Existuje asymptomatický přenos koronaviru, nebo je to hoax?

Může být zdravý člověk s pozitivním testem na SARS-CoV-2 nakažlivý pro své okolí? Po téměř rok trvající mediální masáži se nabízí jako první odpověď ano. Tak je nám to dlouhodobě prezentováno, proto jsou nutné náhubky, rozestupy, omezení kontaktů, zavřené školy, restaurace, obchody, kina, divadla, zakázané sportovní a hromadné akce. Protože i člověk bez jakýchkoliv příznaků nemoci může prý být infekční pro své okolí. A když to všichni říkají, a skoro celý svět se podle toho řídí, tak to přeci musí být pravda, ne? Nemusí. Nebyl by to v historii lidstva první a bohužel asi ani poslední případ. Udržení a šíření bludu spolehlivě pomáhá skupinové myšlení. [1]

Každé podobné tvrzení musí být podložené fakty. V případě čínského viru SARS-CoV-2 o to víc, že je to pro psychopatické vlády neodborníků téma číslo jedna už tak dlouho, že by neměl být vůbec žádný problém jimi prezentované názory opřít o ověřitelná vědecká data. [2] Jenže nejsou schopné předložit důkazy ani na základě žádosti o poskytnutí informací.

Máme tady vir SARS-CoV-2, který má způsobovat onemocnění COVID-19. Přesto neumíme izolovat vir, a ani dokázat, že způsobuje nemoc, jejíž projevy jsou tak nespecifické a obecné jako teplota nebo kašel. Tedy symptomy, které se dají najít i u jiných onemocnění. Základním předpokladem pro určení původce onemocnění je schopnost ho izolovat, tedy prokázat, že reálně existuje. [3] Je to těžko uvěřitelné, ale existenci koronaviru SARS-CoV-2 není schopné prokázat Ministerstvo zdravotnictví ČR [4], světové WHO, evropské ECDC nebo americké CDC [5] [6], ani žádná další země nebo instituce na světě. [7] [8]

„Nemocné“ hledáme pouze testy, které nebyly pro tento účel vynalezené [9], a vykazují značný podíl falešně pozitivních výsledků. [10] [11] Kdyby se podobným způsobem přistupovalo k jiným virům a patogenům, můžeme tady mít obdobné epidemie neustále. Přistoupili jsme na pandemii nevhodných testů s falešnými výsledky, které ve skutečnosti určují, kdo je zdravý a kdo ne. [12] [13] [14] [15]

Podívejme se na argumentaci, kterou používá Ministerstvo zdravotnictví ČR. Spolek RESETHEUS ho pořádal o poskytnutí přesných citací vědeckých publikací, které vědeckým, tzn. ověřitelným a opakovatelným způsobem dokládají to, že:

1) virus SARS-CoV-2 byl řádně izolován. Tzn., že virové částice byly vyčištěny a izolovány pomocí centrifugace s hustotním gradientem, bílkoviny byly biochemicky analyzovány. Důkaz, že k takové izolaci došlo byl doložen fotografií zkoncentrovaných izolovaných částic. Z takto izolovaných částic byla vyextrahována molekula RNA, gelovou elektroforézou změřena její velikost a sekvenováním standardně dlouhých sekvencí sestaven její řetězec.
2) u takto doloženého viru SARS-CoV-2 je prokázána příčinná souvislost k onemocnění COVID-19 a je tedy oprávněné považovat jej za původce tohoto onemocnění.

Tedy: „Dokažte, že existuje vir SARS-CoV-2 a způsobuje nemoc COVID-19. Kompletní korespondenci najdete v textu publikovaným pod všeříkajícím názvem Ministerstvo zdravotnictví nemá důkaz o tom, že virus SARS-CoV-2 reálně existuje. MZČR uvedlo 7 odkazů na webové stránky, z toho jediný odkaz byl na původní vědeckou práci. [16] Z podrobného rozboru vyplývá jasná odpověď, že uvedenou publikaci není možné použít jako vědecký argument, který by potvrzoval oprávněnost hypotézy, že existuje nový patogen (SARS-CoV-2) a že způsobuje onemocnění COVID-19. [17]

V závěru RESETHEUS uvádí:

Ministerstvo zdravotnictví opět dokazuje to, že přestože disponuje celou řadou odborníků, není schopno doložit základní informaci, vědecký důkaz, který by dovolil tvrdit, že existuje nový virus SARS-CoV-2 a je příčinou onemocnění COVID-19. Nemá tedy vědecké opodstatnění pro nouzový stav a následná opatření, která jsou v souvislosti se SARS-CoV-2/COVID-19 zaváděna.

Celá věc se tím posouvá z úrovně vědecké na úroveň právní. Jsou porušována základní lidská práva a svobody, aniž by k tomu byl důvod. Argumentuje se, že veškerá opatření jsou zaváděna kvůli nekontrolovanému šíření nového, potencionálně smrtelného, viru. Když se ale ptáme na jednoduchou informaci, kde je důkaz, že tento virus skutečně existuje, tak ji ministerstvo není schopno poskytnout.

