30 faktů o covidu, které potřebujete vědět.

Propaganda covidové totality neustále předkládá jen jeden přípustný a schválený pohled na „pandemii“. Dlouhodobě se snažíme přinášet alternativu podloženou daty. Tady jsou klíčová fakta a zdroje o údajné „pandemii“, která vám pomohou pochopit, co se ve světě od ledna 2020 stalo, a pomohou vám s vysvětlením pro vaše přátele, kteří by mohli být stále uvězněni v mlze Nového normálu.

(1) Nadhodnocená úmrtnost „s covidem“ (2) Nesmyslné lockdowny smrtelnější než samotný virus (3) Nevhodné PCR testy s vysokým počtem nastavených cyklů (4) Asymtomatická infekce v důsledku falešně pozitivních testů (5) Plicní ventilace v nemocnicích zabíjející pacienty (6) Nefunkční roušky škodící zdraví s nulovým vlivem na šíření viru (7) Vakcíny nebránící přenosu ani onemocnění (8) Předem připravený plán a podvod

Dostáváme spoustu e-mailů a soukromých zpráv v tomto smyslu „máte zdroj pro X?“ nebo „můžete mi ukázat studie?“ nebo „vím, že jsem viděl graf smrtnosti, ale už ho nemohu najít“. A chápeme, je to dlouhých 18 měsíců a existuje tolik statistik a čísel, které je třeba si udržet v hlavě. Abychom se vypořádali se všemi těmito žádostmi, rozhodli jsme se vytvořit seznam všech klíčových bodů se zdroji. Jedno místo pro informace.

Web off-guardian.org odvedl výbornou práci, ve třiceti bodech rekapituluje fakta o covidu. Přestože je zaměřený na Velkou Británii, závěry je možné použít všeobecně.

„Covid úmrtí“ a úmrtnost

1. Míra přežití „s Covidem“ je více než 99,5%.

Experti od začátku pandemie zdůrazňovali, že drtivé většině populace Covid nehrozí.

Téměř všechny studie týkající se poměru infekce a úmrtnosti (IFR) onemocnění Covid přinesly výsledky mezi 0,04% a 0,5%. To znamená, že míra přežití Covid je nejméně 99,5%.

2. Nebyla žádná neobvyklá nadměrná úmrtnost.

Tisk označil rok 2020 za „nejsmrtelnější rok od druhé světové války“ ve Velké Británii, ale to je zavádějící, protože ignoruje masivní nárůst populace od té doby. Vhodnější statistickou mírou úmrtnosti je věkově standardizovaná úmrtnost (ASMR):

Podle tohoto měřítka není rok 2020 ani nejhorším rokem pro úmrtnost od roku 2000. Ve skutečnosti je od roku 1943 jen 9 let lepších než rok 2020.

Podobně v USA je ASMR pro rok 2020 pouze na úrovni roku 2004:

Pro podrobný rozpis jak Covid ovlivněn úmrtnosti v celé západní Evropě a USA, klikněte zde. Zaznamenaný nárůst úmrtnosti lze přičíst příčinám, které nejsou způsobeny Covidem. [fakta 7, 9, 19]

3. Počty „úmrtí na Covid“ jsou uměle navyšovány.

Země po celém světě definují „smrt s Covidem“ jako smrt z jakékoli příčiny do 28/30/60 dnů od pozitivního testu“.

Zdravotníci z Itálie, Německa, Velké Británie, USA, Severního Irska a dalších se k této praxi přiznali:

Odstranění jakéhokoli rozdílu mezi smrtí na Covid a smrtí na něco jiného po pozitivním testu na Covid přirozeně povede k přepočítání „úmrtí na Covid“. Britský patolog Dr. John Lee varoval před tímto „podstatným nadhodnocením“ již loni na jaře. Jiné tradiční zdroje hlásily to samé.

