Historie se nemůže opakovat? Kde jsou všichni bojovníci proti fašismu?

Následující seznam uvádí 29 z více než 400 zákonných omezení uvalených na Židy během prvních šesti let nacistického režimu v Německu.

Zaměníme slovo Žid za slovo neočkovaný a rázem se dávná minulost začíná dost nepříjemně podobat naší současnosti. Kolik lidí by dnes pod vlivem mediální masáže s těmito nařízeními nadšeně souhlasilo?
A nebo už souhlasí…

1933
Vyhláška berlínského městského komisaře pro zdravotnictví pozastavuje neočkovaným lékařům činnost v městské sociální péči.
Zákon o obnovení profesionální státní služby odstraňuje neočkované ze státních služeb.
Zákon o přijímání do právnických profesí zakazuje přijímání neočkovaných do advokacie.
Zákon proti přeplněnosti škol a univerzit omezuje počet neočkovaných studentů na veřejných školách.
Zákon o denaturalizaci odebírá občanství naturalizovaným neočkovaným a „nežádoucím osobám“.
Zákon o redaktorech zakazuje neočkovaným zastávat redakční funkce.

1935
Armádní zákon vylučuje neočkované důstojníky z armády.
Norimberské rasové zákony vylučují německé neočkované z říšského občanství a zakazují jim uzavírat manželství nebo mít sexuální vztahy s osobami „německé nebo s Němci spřízněné krve“.

1936
Vládní nařízení o říšském daňovém zákoně zakazuje neočkovaným pracovat jako daňoví poradci.
Říšský zákon o veterinárních lékařích vylučuje neočkované z této profese.
Říšské ministerstvo školství zakazuje neočkovaným učitelům působit na veřejných školách.

1937
Starosta Berlína nařizuje veřejným školám, aby až do odvolání nepřijímaly neočkované děti.

1938
Zákon o změně rodinných a osobních jmen zakazuje neočkovaným měnit si jména.
Zákon o povolání dražebníka vylučuje neočkované z této profese.
Zákon o zbraních zakazuje neočkované obchodníky se zbraněmi.
Dekret proti maskování firem neočkovaných zakazuje měnit názvy podniků vlastněných neočkovanými.
Nařízení o zveřejnění majetku neočkovaných nařizuje neočkovaným nahlásit veškerý majetek přesahující 5 000 říšských marek.
Říšské ministerstvo vnitra zakazuje neočkovaným vstup do lázní.
Vládní nařízení o zákonu o změně rodinných a osobních jmen ukládá neočkovaným, přijmout další jméno: „Neočko“ pro muže a „Neočka“ pro ženy.
Vyhláška o konfiskaci majetku neočkovaných upravuje převod majetku neočkovaných na očkované v Německu.
Říšské ministerstvo vnitra ruší platnost všech německých pasů, které měli neočkovaní. Neočkovaní musí odevzdat své staré pasy, které se stanou platnými až poté, co do nich bude vyraženo písmeno „N“.
Výnos o vyloučení neočkovaných z německého hospodářského života uzavírá všechny podniky vlastněné neočkovanými.
Říšské ministerstvo školství vylučuje všechny neočkované děti ze státních škol.
Říšské ministerstvo vnitra omezuje svobodu pohybu neočkovaných.
Říšské ministerstvo vnitra zakazuje neočkovaným chovat poštovní holuby.
Vládní nařízení k zákonu o organizaci národní práce ruší všechny státní zakázky uzavřené s firmami vlastněnými neočkovanými.
Zákon o porodních asistentkách zakazuje výkon povolání všem neočkovaným.

1939
Nařízení o odevzdání drahých kovů a kamenů ve vlastnictví neočkovaných ukládá neočkovaným odevzdat zlato, stříbro, diamanty a další cennosti státu bez náhrady.
Prezident německé loterie zakazuje prodej losů neočkovaným.

Zdroj: Historie se nemůže opakovat?

Publikujeme bez výslovného svolení autora v dobré víře i úmyslu rozšířit myšlenky a názory, se kterými se web Nespokojený ztotožňuje.