Nesmyslné absurdity kolem koronaviru a covidu shrnuje petice lékařů pro svobodu.

Analýza současné situace, kterou by měl vidět každý. Aby konečně pochopil, co se to vlastně děje. Petice a otevřený dopisu lékařů ohledně tzv. koronavirové krize určených pro vládu, parlament a média. Protože vystoupení před poslanci je ze strany zákonodárců neustále odkládáno, uspořádali lékaři Zdravého fóra online vystoupení sami. Shrnutí základních nesmyslů a absurdit spojených s koronavirem a nemocí COVID-19, názorné ukázky manipulace ze strany médií, politiků, vědců i lékařů.

Hlavní body petice:
1) Uklidnit obyvatelstvo a přestat je děsit
2) Upustit od plošných restriktivních opatření
3) Povinné roušky a respirátory jen tam, kde je to opravdu nutné
4) Upustit od povinného testování osob BEZ PŘÍZNAKŮ a ponechat rozhodnuté na ošetřujícím lékaři
5) Nedopustit zavedení povinné vakcíny
6) Věnovat se práci na obnově zdevastovaného hospodářství

[Edit 30.3.2021] Původní video už stačili cenzoři na YouTube smazat, naštěstí jsou pořád ještě alternativy. Udělejte si sami představu co a proč je cenzurované v covidové realitě 2021:

Vyjádření Igora Chauna, na jehož YouTube video bylo:

Přátelé, takže video „Otevřený dopis lékařů VLÁDĚ A PARLAMENTU ČR!“ YouTube právě smazal. 😡😠 Z důvodu „zdravotní dezinformace“. Tak v takové žijeme době. Podle mého názoru se jedná o OMEZOVÁNÍ SVOBODY SLOVA! Video vydrželo 24 hodin a vidělo jej 60 000 diváků. Mělo v drtivě většině vaše souhlasné a velmi děkovné komentáře. Můj kanál Goscha zároveň dostal sankci a dva týdny nemůže využívat různé funkce, například NAHRÁVÁNÍ VIDEÍ, publikování příspěvků nebo živé vysílání. Tak v takové žijeme době.
YT OBECNÉ VYSVĚTLENÍ:
YouTube nepovoluje obsah šířící zdravotní dezinformace o onemocnění COVID-19, které jsou v rozporu s informacemi Světové zdravotnické organizace (WHO) nebo informacemi vydávanými orgány ochrany veřejného zdraví příslušné země, včetně metod prevence, léčby nebo diagnostiky onemocnění COVID-19 a způsobů jeho přenosu.
NAPSAL JSEM ODVOLÁNÍ:
Upozorňuji, že došlo k omylu a žádám o obnovení videa. – Toto video neobsahuje zdravotní dezinformace, ale názor profesionálních lékařů na pandemii koronaviru a bylo natočeno a zveřejněno aktéry PETICE LÉKAŘŮ jako PREZENTACE PRO SLYŠENÍ Parlamentem České republiky, které se odehraje 30. 3. 2021. Cenzurujete tedy materiál, který byl přijat ke slyšení Poslaneckou sněmovnou ČR. Za jeho vypracováním stojí přední lékařští odborníci. Žádám o obnovení tohoto videa, které, jak znovu opakuji, bylo natočeno jako podklad pro OFICIÁLNÍ PREZENTACI uznávaných lékařů pro poslance Českého parlamentu. Vaše Zásady služby YouTube týkající se COVID-19 byly vydány 20. května 2020. Od té doby byly lékařskou a vědeckou obcí přineseny nové poznatky. Toto video o některých těchto poznatcích hovoří.
PETICE NESNIŽUJE NEBEZPEČÍ KORONAVIRU!
PETICE NEOBSAHUJE ZDRAVOTNÍ DEZINFORMACE!
PETICE OBSAHUJE TYTO BODY:
1) Uklidnit obyvatelstvo a přestat je děsit
2) Upustit od plošných restriktivních opatření
3) Povinné roušky a respirátory jen, kde je to opravdu nutné
4) Upustit od povinného testování osob BEZ PŘÍZNAKŮ a ponechat rozhodnutí na ošetřujícím lékaři
5) Nedopustit zavedení povinné vakcíny
6) Věnovat se práci na obnově zdevastovaného hospodářství
____________________
Je mi to líto a vnímám to bohužel jako potvrzení správnosti uvedených informací… – Už v květnu 2020 byly YouTubem připravené zákazy a restrikce na informace o Covidu a řídí se jimi dodnes, navzdory pokroku společenskému i lékařskému při řešení pandemie, který se mezitím odehrává. – Potvrzuje to, že to bylo plánované?
Děkuju všem za podporu a sdílení. Nic nekončí, pokračujeme…

Děkuju, Igor 👍


 

Otevřený dopis lékařů vládě, parlamentu a médiím ohledně tzv. koronavirové krize

Tato petice je výsledkem konsensu lékařů praktických oborů i zástupců z akademických řad. Vznikal během měsíce září, kdy se diskutovaly a zohledňovaly připomínky všech zúčastněných odborníků, kteří stejně jako podepsaní signatáři cítí a využívají svoje občanské právo i lékařskou povinnost se k situaci v naší zemi vyjádřit.