Na Státní zdravotní ústav potom směřovala žádost o poskytnutí relevantní vědecké informace, která by ověřitelným způsobem dokládala, že:

1) tzv. asymptomatické případy COVID-19 (lidé bez příznaků COVID-19, jejichž „pozitivita“ byla stanovena jen na základě pozitivního výsledku testu) mohou údajným původcem tohoto onemocnění, virem SARS-CoV-2, infikovat ostatní jedince.
2) člověk může být virem SARS-CoV-2 infikován natolik, že je infekční pro své okolí, aniž by vykazoval jakékoli příznaky COVID-19, které virus SARS-CoV-2 údajně způsobuje.
3) přítomnost cílových sekvencí RNA, detekovaných testy RT-PCR, lze interpretovat jako důkaz přítomnosti celého neporušeného genomu infekceschopného SARS-CoV-2.
4) přítomnost antigenu, detekovaného antigenními testy, lze interpretovat jako důkaz přítomnosti celého infekceschopného SARS-CoV-2.

Původní žádost a odpověď Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Reakce RESETHEUS v textu Je asymptomatický a presymptomatický přenos hoax? je velmi argumentačně obsáhlá, a věnuje se jednotlivým citacím, které SZÚ použil zasláním jediného odkazu na ECDC. [18] Doporučuji přečíst si celý článek [19], uděláte si lepší představu, jaká kvalita argumentace se používá pro tak zásadní otázky. Pro rychlou představu: „důkazy naznačují, že COVID-19 může být…“ „role velkých kapének a aerosolů je stále nejasná“  „nepřímý přenos prostřednictvím předmětů je považován za možný, i když přenos prostřednictvím kontaminovaných předmětů dosud nebyl zdokumentován“ „zjištění naznačují…“ „důkazy o přenosu vzduchem jsou považovány za méně spolehlivé“ apod. Jinými slovy jde o ničím nepodložené domněnky a teorie. Jak je možné bez ověřitelných vědeckých dat zavřít celou zemi?

Ukázky toho, jakým způsobem jsou zkreslené statistiky ohledně koronaviru, vidíme každý den. [19] Že přímo na CODID-19 zemřela třetina lidí z oficiálně udávaného počtu, přiznal i Blatný. [20] Počty nemocných a mrtvých v epidemii čínského viru nám tak vytvářejí jen testy, které nejsou pro tento účel určené. Testují vir SARS-CoV-2, který nebyl nikdy izolovaný, přesto je prý možné ho bezpečně najít testem. I vakcínu proti tomu viru, který nikdo nikdy neviděl, je možné sestavit jen na základě toho, že si farmaceutická firma stáhla genom viru z internetu! [21] Na základě toho jsou vyvinuté vakcíny, kterými se má proočkovat půlka planety.

Neměli bychom nikdy zapomínat, že v souvislosti s čínským virem nejsou zodpovězené ani ty nejzákladnější otázky. Establishment si ke zdůvodnění svých likvidujících opatření vystačí jen s obecnými formulacemi a nic dokazujícími odkazy, případě použije argument obdobných opatření v jiných zemích. Nic z toho nejsou vědecké důkazy. Za jedinou nezpochybnitelnou pravdu jsou nám předkládané domněnky a teorie, jiné přístupy jsou dehonestované a dopředu bez diskuse odmítané. Ověřiteli pravdy covidového kultu jsou mazané účty na sociálních sítích, videa a účty na YouTube, na dezinformátory si MZČR najalo agenturu. [22] [23]

Nezapomínejme, že jsou to právě veřejné instituce a vlády, které nejsou schopné doložit svá rozhodnutí odpovídajícími daty a studiemi. [24] [25] [26] [27] Že lidé, kteří nás přesvědčují o nutnosti testů a teď i vakcín jsou často napojení na farmaceutického firmy, v jejichž zájmu třeba jednají. [28] Že strašení o nových a nových mutacích koronaviru opět probíhá bez jakýchkoliv relevantních dat, protože vystrašeným se snadno vládne. A že by za to měli odpovědní nést trestněprávní následky. Nezapomínejme.

Čtěte kompletní texty:
Je asymptomatický a presymptomatický přenos hoax?
Žádost o poskytnutí informací potvrzujících asymptomatickou infekci a přenos
Instituce po celém světě nemají žádný záznam o izolaci-purifikaci SARS-CoV-2
Ministerstvo zdravotnictví nemá důkaz o tom, že virus SARS-CoV-2 reálně existuje
Dopis virologům | mikrobiologům | vakcinologům | vědcům, kteří se veřejně vyjadřují ke COVID-19
Vakcína – triumf vědy?
Šok! Nová štúdia na vzorke 10 miliónov Číňanov zistila, že bezpríznakové šírenie Covid-19 nikdy neexistovalo