně žít. Pak se teprve může život naplno vrátit do starých kolejí. Taková a podobná slova jsme slyšeli od politiků, a to zdaleka nejen u nás, ale víceméně po celém světě. Jenže nelze přeslechnout ani hlasy zcela opačné: Očkovat proti koronaviru se nikdy nenechám, je to podlá lest Billa Gatese, jak nás všechny očipovat a zotročit. A nedá se říct, že by tento názor byl ojedinělý. Jisté je jen jedno – snad nikdy dříve jsme si nebyli tak jisti, že si nemůžeme být jisti prakticky ničím. Lidé, kteří se doposud názorově zcela shodli, mají najednou naprosto protikladné názory. Kdo má pravdu? Má cenu upírat zraky do budoucnosti, když i odborníci upozorňují, že ani vakcíny a účinné léky nám nemusí zaručit úplně klidný život tak, jako dříve, a to třeba proto, že nynější koronavirus nemusí být poslední podobnou pohromou, která se na nás snese? A zajímá se vůbec ještě někdo o to, kde je jádro problému a kde vlastně vznikl? O tom všem, a také asi o mnohém dalším si dnes budeme povídat s člověkem z nejpovolanějších, docentem Jaroslavem Turánkem, který je oprávněn nosit vědecký titul doktor molekulárně biologických a lékařských věd. Vědeckou obec zaujala například jeho dizertační práce, zaměřená na využití lipidových nanočástic pro konstrukci nosičů léčiv, a vakcín. Je uznávaným autorem průkopnických technologií, které mohou nalézt široké uplatnění v biotechnologii a ve vývoji nových léčiv.

Vakcinace musí být dobrovolná – omezování práv neočkovaných by bylo špatné.

Jaroslav Turánek 2. díl: Vakcinace musí být dobrovolná. Omezování práv neočkovaných by byla nejhorší možnost.
V minulém díle rozhovoru s panem docentem Jaroslavem Turánkem jsme rozebírali téma, které je už dlouho pro celou společnost zásadní – obranu proti koronaviru, zejména vakcinaci. Povídali jsme si, jak se liší u jednotlivých lidí reakce na běžné, dávno známé vakcíny, ale jaké jsou také rozdíly v reakcích – jak pan docent prohlásil – podle ras, věku, zdravotního stavu a podobně. Mluvili jsme o původu viru a různých teoriích o jeho vzniku. A samozřejmě i o antivakcinačním hnutí, které má podle něj dvě složky, jednu racionální a druhou iracionální. Nemohli jsme opominout pochopitelně ani fakt, že vakcinace je pro některé firmy byznys snů. O tom všem rozprávíme s panem docentem Jaroslavem Turánkem i v této části.

Mechanismy na ochranu společnosti proti infekci nefungují.

Jaroslav Turánek 3. díl: Ochrana společnosti proti infekci záleží na tom, jak fungují její mechanismy. Ale ony nefungují.
„Jen si vezměte třeba Světovou zdravotnickou organizaci, která na začátku řešila, jestli roušky nosit, nebo nenosit. Co to je proboha za odborníky? A strašné je, když se nějaký závažný problém zpolitizuje. Zvláště u nás, my jsme navíc národ žalobníčků. Za Velké Moravy se chodilo žalovat do Francké říše, pak do Říma, později do Moskvy – a teď se jezdí žalovat do Bruselu Kominterně. To je problém – politizace věcí, které politizaci vůbec nepotřebují. A ještě ke všemu se to řeší někde jinde než doma. Navíc je tady problém degenerace politických elit. Ony už ani nemají tvář. Tady už není pravice, ani levice. Jsou zde jen strany, které se chtějí za každou cenu dostat k moci.“ Právě tato slova a věty jste mohli slyšet v předchozím díle našeho povídání s docentem Jaroslavem Turánkem. Bavili jsme se o obraně proti koronavirům a infekcím, a tedy také o stěžejním tématu dnešní doby – vakcinaci populace. Pan docent mimo jiné upozornil na další téma, na které se občas už trochu pozapomíná, když řekl: „Budete-li chtít převézt psa z Anglie, bude muset být naočkován, musíte mít jeho očkovací průkaz, bude muset být očipován. Na druhou stranu k nám budeme klidně brát lidi, o jejichž zdravotním stavu nevíme naprosto vůbec nic. S takovým přístupem se klidně v Evropě může znovu rozjet třeba tuberkulóza.“ Věnovali jsme se zkrátka boji s infekcemi, zejména z celosvětového pohledu. Dnes se ale s docentem Jaroslavem Turánkem vrátíme od začátku zpět k nám, do České republiky.

Jaroslav Turánek vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor biochemie, v roce 1982 zde získal titul RNDr. Po absolutoriu působil několik let ve výzkumných ústavech Akademie věd, kde se věnoval enzymologii a získal titul CSc. Více než třicet let působil postupně jako vedoucí několika laboratoří ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, kde se věnoval praktickému výzkumu v oblastech protirakovinových a antimikrobiálních léčiv a rekombinantních vakcín. Působí jako vysokoškolský pedagog a akademický pracovník na několika fakultách Masarykovy a Karlovy univerzity. V posledních dvaceti letech zorganizoval dvanáct odborných konferencí v oblasti imunologie, farmakologie a vakcinologie. Aktuálně působí jako vedoucí výzkumu a vývoje v soukromé společnosti C2P NEXARS. V roce 2021 byl na Karlově univerzitě jmenován profesorem. Je autorem nebo spoluautorem více než stovky odborných publikací a spoluautorem několika patentovaných technologií v oblasti farmakologie.

Zdroje:
Rozhovor s vědcem prof. RNDr. Jaroslavem Turánkem, CSc.,DSc.
Jaroslav Turánek 1. díl: Ne všichni reagují na vakcíny stejně. V populaci je frakce, která bude reagovat nepříznivě. Je to otázka zvážení rizik.
Jaroslav Turánek 2. díl: Vakcinace musí být dobrovolná. Omezování práv neočkovaných by byla nejhorší možnost
Jaroslav Turánek 3. díl: Ochrana společnosti proti infekci záleží na tom, jak fungují její mechanismy. Ale ony nefungují

Riziko pro očkované se jmenuje ADE. Musíme zastavit očkovací kampaň.

Vakcíny m-RNA nejsou bezpečné, je to masový experiment na lidech, říká Soňa Peková.