Covid pandemie byla naplánovaná a mRNA „vakcíny“ jsou biologická zbraň.

Dr. David Martin

Dr. David Martin

Rozhovor specialisty na patentové právo Dr. Davida Martina navazuje na jeho výpověď před vyšetřovací komisí vedenou Dr. Reinerem Fuellmichem. Na základě dohledatelných záznamů o patentech, časové posloupnosti objevení „nového“ viru a zahájení výroby „vakcín“, Dr. Martin označuje mRNA injekce za biologickou zbraň.

„Svět je vystaven biologické zbrani, která už zabila tisíce a pravděpodobně ovlivní morbiditu stovek milionů. Tohle je organizovaný zločin a my tady diskutujeme o maskách.“

Lidé si myslí, že kus SARS koronaviru byl nějak přetvořen na vakcínu. To není pravda. Počítačem simulovaný, umělý, chimérický, počítačem generovaný kód, byl nahrán Číňany v lednu. Byl předán Moderně, aby ho dali do injekce. Tak aby vaše buňky, v případě RNA vakcín, tak aby vaše buňky produkovaly S1 syntézu spike proteinu. Ne ten samotný virus, tak jak jsme kdysi dělali vakcíny, tohle byl počítačový program nahraný Číňany do americké výroby, aby vpíchli stimulant patogenu americké populaci. Pojďme to říct, opravdu, opravdu jasně.

V roce 2002, Ralph Baric z Univerzity Severní Karolíny spolu s několika svými kolegy v roce 2002 podali patent na to, co oni nazývali infekční přenosově defektivní forma koronaviru. Zamyslete se nad tím, co jsem právě řekl. Infekční přenosově defektivní… co to znamená? To znamená, že Anthony Fauci v roce 1991 chtěl udělat z koronaviru vektor (nositele) pro vakcínu na HIV. Chtěl použít virus jako vakcínu. A mimochodem to zní tak špatně jako to, co jsem právě řekl. Je to ve skutečnosti špatný nápad. Ale chtěl vzít vysoce manipulovatelnou platformu, které říkal koronavirus, a chtěl ji nechat zmutovat a chiméricky upravit a rekombinovat, tak aby se mohl dostat ke způsobu, jakým může cílit na lidský plicní epitel. To jsou buňky uvnitř vašich plic. A tým Ralpha Barica udělal to, že v roce 2002 patentoval spoustu variací koronaviru, které by je učinily více infekčními pro lidi. A to je, kdy ta biologická a chemická věc se stává důležitou. Protože pokud vytváříte věc, která je pro lidi více infekční, podle Ralpha Barica to je oprávněné, protože to je pro léčebné účely. Byla někdy v historii lidstva technologie, která byla vyvinuta pod záminkou dobré věci a byla kdy použita pro špatnou věc? A nebo jsem jen naivní, když si myslím, že možná, když vytvoříte přírodní látku více toxickou pro lidi, tak že to je v podstatě špatná věc?

„Jakmile lidé pochopí, že bezpočty lékařů se ochotně podílely na vraždě lidstva, neumím si představit, jaké by bylo s tím žít.“

Já vám jako první řeknu, že stejná mainstreamová média, která udělala ilegální mluvit o wuhanském úniku před šesti měsíci, a teď najednou je v pořádku o tom mluvit, používají únik pro odvedení pozornosti. Tady nejde o virus. A příběh o tom, odkud se to vzalo, je ve skutečnosti naprosto zavádějící. Tohle není… a oficiální záznamy jsou ohledně toho zcela jasné… tohle není virus. Pokud se dostanete k jakýmkoliv veřejným záznamům, ať už se podíváte do jakékoliv, Genbank (genetická banka) nebo do GISAID, ať se podíváte do kterékoliv z nich, uvidíte fylogenetické stromy, které se snaží určit, jak virus zmutoval na svých různých místech. Ale tady je ten problém. Problém je, že ve Wuhanu nic nezačalo. Nic. V podstatě, když se podíváte na první dva týdny v lednu, uvidíte genové sekvence, které jsou nahrány z několika lokalit. A ukazuje se, že když se podíváte na první čtyři sekvence, které byly nahrány, ta první nahraná, která byla nahraná 20. prosince 2019, předchází údajně prvního pacienta.

