Pořád nevíme, kolik lidí zemřelo na koronavirus SARS-CoV-2 nebo Covid-19.

SARS-CoV-2Zdá se to neuvěřitelné, ale ani po sedmi měsících nevíme, kolik lidí zemřelo na koronavirus SARS-CoV-2. Správně bychom asi měli říkat na nemoc Covid-19, jenže to by musela být prokázaná přičinná souvislost mezi novým koronavirem a nemocí s označením Covid-19 [1] [2] [3] [4] [5]. Dokonce SARS-CoV-2 neumíme ani izolovat. [1] Překvapí ještě někoho, že ani takový základní předpoklad ke vzniku „pandemie“ není splněný?

V rámci infekce koronavirem SARS-CoV-2 se porušují veškerá pravidla, která do této chvíle platila pro určení onemocnění, pro vyhlášení epidemie na daném území, pro zkoumání nové nemoci založené na pitvách, a všechno završují přijímaná bezprecedentní restriktivní opatření omezují svobodu, lidskou důstojnost a ekonomiku státu. U žádného jiného respiračního viru netestujeme osoby bez příznaků, protože to nemá žádný smysl. Nepotřebujeme vědět, kolik lidí je aktuálně pozitivních na nějaký jiný virus a kolik jich s těmi jinými viry zemřelo. [1] Pro koronavirus SARS-CoV-2 to ale neplatí.

Hranice pro vyhlášení epidemie v České republice je cca 1.800 nemocných na 100.000 obyvatel [1]. K takovým číslům se koronavirus nikdy a nikde ani nepřiblížil ve chvíli, kdy u nás byla vyhlášená „pandemie“. Na nepochopitelně malé množství pitev pro avizovanou „novou nemoc“ Covid-19 si stěžují kapacity v oboru, které mimo jiné uvádějí „Na koronavirus nikdo nezemřel„. [1] Jednou z mála zemí, které mají počty mrtvých skutečné založené na pitvách [1] je sousední Slovensko, které i přes prakticky nejnižší čísla v Evropě zažívá nebývalou míru represí. [1] [2]

Nebezpečnost viru SARS-CoV-2 odvozujeme od PCR testů, které neříkají nic o tom, jestli je člověk nemocný, infekční nebo zdravý, a neříkají nic o tom, jestli pozitivně testovaný onemocní. [1] [2] [3] To už se stalo předmětem sporů a protestů na mnoha úrovních, od medicínské po právnickou. [1] [2] [3] [4] [5] [6] Opodstatněnou námitkou by se snad mohly stát počty mrtvých resp. smrtnost koronaviru SARS-CoV-2. Jenže ani tady koronavirus neobstojí. Smrtnost je v podstatě srovnatelná s chřipkou [1] [2] [3] a to ještě zahrnujeme do statistiky s Covid-19 (resp. s koronavirem SARS-CoV-2) všechny mrtvé, kteří mají v době své smrti pozitivní PCR test, a někdy dokonce stačí jen „příznaky“. [1] [2]

Jsme téměř osm měsíců od jarního lockdownu, a neumíme do této chvíle určit kolik lidí zemřelo přímo na covid. Jak je to možné? Svůj dotaz směrujte přímo na Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS), podle kterého je zřejmě naprosto v pořádku, že se data dozvíme až příští rok. [1] A to i přesto. že vedoucí klinické skupiny COVID při Ministerstvu zdravotnictví Vladimír Černý v polovině června avizoval, že výsledky studie budou hotové do dvou měsíců (tj. srpen 2020). [1] [2] Do dnešního dne ale stále nejsou.

Nic z toho zjevně nemůže limitovat vládní mašinérii momentálně v čele s plukovníkem Prymylou přijímat další a další nesmyslná opatření.
Zkuste na chvíli přemýšlet…