Otevřený dopis českých lékařů vládě, parlamentu a médiím ohledně tzv. koronavirové krize.

Petice lékařů kritizuje přijímaná opaření proti koronaviru jako například nošení roušek ve školách, které je v rozporu se zdravým rozumem, a vyzývá vládu, aby upustila od povinného testování osob bez příznaků, přijímání dalších restriktivních opatření, aby nedopustila uvedení narychlo připravených vakcín na trh a nezaváděla vakcinaci jako povinnou. Pod peticí jsou podepsaní s dalšími lékaři Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. a Doc. MUDr. Roman Šmucler, na které se snesla hlavní dávka mediální kritiky. K dnešnímu dni podepsalo petici 60.000 lidí včetně několika tisíc lékařů. Smutné je, že se pro zdánlivě samozřejmé věci musí sepisovat petice, a ještě smutnější, že někomu nedává obsah smysl. Kromě samotné petice je zajímavá reakce signatářů na výpady od ministra Prymuly i od „bojovníků v první linii“.

 

Otevřený dopis lékařů vládě, parlamentu a médiím

Tato petice je výsledkem konsensu lékařů praktických oborů i zástupců z akademických řad. Vznikal během měsíce září, kdy se diskutovaly a zohledňovaly připomínky všech zúčastněných odborníků, kteří stejně jako podepsaní signatáři cítí a využívají svoje občanské právo i lékařskou povinnost se k situaci v naší zemi vyjádřit.

Jako lékaři cítíme občanskou povinnost vyjádřit se ke koronavirové krizi, která těžce dopadla na naši zemi. Jsme si plně vědomi vážnosti situace i zdravotních rizik, která s sebou přináší.
Mnohem větší nebezpečí ohrožení celkového zdraví lidu však vidíme v drastických vládních opatřeních, než v nemoci Covid jako takové.

Z medicínského hlediska nevidíme důvod k prohlubování restriktivních opatření, a proto žádáme vládu, aby neprodleně:

•uklidnila obyvatelstvo a přestala jej děsit počtem nakažených jednou konkrétní nemocí.
•upustila od dalších restriktivních opatření.
•povinné nošení roušek zavedla pouze tam, kde to jednoznačně vyžaduje epidemiologická situace.
•upustila od povinného testování osob bez příznaků a nezbytnost testu ponechala na uvážení ošetřujícího lékaře.
•nedopustila uvedení narychlo připravených vakcín na trh a nezaváděla vakcinaci jako povinnou.
•věnovala se práci na obnově zdevastovaného hospodářství.

Po více než šesti měsících od začátku vyhlášení pandemie v naší zemi je jasné, že:

•tento typ koronaviru nepředstavuje pro zdravé občany v produktivním věku vážnou hrozbu, jestliže nejsou dlouhodobě vystaveni vysoké dávce viru. Pokud se tato skupina populace s virem setká, většinou nevykáže žádné nebo jen mírné příznaky, odpovídající běžnému chřipkovému onemocnění.
jistou hrozbu může virus představovat pro starší a chronicky nemocné občany, a to zhruba ve stejné míře jako jiné koronavirové, chřipkové a další virové infekce. Věříme, že naše zdravotnictví je na vysoké úrovni a je schopno se o ohroženou skupinu obyvatel postarat.
•mnohem větší nebezpečí pro celkové zdraví lidu představuje mediálně vytvořený obraz nemoci Covid. Nikdy v minulosti nebylo obyvatelstvo informováno o jedné konkrétní nemoci tak dlouho, tak detailně a všemi médii naráz. Veřejnost je následkem toho nebývalým způsobem vystrašena.
•existuje mnohem více a závažnějších onemocnění, než je Covid 19, a lidé jimi nejsou neustále všemi médii stresováni. Zaměřit pozornost veřejnosti na jeden konkrétní typ koronaviru je nebezpečný precedens, vzbuzující strach a devastující psychiku lidí a jejich sociální vztahy, který může mít nedozírný ničivý dopad na ekonomiku a celkový život společnosti.

Vládní karanténní opatření nemají opodstatnění, jen posilují strach a nejistotu a zhoršují beztak špatnou hospodářskou situaci.

