Odjinud: Malý výkladový slovník covidistické hatmatilky.

Výkladový slovník doby covidové vás seznámí se základními pojmy jako covidismus, Velký reset, Aspen institut, vládní opatření, nouzový stav, pandemický zákon, číslo R, hoax, konspirační teorie, odborník (expert), nakažený, vakcinovaný, lockdown, mutace a mnoha dalšími výrazy dnešní pokroucené reality. Dobrá práce!

Seriózní zdroj – souhlasí s vládní politikou, kritizuje pouze její nedůsledné provádění (např. nedostatečně vymáhané pokuty za nedodržování zákazů a nedostatečně přísné zákazy), zveličuje a zkresluje vše, co jí podporuje (např. uvádění lůžek v nemocnicích vyčleněných pro covid jako celou kapacitu lůžek), znevažuje a zatajuje vše, co jí problematizuje (porušování zákonů, nepříznivé dopady vládních výmyslů na zdraví, vedlejší účinky vakcín), pomlouvá zdroje, jejichž informace cenzuruje.

Nakažený – v 85% zcela zdravý člověk, který je na základě testu s 10% – 50% chybovostí označen za šiřitele nakažlivé smrtelně nebezpečné nemoci, jejíž šíření je trestné a umístěn do karantény, nebo v nemocnici, kam přišel kvůli necovidovému zákroku, mezi nemocné s COVID-19, kteří na rozdíl od něj skutečně nakažliví jsou a na životě jej ohrozit mohou

Vakcinovaný – při onemocnění prokazatelně šíří nákazu, má v některých pokrokových covidistických zemích volnost pohybu, studia, práce a čerpání služeb narozdíl od zdravého s pozitivním testem, u kterého se šíření nákazy neprokázalo a zdravého s negativním testem

…..

Kompletní slovník: Malý výkladový slovník covidistické hatmatilky