Jak se testuje na koronavirus, a proč je až 90% výsledků falešně pozitivních.

MUDr. Igor Bukovský, PhD.

MUDr. Igor Bukovský, PhD.

Pro zjištění onemocnění Covid-19 se používají testy. Pozitivní test pro nás automaticky znamená nemocný člověk. To je naprosto absurdní přístup, který vědomě lže a manipuluje s fakty.

Testováním se zjišťuje přítomnost nového typu koronaviru SARS-CoV-2 v organismu. U testované osoby se odebírá genetický materiál. Ten se pomocí umělého rozmnožování v laboratoři zvětší v množství cyklů až na miliardové nárůsty. Pokud se potom ve vzorku najdou vytipované sekvence RNA, považuje se člověk za pozitivního. Ale na co přesně?

To, že máte v těle kousky koronaviru SARS-CoV-2, které jsou tak nepatrné, že se musí miliardkrát zvětšit, aby je bylo možné vůbec najít, neznamená, že je vir aktivní. Může zrovna tak dobře jít o pozůstatky prodělané nákazy, se kterou se tělo vypořádalo. Ale především, i kdyby jste měli v těle aktivní SARS-CoV-2, neonemocněli jste nemocí Covid-19. Do dnešních dnů není prokázaná příčinná souvislost mezi virem a nemocí. Jestli se vám tomu nechce věřit, poslouchejte pozorně:

Důvěryhodností používaných testů se nedávno zabývaly New York Times. Článek už byl od té doby upravovaný, ale i tak zůstala v platnosti důležitá informace o tom, že až 90% provedených testů je falešně pozitivních. Jak je to možné?

Pro testování se používají tzv. PCR testy. Při nich probíhá množení odebraného genetického materiálu v mnoha cyklech, aby došlo ke „zvětšení“ zkoumaného vzorku. Čím vetší počet cyklů musíte použít, aby bylo možné najít koronavirus SARS-CoV-2, tím muselo být jeho množství v organismu menší. A to dokonce až tak nepatrné, že není pravděpodobné, aby člověk s tak malou virovou zátěží mohl být infekční. Ve Spojených státech používají počet cyklů v rozmezí 37-40, na Slovensku 35, u nás se mi informaci o počtu cyklů nepodařilo najít. Měla by být ale součástí každého výsledku PCR testu, protože prahová hodnota cyklu zásadně určuje množství viru v odebraném vzorku.

Odborníci určili jako rozumnou hranici 30 cyklů. Nad tento počet zvětšení už dostáváme falešné pozitivní výsledky. Pro představu… i při počtu 30 cyklů jde o miliardové zvětšení, při počtu 35 cyklů (Slovensko) je zvětšení 34 miliardy. Na základě takových testů, nevhodných pro diagnostiku respiračních onemocnění, často i bez certifikace, s různě nastavenými prahovými hodnotami cyklů, potom vytváříme nesmyslné statistiky, a necháváme se omezovat od establishmentu v karanténách, devastovaných sociálních kontaktech, zákazech cestování a dalších restrikcích. Vážně?

U PCR testu při testování koronaviru není žádný problém zjistit číslo pozitivních, které chci zjistit. Stačí jen nastavit počet cyklů na hodnotu, která mi zvýší počet výsledků. S mírnou nadsázkou při nastavení dostatečného zvětšení, bude pozitivní každý.

Je důležité se ptát, jakými testy a s jak nastavenými parametry jsme testováni. Protože z jejich výsledků a z nich vytvořených křivek a statistik nám zítra Vojtěch, Prymula, Rážová, Babiš, Hamáček nebo já nevím kdo ještě může zakázat jít do práce, školy, na fotbal, kamkoliv…