Jako lékaři cítíme občanskou povinnost vyjádřit se ke koronavirové krizi, která těžce dopadla na naši zemi. Jsme si plně vědomi vážnosti situace i zdravotních rizik, která s sebou přináší.

Mnohem větší nebezpečí ohrožení celkového zdraví lidu však vidíme v drastických vládních opatřeních, než v nemoci Covid jako takové.

Z medicínského hlediska nevidíme důvod k prohlubování restriktivních opatření, a proto žádáme vládu, aby neprodleně:

  • uklidnila obyvatelstvo a přestala jej děsit počtem nakažených jednou konkrétní nemocí.
  • upustila od dalších restriktivních opatření.
  • povinné nošení roušek zavedla pouze tam, kde to jednoznačně vyžaduje epidemiologická situace.
  • upustila od povinného testování osob bez příznaků a nezbytnost testu ponechala na uvážení ošetřujícího lékaře.
  • nedopustila uvedení narychlo připravených vakcín na trh a nezaváděla vakcinaci jako povinnou.
  • věnovala se práci na obnově zdevastovaného hospodářství.

Po více než šesti měsících od začátku vyhlášení pandemie v naší zemi je jasné, že:

  • tento typ koronaviru nepředstavuje pro zdravé občany v produktivním věku vážnou hrozbu, jestliže nejsou dlouhodobě vystaveni vysoké dávce viru. Pokud se tato skupina populace s virem setká, většinou nevykáže žádné nebo jen mírné příznaky, odpovídající běžnému chřipkovému onemocnění.

jistou hrozbu může virus představovat pro starší a chronicky nemocné občany, a to zhruba ve stejné míře jako jiné koronavirové, chřipkové a další virové infekce. Věříme, že naše zdravotnictví je na vysoké úrovni a je schopno se o ohroženou skupinu obyvatel postarat.

  • mnohem větší nebezpečí pro celkové zdraví lidu představuje mediálně vytvořený obraz nemoci Covid. Nikdy v minulosti nebylo obyvatelstvo informováno o jedné konkrétní nemoci tak dlouho, tak detailně a všemi médii naráz. Veřejnost je následkem toho nebývalým způsobem vystrašena.
  • existuje mnohem více a závažnějších onemocnění, než je Covid 19, a lidé jimi nejsou neustále všemi médii stresováni. Zaměřit pozornost veřejnosti na jeden konkrétní typ koronaviru je nebezpečný precedens, vzbuzující strach a devastující psychiku lidí a jejich sociální vztahy, který může mít nedozírný ničivý dopad na ekonomiku a celkový život společnosti.

Vládní karanténní opatření nemají opodstatnění, jen posilují strach a nejistotu a zhoršují beztak špatnou hospodářskou situaci.

Plošné nošení roušek není vhodné. Dlouhodobé nošení roušky nepřispívá ke zdraví toho, kdo ji nosí. Zavádění roušek ve školách je zcela v rozporu se zdravým rozumem. Děti nepatří do ohrožené skupiny obyvatel, jen jsou zbytečně stresovány. Stejně nesmyslné je zavírání škol kvůli nemoci, jejíž prodělání dětem neublíží, jen posílí jejich imunitní systém. Nemluvě o potížích, které zavření škol působí jejich rodičům a potažmo dopadá na hospodářskou situaci země.

Restriktivní opatření, zakazující a omezující podnikání, těžce poškodila ekonomiku země a zásadně ovlivnila psychiku obyvatel. Spoluobčané mnohých profesí žijí již několik měsíců v nejistotě a ve strachu z ekonomického krachu.

Jsme znepokojeni zprávami o narychlo vyrobené očkovací vakcíně proti COVIDu-19. Účinnost takové vakcíny je více než sporná a může přinést spoustu nežádoucích účinků.

Testování zdravých lidí, pokud se k němu nerozhodnou dobrovolně jako samoplátci, zbytečně vyčerpává zdravotní systém a zatěžuje pojišťovny.

Žádáme vyvážené zpravodajství zohledňující celkový kontext, protože každý jednotlivý statistický údaj se dá interpretovat různými způsoby.

Novináři by měli více informovat o různých možnostech prevence a léčby.

Měli by umožnit názorovou polemiku a nediskriminační přístup veřejnosti k jiným náhledům na celkovou situaci a k dalším léčebným možnostem.

Vláda by měla zastavit ekonomický pád země, upokojit obyvatelstvo, zaručit svobodu každého jednotlivce ve všech oblastech a dát jasně najevo, že kulturní, společenský a ekonomický život země nehodlá obětovat boji s jedním druhem viru.

Vraťme život do normálních kolejí s tím, že zkušenosti z posledních měsíců pomohly lidem více přemýšlet o zdravém způsobu života a vlastních schopnostech převzít za sebe odpovědnost.

Podepsáni:

MUDr. Ladislav Fiala
MUDr. Radkin Honzák
MUDr. Jan Hnízdil
MUDr. Kateřina Lucká
Bc. David Petrásek
Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
Doc. MUDr. Roman Šmucler
MVDr. Jiří Urbánek, MBA
MUDr. Ivan Vondřich

Petice k podpisu: Otevřený dopis lékařů vládě, parlamentu a médiím ohledně tzv. koronavirové krize
(76 611 podpisů ke dni 29.3.2021)