Plošné nošení roušek není vhodné. Dlouhodobé nošení roušky nepřispívá ke zdraví toho, kdo ji nosí. Zavádění roušek ve školách je zcela v rozporu se zdravým rozumem. Děti nepatří do ohrožené skupiny obyvatel, jen jsou zbytečně stresovány. Stejně nesmyslné je zavírání škol kvůli nemoci, jejíž prodělání dětem neublíží, jen posílí jejich imunitní systém. Nemluvě o potížích, které zavření škol působí jejich rodičům a potažmo dopadá na hospodářskou situaci země.

Restriktivní opatření, zakazující a omezující podnikání, těžce poškodila ekonomiku země a zásadně ovlivnila psychiku obyvatel. Spoluobčané mnohých profesí žijí již několik měsíců v nejistotě a ve strachu z ekonomického krachu.

Jsme znepokojeni zprávami o narychlo vyrobené očkovací vakcíně proti COVIDu-19. Účinnost takové vakcíny je více než sporná a může přinést spoustu nežádoucích účinků.

Testování zdravých lidí, pokud se k němu nerozhodnou dobrovolně jako samoplátci, zbytečně vyčerpává zdravotní systém a zatěžuje pojišťovny.

Žádáme vyvážené zpravodajství zohledňující celkový kontext, protože každý jednotlivý statistický údaj se dá interpretovat různými způsoby.

Novináři by měli více informovat o různých možnostech prevence a léčby.

Měli by umožnit názorovou polemiku a nediskriminační přístup veřejnosti k jiným náhledům na celkovou situaci a k dalším léčebným možnostem.

Vláda by měla zastavit ekonomický pád země, upokojit obyvatelstvo, zaručit svobodu každého jednotlivce ve všech oblastech a dát jasně najevo, že kulturní, společenský a ekonomický život země nehodlá obětovat boji s jedním druhem viru.

Vraťme život do normálních kolejí s tím, že zkušenosti z posledních měsíců pomohly lidem více přemýšlet o zdravém způsobu života a vlastních schopnostech převzít za sebe odpovědnost.

Podepsáni:
MUDr. Ladislav Fiala
MUDr. Radkin Honzák
MUDr. Jan Hnízdil
MUDr. Kateřina Lucká
Bc. David Petrásek (bioanalytik)
Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
Doc. MUDr. Roman Šmucler
MVDr. Jiří Urbánek, MBA
MUDr. Ivan Vondřich

———-

To nemohl bez povšimnutí přejít plukovník Prymyla, který už dříve umlčel dalšího doktora s jiným názorem MUDr. Jana Žaloudíka.
Jednotnou názorovou frontu si nikým rozvracet nedáme!

V médiích budete vyjádření autorů petice na jeho výpad hledat asi marně, určitě stojí za pozornost:

Tiskové prohlášení k vyjádření ministra zdravotnictví (6.10.2020)

V návaznosti na nedávné prohlášení ministra zdravotnictví plk.prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D. cítíme nutnost reagovat na tato vyjádření, která jsou podle našeho mínění ukázkou neochoty k veřejné i odborné diskuzi.

1. Plk.prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. ve svém příspěvku na Twitteru obvinil signatáře námi organizované petice z neznalosti základních epidemiologických fakt.

Mezi téměř 50.000 signatáři je několik tisíc lékařů, kteří se rozhodli ji podpořit.

Všichni jsme rodiče, sourozenci, děti, zaměstnanci, podnikatelé, lidé, kterým chaotická a nelogická opatření komplikují život. Spousta lidí se dostává do existenčních potíží.

Nikdo, ani člen vlády, nemá právo znevažovat názory občanů této země.

2. Ministr Roman Prymula prohlásil: „Dodržujte opatření, nebo přitvrdím“.

Místo jasného a srozumitelného vysvětlování a transparentní komunikace přicházejí výhrůžky.

Žádný ministr ani politik by neměl vystupovat tímto způsobem.

Je třeba umožnit pluralitu názorů a konstruktivní diskuzi.

V této souvislosti ještě pevněji stojíme za textem petice a trváme na jejích požadavcích.

Konkrétně žádáme vládu, aby

• uklidnila obyvatelstvo a přestala jej děsit počtem nakažených jednou konkrétní nemocí.

• upustila od dalších restriktivních opatření.

• povinné nošení roušek zavedla pouze tam, kde to jednoznačně vyžaduje epidemiologická situace.

• upustila od povinného testování osob bez příznaků a nezbytnost testu ponechala na uvážení ošetřujícího lékaře.