Když vezmeme v úvahu obrovské procento „asymptomatických“ infekcí Covid, dobře známou prevalenci závažných komorbidit a potenciál pro falešně pozitivní testy, činí toto číslo úmrtí na Covid extrémně nespolehlivou statistikou.

4. Drtivá většina úmrtí s covidem má vážné komorbidity.

V březnu 2020 italská vláda zveřejnila statistiky ukazující, že 99,2% jejich „úmrtí na Covid“ mělo alespoň jednu vážnou komorbiditu.

Patří mezi ně rakovina, srdeční choroby, demence, Alzheimerova choroba, selhání ledvin a diabetes (mimo jiné). Více než 50% z nich mělo tři nebo více závažných již existujících stavů.

Tento vzorec se v průběhu „pandemie“ udržel ve všech ostatních zemích. Žádost FOIA z října 2020 zaslaná britské ONS odhalila, že méně než 10% oficiálního počtu „úmrtí s Covid“ v té době mělo Covid jako jedinou příčinu smrti.

5. Průměrný věk „úmrtí na Covid“ je vyšší než průměrná délka života.

Průměrný věk „úmrtí na Covid“ ve Velké Británii je 82,5 roku. V Itálii je to 86. Německo, 83. Švýcarsko, 86. Kanada, 86. USA, 78, Austrálie, 82.

Téměř ve všech případech je střední věk „úmrtí na Covid“ vyšší než národní délka života.

Jako taková má „pandemie“ na většinu světa téměř žádný dopad na délku života. Srovnejte to se španělskou chřipkou, která zaznamenala 28% pokles střední délky života v USA za něco málo přes rok. [ zdroj ]

6. Covidová úmrtnost přesně odráží přirozenou křivku úmrtnosti.

Statistické studie z Velké Británie a Indie ukázaly, že křivka „úmrtí na Covid“ téměř přesně následuje křivku očekávané úmrtnosti:

Riziko smrti „na Covid“ téměř přesně následuje vaše riziko úmrtí obecně. Malý nárůst u některých starších věkových skupin lze vysvětlit jinými faktory.

7. Došlo k masivnímu nárůstu používání „nezákonných“ DNR (Do not resuscitate) – příkazů neresuscitovat.

Hlídací psi a vládní agentury hlásily za posledních dvacet měsíců obrovský nárůst používání příkazů neresuscitovat (DNR).

V USA nemocnice požívaly „univerzální DNR“ pro všechny pacienty, kteří měli pozitivní test na Covid, a informující sestry připustily, že byl systém DNR zneužíván v New Yorku.

Ve Velké Británii došlo k „bezprecedentnímu“ nárůstu v „ilegálních“ DNR pro zdravotně postižené, ordinace praktických lékařů rozeslaly dopisy doporučující i pro neterminální pacienty neresuscitovat, zatímco ostatní lékaři podepsali paušální DNR v celých domech s pečovatelskou službou .

A studie provedené Sheffield Univerisity ukázaly, že více než jedna třetina všech „podezřelých“ Covid pacientů mělo informaci o neresuscitaci připojenou k jejich spisu do 24 hodin po přijetí do nemocnice.

Plošné používání nucených nebo nezákonných objednávek DNR by mohlo být příčinou případného zvýšení úmrtnosti v letech 2020/21. [fakta 2 & 6]

Lockdowny

8. Lockdowny nezabrání šíření nemoci.

Neexistuje téměř žádný důkaz, že by lockdowny měly vliv na omezení „úmrtí na Covid“. Pokud porovnáte regiony, které se zablokovaly, s regiony, které ne, nevidíte vůbec žádný rozdíl.

„Úmrtí s Covid“ na Floridě (bez uzavření) proti Kalifornii (lockdown)

„Úmrtí s Covid“ ve Švédsku (bez blokování) proti Velké Británii (lockdown)

9. Lockdown zabíjí lidi.

Existují pádné důkazy, že lockdowny – prostřednictvím sociálních, ekonomických a jiných škod na veřejném zdraví – jsou smrtelnější než „virus“.