Je to tak, že když přijmete dogma, což tohle přesně je… je to systém víry. Když jste přijali dogma, které říká, že ta odpověď je řízení lidské populace farmaceutickými průmyslovými firmami, což je, co NIAID a Anthony Fauci dělali od doby, co nastoupil do úřadu v roce 1984, což je, já zarámuju svět prostřednictvím čočky, že zdraví se podává injekčně. Pokud tohle je ten 191 miliardový podnik, který vedete od roku 1984, a jste blízko konce své profesionální dráhy, na čemž se všichni shodnem, že se blíží ke konci, díky Bohu, že se blížíme ke konci užitečného života Anthonyho Fauciho, ale po 191 miliardách veřejných výdajů, víte co? Pořád není po jeho. On je zoufalý… a je zoufalý, protože on chce zanechat odkaz, že on je ten chlápek, který nás dostal do budoucnosti lidstva – Crisperu, genové terapie. Kde my jsme všichni jenom série počítačového kódu, kde jsme řízení korporátním farmaceuticko industriálním komplexem. On se nás tam zoufale snaží dostat.A jak se ukazuje, to vyžaduje činy ze zoufalství.

„Do 2. ledna, u přesně 41 hospitalizovaných pacientů bylo identifikováno a laboratorně ověřeno, že mají infekci covidu 2019.” Takže 2. ledna máme 41 pacientů s laboratorně potvrzenými případy věci, která nebyla až do následujícího týdne izolována. Jak to, že máte laboratorní ověření věci, která ještě neexistuje? Jaký časový stroj by byl zapotřebí, abychom se dostali do 2. ledna. Máme 41 potvrzených případů, kde laboratorní data pochází z RT-PCR, prováděného někde, aby potvrdili existenci patogenu, který ještě neexistoval.

Pokud se podíváte na historii mRNA technologie, ta historie není dobrá. Ten patogenní priming, který se děje s mRNA technologií v předchozích pokusech, naznačuje, že prognóza je v podstatě docela temná. Paradoxně, existují některé terapie, které mohou být zváženy, ale nevíme, a to je problém, kdy máme chimérické syntetické mRNA vlákno, o kterém víme, že není odvozeno z patogenu, ale je odvozeno z počítačové simulace, my neznáme dlouhodobý účinek toho, kam se ta věc bude vyvíjet. Takže ta špatná zpráva je, že budou důsledky, které nemohly být předvídány, protože my jsme neměli tento druh syntetické, chimérické změny v (klinických) zkouškách v minulosti.

To, co jsme měli, byla vlákna mRNA přímo odvozená z patogenu. Tento, spike protein, který je v injekci Pfizeru a Moderny, to je naprosto nová hra. Takže nemůžeme odpovědět na otázku, jestli existuje naděje pro lidi, kteří si nechali dát vakcínu, prostě proto, že ta informace není zjistitelná a není zjistitelná, protože ani Pfizer, ani Moderna neměli k dispozici nezávislou hodnotící radu, která by zrevidovala tento obsah. Takže to je vlastně, jako když liška hlídá kurník, a my nemáme žádný způsob, jak získat informace, které ověřují, jestli jejich analýza rizik a výhod zahrnuje dlouhodobé dopady toho, co se stane se zdravím lidí po injekci. To nevíme.

Když tuto věc tak trochu rozeberete… to, co bylo provedeno, je, že my jsme si zvolili používání toho lživého pojmu vakcína. A to i přes skutečnost, že vakcína má definovaný pojem. Dokonce i Patentový úřad musel školit Anthonyho Fauciho, jak jsem uvedl do Fauciho spisu, co to je vakcína, protože Anthony Fauci se pokoušel získat vakcínu, která jí ve skutečnosti nebyla a ověřovatelé faktů nenávidí, když to říkám, ale existuje právní standard toho, co je vakcína, a existuje standard FDA toho, co je vakcína. A tohle není ani jedno.

Podstatou věci je, že v případě injekce Moderny a Pfizeru, oni vpichují stimulant, aby vyprodukovali toxin, pro druhotný přínos, ve který doufáte, aby se vybudovala imunitní odezva na toxin, který tvoří vaše tělo. Nedostáváte patogen, na který vaše tělo odpoví imunitní odezvou. Vy dostáváte instrukce pro vaše buňky, aby vytvořily patogen a pak doufáte, že vaše tělo, v odpovědi na patogen, o kterém vám bylo řečeno, že ho máte vytvořit, vy doufáte, že vaše tělo přijde s imunitní odezvou. Ale zde je malý problém. Klinické studie neměřily imunitní odezvu. Ony neměřily infekční odpověď. A ony neměřily odpověď při přenosu. Takže každý veřejný přínos pro veřejné zdraví, které vakcíny údajně mají, nikdy nebyl měřen v těchto klinických zkouškách.

