Covid „očkování“ je vynucováno nepokrytými pohrůžkami a stává se cejchem otroctví.

Situace se v ČR zase pro změnu rapidně zhoršuje, nastupuje apokalypsa nesmírných rozměrů. Leč nemusíme se bát, naši spasitelé bdí. Virus v souladu s koaliční dohodou počkal až po volbách a pak nemilosrdně udeřil. Vše se vrátilo do normálu, zase všichni umíráme a od smrti nás dělí jen bdělost našich expertních soudruhů. Trefný článek D-FENS, který vyjadřuje názor Nespokojeného.

Základním motivem, proč se musí vše dělat, je ochrana zranitelných. Ironicky si dovolím poznamenat, že svého času jisté ochranné oddíly také zodpovědně chránily zářnou budoucnost nového člověka. Kdo jsou vlastně ti zranitelní? Podle dobrosrdečných spasitelů to jsou zejména staří a nemocní lidé. To je základ jejich etiky. Kdo nedodržuje opatření, není očkovaný, může za to, že staré lidi nakazí a tak usmrtí. Je to ovšem etika falešná a neplatná.

Proč nedodržovat opatření? Vždyť to může jenom pomoci. Pominu-li fakt, že to nepomohlo a virus tu je pořád, je základním etickým principem medicíny si klást otázku přiměřenosti. Není lék horší nemoci? Když necháte celou populaci dusit v respirátorech proti prachu, co se tím získá? Virové infekci se tím rozhodně nezabrání, naopak. Lidem, kterým je takto odepřen přístup k čerstvému vzduchu, se podlamuje imunita a jsou o to náchylnější onemocnět. Nezapomínejte také na fakt, jak lidé ve skutečnosti respirátor používají a díky tomu vdechují doslova smrtící koktejl plísní a bakterií, kterých se jejich plíce pracně zbavily. Momentální prudký nárůst bronchitid je toho důsledek. Dokonce se ukázalo, že izolace před viry a opatření měla záporný účinek na zdraví dětské populace, neboť nebyl trénován jejich imunitní systém. Takže obětujete své zdraví proti možnosti někoho nakazit, což je zjevně nepřiměřené. Nikdo nemůže nutit nikoho, aby obětoval své zdraví ve prospěch jiného.

Když nejste očkovaný, tak ohrožujete tyto zranitelné. Očkování přece funguje třeba u neštovic. Problém je v tom, že technologie, které se říká vakcinace proti koronaviru, ve skutečnosti vakcinací v pravém slova smyslu není. Jedná se o experimentální látku, o které se neví, jaké má účinky. Podle toho, jak to vidím ve svém okolí, to má dopady na zdraví hodně špatné. Lidé, kteří před tím byli zdraví, najednou začínají být unavení, bolí je tělo a u některých si troufnu říct, že se změnila psychická stránka osobnosti. Ve skutečnosti se stáváte objektem experimentu, o jehož důsledcích zatím nevíme nic. Takže co? Riskujete svoje zdraví, aby …? Co vlastně? Aby zmizel koronavirus? Aby se na něj neumíralo? Aby nebyly plné JIP? Ani jedno z toho se nestalo. Vir tu je, umírá se, JIP se plní. Očkování je vynucováno nepokrytými pohrůžkami a stává se cejchem otroctví. Očkujete se tedy, aby neumírali lidé? Kdo vám zaručil, že by ti lidé nezemřeli na něco jiného? Očkovaný může nakazit stejně jako neočkovaný, v tom rozdíl není. Ti, co covid neprodělali, mají tu drzost být trapně zdraví a to se nenosí. Kdy v dějinách lidstva byli lidé trestáni za to, že jsou zdraví?

Nejsou tady žádné rozumné důvody k očkování, jen obavy a strach. Nikdo není povinen si zničit zdraví za účelem ochrany jakýchsi zranitelných. Není projevem sobectví primární ochrana sebe před horšími následky. Pokud manipulátorům s jehlou podlehnete, tak se nedivte, co se ve společnosti děje a bude dít. Zejména pak, když jednoho dne pojedete pro vaše dobro na cestu, která končí bránou s nápisem Nadel macht frei.

Celý článek: Apokalypsa je před branami, ale spasitelé bdí