Dr. David Nabarro, zvláštní vyslanec Světové zdravotnické organizace pro Covid-19, popsal lockdowny jako „globální katastrofu“ v říjnu 2020:

„My ve Světové zdravotnické organizaci neobhajujeme lockdowny jako primární prostředek kontroly viru […], zdá se, že do příštího roku můžeme zdvojnásobit světovou chudobu. Můžeme mít alespoň dvojnásobnou podvýživu dětí […] To je strašná, příšerná globální katastrofa.“

Zpráva OSN z dubna 2020 varovala před zabitím 100 000 dětí v důsledku ekonomických dopadů lockdownů, zatímco desítky milionů dalších čelí možné chudobě a hladomoru.

Nezaměstnanost, chudoba a sebevraždy rostou po celém světě, alkoholismus, užívání drog a další krize sociálního/duševního zdraví. Zatímco zmeškané a zpožděné operace a vyšetření zaznamenají zvýšenou úmrtnost na srdeční choroby, rakovinu apod. v blízké budoucnosti.

Dopad lockdownů by odpovídal nárůstu nadměrné úmrtnosti. [fakta 2 & 6]

10. Nemocnice nikdy nebyly neobvykle přetížené.

Hlavním argumentem používaným k obraně lockdownů je, že „zploštění křivky“ zabrání rychlému přílivu případů a ochrání zdravotnické systémy před kolapsem. Většina zdravotnických systémů však nikdy nebyla blízko kolapsu.

V březnu 2020 bylo oznámeno, že nemocnice ve Španělsku a Itálii přetékají pacienty, ale to se stává každou chřipkovou sezónu. V roce 2017 španělské nemocnice měly kapacitu 200% a v roce 2015 spali pacienti na chodbách. Informace JAMA z března 2020 uvádí, že italské nemocnice obvykle fungují na 85–90% kapacity v zimních měsících.

Ve Velké Británii je počet hospitalizovaných v zimě pravidelně na hraně kapacity.

V rámci své politiky týkající se Covid oznámil NHS na jaře 2020, že „znovu zorganizují kapacitu nemocnice novými způsoby, jak samostatně léčit pacienty s Covidem a non-Covid“ a že „v důsledku toho budou nemocnice zažívat tlaky na kapacitu při celkově nižší obsazenosti, než by tomu bylo dříve.“

To znamená, že odstranili tisíce lůžek. Během údajné smrtelné pandemie snížili maximální obsazenost nemocnic. Navzdory tomu NHS nikdy nepocítila tlak nad rámec vaší typické chřipkové sezóny a někdy měla ve skutečnosti 4x více prázdných postelí než obvykle. V Británii i v USA byly miliony vynaloženy na dočasné pohotovostní nemocnice, které nebyly nikdy použity.

Testy PCR

11. Testy PCR nebyly určeny k diagnostice nemocí.

Test reverzní transkriptázové polymerázové řetězové reakce (RT-PCR) je v médiích popsán jako „zlatý standard“ pro diagnostiku Covid. Ale vynálezce postupu Kary Mullis, který získal Nobelovu cenu, nikdy neměl v úmyslu jej použít jako diagnostický nástroj, a veřejně to řekl:

„PCR je jen proces, který vám umožňuje z něčeho udělat spoustu věcí. Neříká vám, že jste nemocní nebo že vám věc, se kterou jste skončili, ublíží nebo něco podobného.“

12. Testy PCR jsou historicky nepřesné a nespolehlivé.

Je známo, že testy PCR „zlatého standardu“ na Covid produkují mnoho falešně pozitivních výsledků reakcí na materiál DNA, který není specifický pro Sars-Cov-2.