Takže ještě jednou, mechanismus akce je problém, pokud nevíte, jaké skutečné komponenty jsou v injekci. Víme, že existovala dobře podložená obava nejen z přenosu jakýchkoliv zbytků… zbytků toho vyrobeného spike proteinu člověkem, ano… My nemáme, jen aby bylo jasno, řekněme si to na rovinu, lidé nemají (přirozeně) vytvářet spike protein. To nebylo součástí božského řádu, který byl vložen do genomu lidstva. Nebylo do nás zakódováno, abychom vytvářeli spike protein. A problém je, že my nevíme, jestli to, co se skutečně děje, je to, že vytváříme patogen druhé úrovně, což je cokoliv, co je vyjádřeno, to by mohlo být biologické, mohl by to být proteinový fragment, mohly by to být všechny možné druhy jiných věcí…

Víme ale, že riziko sekundárního přenosu klinických symptomů, je něco, co bylo známo a bylo významně zdokumentováno již kolem roku 2000. Takže my víme, že existuje sekundární efekt na zdravé populaci, která se nenechala očkovat a tyto zdokumentované důkazy jsou dostatečně zásadní, že to byla jedna z věcí, kterou zahrnuli pro sledování v rámci klinických zkoušek pro tyto konkrétní injekce. Teď ta špatná zpráva je, že to nebylo sledováno. Ale to neznamená, že to nebylo uvedeno v tom, co měl Pfizer sledovat v průběhu klinické zkoušky. Takže my víme, že zde bylo známé riziko, my víme, že toto riziko bylo identifikováno jako něco, co by mělo být sledováno, a víme, že to sledováno nebylo.

Když spácháte dostatečně velký zločin a je dostatečně nehorázný, že veřejné instituce, které to mají (trestně) stíhat, jsou ve skutečnosti do toho zataženy, co pak máte je svět, ve kterém zločin může běžet bez kontroly, což je přesně to, co se děje právě teď. Není pochyb o tom, že tvrzení, která jsem učinil ohledně antimonopolních zločinů, jsou ve skutečnosti důkazy, jasné, bez potřeby dalších úvah, přesvědčivé argumenty. Protože ony splňují definici. Když Anthony Fauci na jaře 2020 řekl, že Moderna bude lídr ve výrobě vakcín, toto prohlášení nemělo žádný faktický základ. Moderna nikdy předtím nevyrobila úspěšnou vakcínu. Nikdy nevyrobili něco, co by bylo bezpečně podáváno lidem. A najednou oni jsou lídrem? Protože to říká Anthony Fauci? Když se vrátíte o nějakou dobu zpět, zjistíte, že to řekl, protože tehdy v listopadu 2019… a slyšel jste mě dobře, měsíc před tím, než jsme vůbec měli patogen, o kterém bychom mluvili.

Zločin se děje zcela otevřeně. Všechny vyšetřovací agentury, které s tím mohly něco udělat, jsou zkompromitované a bylo jim nařízeno, aby s tím nic nedělaly. Soudnictví to řeší stejně jako řešili masivní evidentní volební podvody v roce 2020, prostě odmítají to celé slyšet. Naši zvolení představitelé, kteří mají… nebo o kterých si myslíme, kteří sami říkají, že mají jednat jménem svých voličů, jsou zde jen, aby podváděli a sbírali příspěvky a to i přesto, že ví přesně, co se děje, a odmítají cokoliv říct.. O médiích víme, že jsou zkompromitované a vlastněny těmito globalisty. Zbýváme pouze my lidé, abychom s tím něco udělali.

Zdroj: EXKLUZIVNĚ: Dr. Martin odhaluje, jak covid pandemie byla naplánovaná & jak covid „vakcíny” nejsou vakcínami

Publikujeme bez výslovného svolení autora překladu videa, v dobré víře i úmyslu rozšířit myšlenky a názory, se kterými se web Nespokojený ztotožňuje.

Žádný nový koronavirus neexistuje. Žádné nové varianty. Covid injekce nejsou vakcína.