Odjinud: Zkorumpovaní akademici umlčují vědce pro stamilionové granty.

Politický lobbing zkorumpovaných akademiků má všechny znaky náboženství. Je to ukázková církev s kastou kněží držících monopol na Pravdu a Moc, versus kastou podřadných, podřízených laiků. Akademici kategoricky prohlašují své názory podložené studiemi za jedinou pravdu, ačkoli existují stejně dobré studie docházející k opačným následkům. Popírají, nedovolují a cenzurují existenci jakéhokoli jiného řešení nějakého problému, než údajné „jediné řešení“ se kterým přichází oni sami. Nárokují si politickou moc a chtějí „z vědeckých důvodů“ zakazovat či přikazovat milionům lidí, jak musí žít podle přání akademika. Výživný článek o cenzuře a o tom, kam se za posledních 15 let dostala vědecká obec. Jak rozhodnutí zkorumpovaných nikým nevolených akademiků ovlivňuje přes politiku život většiny. Cui bono?

Řada virologů a epidemiologů věří, že abychom se lépe bránili proti epidemiím, musíme hromadně sbírat, ukládat v laboratořích a experimentovat s vysoce nebezpečnými viry. Viry, které způsobily minulé pandemie či epidemie. Viry, které již byly vymýceny a jediným zdrojem jejich nákazy jsou laboratoře samotné.

Stále více akademiků, namísto aby podporovali vědu coby svobodnou soutěž vědeckých teorií, vystupuje v roli Svaté Inkvizice. Ve věhlasných vědeckých žurnálech publikují dogmata, která zakazují přezkoumávat. Vědecké kolegy, kteří si dovolí je kriticky přezkoumávat, trestají dehonestací a exkomunikací z publikací i pracovišť. Stamiliony, miliardy dolarů na výzkum, statisícové platy, k tomu prestižní konference a kariérní katapult do nejprestižnějších vědeckých institucí a žurnálů – to už je prospěch, pro kterou stojí za to dehonestovat, umlčovat, zastrašovat a cenzurovat jakékoli „kacíře“, kteří by takový štědře financovaný výzkum (a granty) mohli ohrozit nežádoucími názory, studiemi nebo poukazováním na rizika.

Není to žádné organizované spiknutí. Není za tím žádný konkrétní stát. Není v tom žádná hierarchie. Je to jen špatně nastavený systém „akademici sami sobě“, který má tu neoddělitelnou vlastnost, že kdekoli se vynoří štědré vědecké granty, zkorumpovaní akademici ve střetu zájmů začnou lobbovat, umlčovat a likvidovat veškerou vědu a vědce, kteří představují pro jejich výzkum = granty jakoukoli hrozbu.

Máme co do činění s technokraty a expertokracií. S akademiky-kněžími opilými mocí. S lidmi, kteří nejsou skuteční vědci – jsou to jen zkorumpovaní akademici. Vysokoškoláci s titulem, výzkumnými projekty a vědeckou metodou, kteří jsou však zkorumpovaní penězi na granty a politicko-mediální mocí a útočí proti samým základům skutečné vědy: svobodě bádání, toleranci k jiným názorům byť by je považovali za mylné, a ke hledání experimentálně ověřené objektivní pravdy bez ohledu na to, jak menšinová je.

Problém je, že konsensus je sebepotvrzující: je počítán z počtu vědeckých publikací v recenzovaných vědeckých žurnálech, které s ním souhlasí resp. nesouhlasí = jenže vědecké žurnály systematicky zastrašují a odmítají zveřejňovat „nesprávné“ vědecké názory odporující konsensu, čímž samozřejmě vytváří úplně falešná data o falešném konsensu.

Celý článek: Wuhan a COVID: zkorumpovaní akademici umlčují vědce pro stomilionové granty