Čínská studie zjistila, že stejný pacient může získat dva různé výsledky ve stejný den ze stejného testu. V Německu jsou testy známé tím, že reagovaly na viry běžného nachlazení. Studie z roku 2006 zjistila, že testy PCR u jednoho viru reagovaly i na jiné viry. V roce 2007 vedlo spoléhání se na testy PCR k „vypuknutí“ černého kašle, který ve skutečnosti nikdy neexistoval. Některé testy v USA dokonce reagovaly na negativní kontrolní vzorek.

Zesnulý prezident Tanzanie John Magufuli předložil vzorky kozy, papáji nebo motorového oleje pro testování PCR, a vše se vrátilo pozitivní na virus.

Experti již v únoru 2020 připouštěli, že test byl nespolehlivý. Wang Cheng, prezident Čínské akademie lékařských věd, řekl čínské státní televizi „Přesnost testů je pouze 30–50%“. Vládní australský web tvrdil, že „K dispozici je omezený počet důkazů k posouzení přesnosti a klinické použitelnosti dostupných testů COVID-19“. A portugalský soud rozhodl, že testy PCR jsou „nespolehlivé“ a neměly by být používány k diagnostice.

Podrobný rozpis selhání testů PCR si můžete přečíst zde, zde a zde.

13. Hodnoty CT testů PCR jsou příliš vysoké.

Testy PCR probíhají v cyklech. Počet cyklů, které použijete k získání výsledku, je znám jako „práh cyklu“ nebo hodnota CT. Kary Mullis řekl: „Pokud musíte absolvovat více než 40 cyklů […], je s vaším PCR testem něco vážně špatně.“

Pokyny pro PCR souhlasí s tím, že: „[CT] hodnoty vyšší než 40 jsou podezřelé z důvodu předpokládané nízké účinnosti a obecně by neměly být hlášeny,“ Dr Fauci sám dokonce přiznal, že výsledky přes 35 cyklů jsou téměř nepoužitelné.

Doktorka Juliet Morrisonová, viroložka z Kalifornské univerzity v Riverside, pro New York Times řekla: Jakýkoli test s prahem cyklu nad 35 je příliš citlivý … Jsem šokována, že si lidé myslí, že 40 [cyklů] může představovat pozitivní… rozumnější omezení by bylo 30 až 35″.

Ve stejném článku Dr. Michael Mina, z Harvard School of Public Health, řekl, že limit by měl být 30, a autor pokračuje s poukázáním na to, že snížení CT od 40 do 30 by se snížilo „covid případy“ v některých státech až o 90%.

Vlastní data CDC ukazují, že žádný vzorek s více než 33 cykly nedává smysl a německý Institut Roberta Kocha říká, že při více než 30-ti cyklech není pravděpodobné, aby byl člověk infekční.

Navzdory tomu je známo, že téměř všechny laboratoře v USA provádějí testy alespoň 37 cyklů a někdy až 45. NHS stanovil limit pro „Standardní provozní postup“ testů PCR na 40 cyklů.

Na základě toho, co víme o hodnotách CT, je většina výsledků testů PCR přinejlepším diskutabilní

14. Světová zdravotnická organizace (WHO) opakovaně UPOZORNILA NA falešně pozitivní výsledky PCR testů.

V prosinci 2020 vydala WHO instruktážní zprávu o procesu PCR, aby si laboratoře dávaly pozor na vysoké hodnoty CT způsobující falešně pozitivní výsledky:

„Když vzorky vrátí vysokou hodnotu CT, znamená to, že k detekci viru bylo zapotřebí mnoho cyklů. Za některých okolností je obtížné zjistit rozdíl mezi hlukem pozadí a skutečnou přítomností cílového viru.“

V lednu 2021 pak WHO vydala další poznámku, tentokrát varující, že „asymptomatické“ pozitivní testy PCR by měly být znovu testovány, protože mohou být falešně pozitivní:

„Pokud výsledky testů neodpovídají klinickému obrazu, měl by být odebrán nový vzorek a znovu testován pomocí stejné nebo jiné technologie.

