Jak a na co byly testované experimentální injekce proti covidu. Můžeme jim říkat vakcína?

Možná si myslíte, že pro potvrzení účinnosti a bezpečnosti vakcín proti covid-19 byly studovány tisíce případů. K dočasnému povolení experimentální vakcíny od Pfizer/BioNTech stačio 170 případů v klinickém testu! Přesto se teď pod nátlakem bez posouzení anamnézy aplikuje stovkám miliónů lidí po celém světě včetně těhotných žen a dětí. Výrobci vakcín v USA zaplatili za posledních deset let 35 miliard dolarů za kriminální pokuty a odškodnění, podvádění regulátorů, za falšování vědeckých dat, za lhaní lékařům a vědomé zabíjení lidí. Ty samé „hodné“ firmy, které nás dnes zachraňují před covidem.

Ať je váš názor na vakcíny jakýkoliv, ta koordinovaná posedlost vakcínami ze strany vlád, velkých technologických korporací a farmaceutických společností vám musí připadat trochu podezřelá. Covid-19 není ani zdaleka v seznamu 10 nejhorších zabijáků, aby se odůvodnila taková nepřiměřená reakce. Pokud by všechny tyto snahy byly čistě pro dobro lidstva, proč je soukromým farmaceutickým společnostem umožněno na tom profitovat?

Za 14 let výzkumu v této oblasti nebyla žádná mRNA injekce nebo vakcína licencovaná pro použití ve světě.

MRNA vakcíny nikdy předtím nebyly testovány na lidech. A s vysokou mírou přežití na covid-19 a malou mírou vážných příznaků, se zdá nelogické chtít riskovat, nechat si píchnout novou a netestovanou technologii, která byla urychlena skrze pochybné klinické testy. Pokud se neprokázalo, že tato vakcína snižuje vážný průběh onemocnění, nebo že zastavuje přenos viru, můžeme jí tedy stále říkat vakcína? Za 14 let výzkumu v této oblasti nebyla žádná mRNA injekce nebo vakcína licencovaná pro použití ve světě. I když měli prvotní klinické testy, tak nepříznivé události a úmrtí spojená s těmito mRNA injekcemi neboli vakcínami byla tak vážná a způsobila tolik škody, že nedostali licenci k použití.

Klinické testy by měly být dostatečně rozsáhlé, aby zjistily vzácná poškození, a dostatečně dlouhé, aby zjistily poškození s dlouhým diagnostickým rozhledem a dlouhými inkubačními dobami. Mnoho poškození, která jsou spojovaná s očkováním, jsou autoimunitní poškození. A ta se někdy projeví až za několik měsíců nebo let. Placebem kontrolovaný klinický test, který trvá pouze osm týdnů, většinu těch poškození nezjistí. A přesto… i ty krátkodobé klinické testy nám ukázaly, že tyto vakcíny jsou velmi reaktogenní.

Abychom to shrnuli… tyto klinické testy nebyly navrženy pro vážná onemocnění. Použili naprosté minimum případů, což bylo 170, aby opodstatnili svoji hlášenou účinnost. A ty případy identifikovali nespolehlivými PCR testy. K tomu stačily jeden nebo dva mírné příznaky. Mezi ně patří: bolest hlavy, horečka, kašel nebo mírná nevolnost. Tohle není ani zdaleka dostatečné a tyto testy rozhodně nedávají ujištění, že vakcíny budou chránit před jakoukoliv vážnou nemocí. Klinické testy také neřešily nejdůležitější problém, což je zastavení přenosu viru.

Injekce mRNA v podstatě zesiluje onemocnění a způsobuje více škody než užitku.

Klinické testy Pfizeru a Moderny nebyly navrženy, aby nám daly přesné ohodnocení rizika, jinými slovy – vyhneme se díky vakcíně více problémům, než které způsobí? Byly navrženy tak, aby uspěly, aby přehlížely problémy, poškození, vedlejší účinky, a aby vakcínu dostaly co nejrychleji na trh.

„První rozhovor jsem udělala v květnu 2020. Říkala jsem, že kromě nepříznivých účinků, ke kterým může dojít ihned po očkování, na základě publikací ohledně mRNA, zejména studie z roku 2012, o které jsem mluvila v květnu 2020. Ta pojednává o tom, že mRNA má tendenci vyvolat autoimunitní reakci, když si ji lidé nechají píchnout, ale když přijdou do kontaktu s činidlem, která se jim píchá, řekněme během další chřipkové sezóny, takže to může být v březnu nebo dubnu 2021, nebo během chřipkové sezóny na přelomu let 2021/2022, že když pak přijdou do kontaktu s přírodním virem nebo přírodním infekčním činidlem, můžou zažít výraznou nepříznivou událost. Imunitní systém se v podstatě postaví proti vlastnímu tělu. Vyvolá imunitní reakci proti vašim orgánům, Takže očkovaní lidé můžou zemřít o měsíce nebo roky později. Tomuto procesu se říká protilátkově závislé zesílení. Injekce mRNA v podstatě zesiluje onemocnění a způsobuje více škody než užitku.“
Prof. Dolores Cahill, PHD

Tyto vakcíny mohou zabíjet mnoho lidí, a my se to nedozvíme kvůli nedostatečnému systému sledování poškození.

Schválení k nouzovému použití je vědecký experiment na masové populaci. Pokud to má nějakou šanci, aby to fungovalo, vyžadovalo by to mimořádné přezkoumání tiskem a veřejností. To právo bylo lidem odebráno. Aby mohli pokračovat v propagaci vakcinační kampaně, museli použít cenzuru, aby umlčeli jakoukoliv opozici. Vlády, technologičtí giganti, farmaceutický průmysl a regulátoři používají výraz „dezinformace o očkování” jako eufemismus pro jakékoliv faktické tvrzení, které se liší od oficiálních prohlášení o bezpečnosti vakcín, ať jsou pravdivá, nebo ne.

Tyto vakcíny mohou zabíjet mnoho lidí, a my se to nedozvíme kvůli nedostatečnému systému sledování poškození. Historicky se do VAERS hlásí méně než 1% nepříznivých událostí. Většina existujících systémů sledující bezpečnost jsou naprosto nedostatečné k dokumentování skutečného počtu případů vážných nepříznivých účinků po očkování, současné metody vyhodnocování obětí související s očkováním je třeba zpochybnit. Podle studie z amerického ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb skutečné číslo nepříznivých událostí je pravděpodobně výrazně vyšší. VAERS je pasivní sledovací systém, který spoléhá na ochotu jedinců, dobrovolně podat hlášení.

Nemyslím si, že můžeme věřit vakcinačním společnostem. Myslím si, že kdokoliv, kdo věří vakcinačním společnostem, se nedívá do historie nebo na zkorumpovanou instituční kulturu, která je přítomná ve všech těchto společnostech. Čtyři společnosti, které vyrábí veškeré povinné vakcíny pro Ameriku, je Sanofi, Merck, Axon a Pfizer. Ty všechny společnosti jsou usvědčené z vážných zločinů. Tohle jsou zločinné podniky. Ty čtyři společnosti od roku 2009… jinými slovy poslední dekádu… utratily téměř 35 miliard dolarů za kriminální pokuty a odškodnění. Za podvádění regulátorů, za falšování vědeckých dat, za lhaní lékařům, a za zabití stovek tisíc Američanů produktem, o kterém věděly, že je smrtelný.“
Robert F. Kennedy Jr

Zdroj: Pravda za klinickými testy vakcín proti covidu-19 [DOKUMENT]

Vakcínou proti COVID-19 nechráníte nikoho ve svém okolí. Kampaň na očkování je HOAX.