• nedopustila uvedení narychlo připravených vakcín na trh a nezaváděla vakcinaci jako povinnou.

• věnovala se práci na obnově zdevastovaného hospodářství.

Vláda by měla zastavit ekonomický pád země, upokojit obyvatelstvo, zaručit svobodu každého jednotlivce ve všech oblastech a dát jasně najevo, že kulturní, společenský a ekonomický život země nehodlá obětovat boji s jedním druhem viru.

Vraťme život do normálních kolejí s tím, že zkušenosti z posledních měsíců pomohly lidem více přemýšlet o zdravém způsobu života a vlastních schopnostech převzít za sebe odpovědnost.

———-

Dlouho na sebe nenechala čekat ani medializovaná reakce „bojovníků z první linie“, pod kterou jsou podepsaní MUDr. Hynek Bartoš, MUDr. Jiří Sagan a MUDr. Aleš Chrdle. Odpověď ze strany signatářů petice, kterých se výzva zjevně týkala, se srovnatelné pozornosti samozřejmě nedočkala. Můžete se sní seznámit tady:

Otevřený dopis sestrám a lékařům první linie (8.10.2020)

Vážený pane doktore Bartoši, vážený pane doktore Sagane, vážený pane doktore Chrdle,

v mediích jsme zaznamenali váš otevřený dopis lékařů a sester z první linie, a protože si myslíme, že je i reakcí na náš otevřený dopis vládě, parlamentu a mediím, rádi bychom se vyjádřili k jeho obsahu.

Nejprve bychom vás chtěli ujistit, že velmi oceňujeme vaši namáhavou a užitečnou práci. Dobře si uvědomujeme, jak psychicky a fyzicky náročná práce to je. V některých bodech, které uvádíte, se shodneme.

Zcela určitě souhlasíme s vašimi výzvami vládě a státním orgánům České republiky. I my si přejeme, aby vláda spolupracovala s epidemiology a ekonomy, a ne s marketingovými poradci. Také bychom přivítali, kdyby nás všechny vláda informovala srozumitelným způsobem, která opatření, proč a na základě jakých dat zavádí. Jistě se shodneme i v tom, že by vláda měla zajistit dostatek zdravotnického materiálu a léčiv, včetně remdesviru. Stejně tak vaše výzva občanům, aby se nebáli a respektovali potencionální závažnost onemocnění Covid, je nám blízká.

Na rozdíl od vás si však myslíme, že je potřeba velmi pečlivě a v dostatečné šíři posuzovat statistická data, aby se pak z nich mohlo vycházet a na jejich základě činit smysluplná opatření. Z tohoto hlediska pak není jedno, zda někdo zemřel s koronavirem nebo na koronavirus. Je nám jasné, že příbuzným a blízkým osobám zemřelého na tom nezáleží a nijak to neovlivní jejich smutek a truchlení. Stejně tak i chápeme, že se při provádění intenzivní léčby tímto tématem nemáte prostor zabývat.

Ani v otázce omezování osobní svobody se neshodneme. Nám na občanských svobodách velmi záleží.

Jak jsme psali v našem otevřeném dopise, jsme si plně vědomi rizik a komplikací, které nemoc Covid přináší. Avšak vy jako infektologové víte asi nejlépe, že i jiné infekční choroby mohou přinášet komplikace, které léčbu na jednotce intenzivní péče vyžadují. Ostatně proto jednotky intenzivní péče několik desetiletí před Covidem vznikly. Stejně tak i na jednotkách intenzivní péče jiných oborů či na lůžkových odděleních anesteziologicko- resuscitačních oddělení bojují lékaři o životy i mladých lidí po operacích, úrazech, metabolických selháních, polytraumatech atd.

Žádná jiná nemoc, která v důsledku vede k hospitalizaci na JIP či lůžkách ARO, však není tak medializovaná jako Covid a nestalo se z ní politikum.

Myslíme si, že v této době je třeba spolupráce co nejvíce různých odborníků, aby mohla probíhat diskuze na toto téma. Je třeba, aby zazněly i názory mimo oficiální struktury. Na příkladu Švédska se ukázalo, že menšinový názor na zvládnutí situace se z dlouhodobého hlediska projevil jako vhodnější.

Navrhujeme spojit svoje síly a pracovat společně pro zdraví, klid a pohodu nás všech

 

Zdroj: Otevřený dopis lékařů vládě, parlamentu a médiím ohledně tzv. koronavirové krize