15. Vědecký základ pro testy na Covid je diskutabilní.

Genom viru Sars-Cov-2 byl údajně sekvenován čínskými vědci v prosinci 2019, poté publikován 10. ledna 2020. O necelé dva týdny později údajně genom použili němečtí virologové (Christian Drosten a spol.) K vytvoření testů pro testy PCR.

Napsali článek Detekce nového koronaviru 2019 (2019-nCoV) pomocí RT-PCR v reálném čase, který byl předložen ke zveřejnění 21. ledna 2020 a poté přijat 22. ledna. To znamená, že článek byl údajně „recenzován“ za méně než 24 hodin. Proces, který obvykle trvá týdny.

Od té doby požádalo konsorcium více než čtyřiceti vědců o stažení tohoto dokumentu a sepsalo obsáhlou zprávu s podrobnostmi o 10 hlavních chybách v metodice. Rovněž požádali o vydání zprávy o recenzování časopisu, aby dokázali, že práce skutečně prošla procesem peer-review. Časopis ještě nevyhověl.

Testy Corman-Drosten jsou kořenem každého testu Covid PCR na světě. Pokud je podstata diskutabilní, je sporný také každý test PCR.

„Asymptomatická infekce“

16. Většina Covid infekcí je „asymptomatická“.

Již v březnu 2020 studie provedené v Itálii naznačovaly, že 50-75% pozitivních testů na Covid nemá žádné příznaky. Další britská studie ze srpna 2020 zjistila, že až 86% „pacientů s Covidem“ nemělo žádné virové příznaky.

Je doslova nemožné rozeznat rozdíl mezi „asymptomatickým případem“ a falešně pozitivním výsledkem testu.

17. Existuje velmi málo důkazů podporujících údajné nebezpečí „asymptomatického přenosu“.

V červnu 2020 doktorka Maria Van Kerkhove, vedoucí oddělení nově se objevujících chorob a zoonóz WHO, řekla:

„Z údajů, které máme, se stále zdá být vzácné, že asymptomatická osoba skutečně přenáší dále na sekundární osobu.“

Metaanalýza studií Covid, publikovaná v časopise Journal of the American Medical Association (JAMA) v prosinci 2020, zjistila, že asymptomatičtí nositelé měli méně než 1% šanci nakazit lidi v jejich domácnosti. Další studie provedená na chřipku v roce 2009 zjistila:

… Omezené důkazy naznačující důležitost [asymptomatického] přenosu. Role asymptomatických nebo presymptomatických jedinců infikovaných chřipkou při přenosu nemocí mohla být přeceňována…

Vzhledem ke známým nedostatkům testů PCR může být mnoho „asymptomatických případů“ falešně pozitivních. [fakt 14]

Ventilátory

18. Ventilátory nejsou určené pro léčbu respiračních virů.

Mechanická ventilace není a nikdy nebyla doporučenou léčbou respiračních infekcí jakéhokoli druhu. V počátcích pandemie vystoupilo mnoho lékařů, kteří zpochybňovali používání ventilátorů k léčbě „Covid“.

Doktor Matt Strauss napsal v The Spectator:

„Ventilátory neléčí žádnou nemoc. Mohou naplnit vaše plíce vzduchem, když zjistíte, že to sami nedokážete. Ve vědomí veřejnosti jsou spojeny s plicními chorobami, ale ve skutečnosti to není jejich nejčastější ani nejvhodnější aplikace.“

Německý pneumolog Dr. Thomas Voshaar, předseda Asociace pneumatologických klinik, řekl:

„Když jsme četli první studie a zprávy z Číny a Itálie, hned jsme si položili otázku, proč tam byla intubace tak běžná. To odporovalo našim klinickým zkušenostem s virovou pneumonií.“

Navzdory tomu doporučují WHO, CDC, ECDC i NHS pacienty s Covid na ventilátory místo použití neinvazivních metod.

Nejednalo se o lékařskou politiku, která by měla zacházet s pacienty nejlépe, ale spíše ke snížení hypotetického šíření Covid tím, že brání pacientům z vydechování aerosolových kapének.

19. Ventilátory zabíjely lidi.

Uvedení někoho na ventilátor, když trpí chřipkou, zápalem plic, chronickou obstrukční plicní nemocí, nebo jakéhokoliv jiným stavem, který omezuje dýchání nebo postihuje plíce, nezmírní žádný z těchto příznaků. Ve skutečnosti to téměř jistě zhorší a zabije mnoho z nich.

Intubační zkumavky jsou zdrojem potenciální infekce známé jako „pneumonie spojená s ventilátorem“, která podle studií postihuje až 28% všech lidí, kteří si nasadili ventilátory, a zabíjí 20–55% nakažených.

Mechanická ventilace také poškozuje fyzickou strukturu plic, což má za následek „plicní poranění způsobené ventilátorem“, které může dramaticky ovlivnit kvalitu života a dokonce způsobit smrt.

Odborníci odhadují, že 40–50% ventilovaných pacientů umírá bez ohledu na jejich onemocnění. Po celém světě 66 až 86% všech „pacientů s Covid, kteří si nasadili ventilátory, zemřelo.

Podle „tajné sestry“ byly v New Yorku ventilátory používány tak nevhodně, že ničily pacientům plíce:

Tato politika byla přinejlepším nedbalostí a v nejhorším případě potenciálně úmyslnou vraždou. Toto zneužití ventilátorů by mohlo být příčinou jakéhokoli zvýšení úmrtnosti v letech 2020/21. [fakta 2 & 6]

Roušky

20. Roušky nefungují.

Nejméně tucet vědeckých studií ukázalo, že masky nedělají nic, aby zastavily šíření respiračních virů.

Metaanalýza publikovaná CDC v květnu 2020 zjistila „žádné významné snížení přenosu chřipky s použitím obličejových masek“.

Další studie s více než 8 000 subjekty zjistila, že masky „se nezdály účinné proti laboratorně potvrzeným virovým respiračním infekcím ani proti klinické infekci dýchacích cest“.

Je jich doslova příliš mnoho na citování, ale můžete si je přečíst: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]
Nebo si přečíst shrnutí zde.

Byly provedeny některé studie, které tvrdí, že rouška ​​funguje pro Covid, ale všechny mají vážnou chybu. Jedna se spoléhá na průzkumy, které sama hlásí jako data. Další byla tak špatně navržena, že skupina odborníků požaduje její stažení. Třetina takových studií byla stažena poté, co se její předpovědi ukázaly jako zcela nesprávné.

WHO zadala vlastní metaanalýzu v Lancetu, ale tato studie se zabývala pouze maskami N95 a pouze v nemocnicích. [Chcete-li úplné vyčerpávající špatná data v této studii, klikněte sem .]

Kromě vědeckých důkazů existuje spousta důkazů ze skutečného světa, že masky nedělají nic, aby zastavily šíření nemocí.

Například Severní Dakota a Jižní Dakota měly téměř identické počty případů, přestože jeden stát měl roušky a druhý ne:

V Kansasu okresy bez roušek ve skutečnosti měly méně „případů“ Covid než okresy s rouškami. A přestože jsou roušky v Japonsku velmi běžné, v roce 2019 prožily nejhorší chřipku za poslední desetiletí.

21. Roušky škodí vašemu zdraví.

Dlouhodobé nošení roušky, nošení stejné roušky vícekrát a další aspekty roušek mohou být pro vaše zdraví špatné. Nedávno publikoval dlouhodobou studie o škodlivých účincích nošení roušek International Journal of Environmental Research and Public Health.

Dr. James Meehan v srpnu 2020 oznámil, že zaznamenal nárůst bakteriální pneumonie, houbových infekcí a vyrážky na obličeji.

Je také známo, že roušky obsahují plastová mikrovlákna, která při vdechování poškozují plíce a mohou být potenciálně karcinogenní.

U dětí v rouškách se podporuje dýchání ústy, což má za následek deformace obličeje.

Lidé na celém světě zemřeli kvůli otravě CO2 při nošení roušek a některé děti v Číně dokonce utrpěli náhlou srdeční zástavu.

22. Roušky jsou pro planetu špatné.

Miliony a miliony jednorázových roušek byly použity každý měsíc více než rok. Zpráva OSN zjistila, že pandemie Covid-19 pravděpodobně povede k tomu, že se plastový odpad v příštích několika letech více než zdvojnásobí, a drtivou většinu z toho tvoří obličejové roušky.

Zpráva dále varuje, že tyto roušky (a další lékařský odpad) budou ucpávat kanalizační a zavlažovací systémy, což bude mít dopad na účinky na veřejné zdraví, zavlažování a zemědělství.

Studie z University of Swansea zjistila, že „těžké kovy a plastová vlákna se uvolňují, když jsou vyhozené roušky ponořeny do vody“. Tyto materiály jsou toxické pro lidi i divokou zvěř.

Vakcíny

23. Covid „vakcíny“ jsou zcela bezprecedentní.

Do roku 2020 nebyla vyvinuta žádná úspěšná vakcína proti lidskému koronaviru. Od té doby jsme jich údajně vyrobili 20 za 18 měsíců.

Vědci se roky snaží vyvinout vakcínu na SARS a MERS s malým úspěchem. Některé z neúspěšných vakcín proti SARS skutečně způsobily přecitlivělost na virus SARS. To znamená, že očkované myši mohly potenciálně dostat nemoc vážněji než neočkované myši. Další pokus způsobil poškození jater u fretek.

Zatímco tradiční vakcíny fungují tak, že vystavují tělo oslabenému kmenu mikroorganismů odpovědných za vznik onemocnění, tyto nové vakcíny proti Covid jsou vakcínami mRNA.

Vakcíny mRNA (messenger ribonukleová kyselina) teoreticky fungují tak, že do těla vstříknou virovou mRNA, kde se replikuje uvnitř vašich buněk a povzbudí vaše tělo, aby rozpoznalo a vytvořilo antigeny pro „spike proteiny“ viru. Byly předmětem výzkumu od 90. let, ale před rokem 2020 nebyla nikdy schválena k použití žádná vakcína mRNA.

24. Očkovací látky neposkytují imunitu ani nebrání přenosu.

Covid „vakcíny“ nedělají imunitu ani nezabrání přenosu infekce na jiné. Opravdu. Článek v British Medical Journal zdůraznil, že studie očkování nebyly navrženy tak, aby se pokusily posoudit, zda „vakcíny“ omezují přenos.

Sami výrobci vakcín po uvolnění netestovaných genových terapií mRNA měli zcela jasno v tom, že „účinnost“ jejich produktu je založena na „snížení závažnosti symptomů“.

25. Vakcíny byly uspěchané a mají neznámé dlouhodobé účinky.

Vývoj vakcíny je pomalý a pracný proces. Obvykle od vývoje přes testování až po schválení pro veřejné použití trvá mnoho let. Různé vakcíny pro Covid byly vyvinuty a schváleny za méně než rok. Očividně nemohou existovat žádné dlouhodobé údaje o bezpečnosti chemikálií, které jsou mladší než jeden rok.

Společnost Pfizer dokonce připouští, že to platí ve smlouvě o dodávce uzavřené mezi farmaceutickým gigantem a albánskou vládou:

„Dlouhodobé účinky a účinnost vakcíny nejsou v současné době známy a mohou existovat nežádoucí účinky vakcíny, které v současné době nejsou známy.“

Kromě toho žádná z vakcín nebyla podrobena řádným testům. Mnoho z nich zkoušky v rané fázi úplně přeskočilo a zkoušky na lidech v pozdní fázi buď nebyly peer-reviewed, nebo nezveřejnili svá data, testy neskončí do roku 2023 nebo byly opuštěny po „závažných nežádoucích účincích“.

26. Výrobcům očkovacích látek bylo poskytnuto zákonné odškodnění v případě, že způsobí újmu.

Americký zákon o veřejné připravenosti a nouzové připravenosti (PREP) uděluje imunitu minimálně do roku 2024.

Evropský licenční zákon o výrobcích dělá to samé, a existují zprávy o doložkách důvěrné odpovědnosti ve smlouvách, které EU podepsala s výrobci vakcín.

Spojené království zašlo ještě dále a poskytlo trvalé právní odškodnění vládě a všem jejím zaměstnancům za jakoukoli újmu způsobenou, když se pacient léčí s Covid19 nebo „podezřením na Covid19“.

Uniklý albánský kontrakt opět naznačuje, že společnost Pfizer alespoň učinila z tohoto odškodnění standardní poptávku po dodávkách vakcín proti Covid:

„Kupující tímto souhlasí s odškodněním, obranou a ochranou neškodných společností Pfizer […] před a proti jakýmkoli žalobám, nárokům, jednáním, požadavkům, ztrátám, škodám, závazkům, vyrovnání, pokutám, pokutám, nákladům a výdajům.“

Podvod a plán

27. EU připravovala „očkovací pasy“ nejméně ROK před začátkem pandemie.

Navrhovaná protiopatření proti COVID, prezentovaná veřejnosti jako improvizovaná nouzová opatření, existují již před vznikem této choroby.

O dva dokumenty EU zveřejněné v roce 2018, „Stav důvěry v očkování 2018“ a technická zpráva s názvem Navrhování a zavádění informačního systému očkování“ přijatelnosti celounijního systému monitorování očkování pojednávaly .

Tyto dokumenty byly sloučeny do „Plánu očkování“ pro rok 2019, který (mimo jiné) zavedl „studii proveditelnosti“ očkovacích pasů, která má začít v roce 2019 a skončit v roce 2021:

Závěry této zprávy Konečné závěry byly zveřejněny v září 2019, pouhý měsíc před událostí 201 (viz níže).

28. „Tréninkové cvičení“ předpovídalo pandemii jen několik týdnů před jejím začátkem.

V říjnu 2019 uspořádalo Světové ekonomické fórum a Univerzita Johna Hopkinse akci 201. Jednalo se o trénink založený na zoonotickém koronaviru, který zahájil celosvětovou pandemii. Cvičení bylo sponzorováno Nadací Billa a Melindy Gatesových a očkovací aliancí GAVI.

Cvičení zveřejnilo svá zjištění a doporučení v listopadu 2019 jako „výzvu k akci“. O měsíc později Čína zaznamenala svůj první případ „Covid“.

29. Od začátku roku 2020 chřipka „zmizela“.

Ve Spojených státech od února 2020 údajně počet případů chřipky klesl o více než 98%.

Nejsou to jen USA, globálně chřipka zjevně téměř úplně zmizela.

Mezitím nová nemoc zvaná „Covid“, která má stejné příznaky a podobnou úmrtnost jako chřipka, zjevně postihuje všechny lidi normálně postižené chřipkou.

30. Elita během pandemie zbohatla.

Od počátku lockdownů nejbohatší lidé výrazně zbohatli. Forbes uvedl, že bylo vytvořeno 40 nových miliardářů „bojujících proti koronaviru“, přičemž 9 z nich jsou výrobci vakcín.

Business Insider uvedl, že „miliardáři viděli, že jejich čisté jmění vzrostlo o půl bilionu dolarů“ do října 2020.

Je zřejmé, že toto číslo bude nyní ještě větší.

 

Původní zdroj: 30 facts you NEED to know: Your Covid Cribsheet